3 kontrowersje w Nowej Ustawie PZP
201507.01
1
2

3 kontrowersje w Nowej Ustawie PZP

Możliwe wykluczenia wykonawców w projekcie Ustawy Prawo zamówień publicznych Czytając propozycje zawarte w projekcie Nowej Ustawy Prawo zamówień publicznych zwróciłem uwagę na trzy kontrowersyjne zapisy. Dotyczą one obligatoryjnych okoliczności zobowiązujących Zamawiającego do wykluczenia Wykonawców z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zawarto je w artykule 88 projektu ustawy, stanowiącego implementację Dyrektywy z 26 lutego 2014 roku….