Dostosowanie stron www firm telekomunikacyjnych do potrzeb osób niepełnosprawnych
201604.29
Off
0

Dostosowanie stron www firm telekomunikacyjnych do potrzeb osób niepełnosprawnych

Uwaga! Dostawcy usług telefonicznych muszą mieć dostosowane strony internetowe do potrzeb osób niepełnosprawnych! 10 kwietnia 2016 r. upłynął dwuletni okres, wyznaczony przez Ministra Administracji i Cyfryzacji, na wdrożenie zmian określonych w rozporządzeniu z 26 marca 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 464). Dokumentem źródłowym, na podstawie którego stworzono katalog udogodnień na stronach internetowych…

Zamówienia publiczne: opóźnienie nowelizacji ustawy
201604.26
Off
0

Zamówienia publiczne: opóźnienie nowelizacji ustawy

Pomimo upływu terminu określonego w dyrektywie unijnej, nadal nie ma nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych. Do 18 kwietnia 2016 r. Polska powinna implementować do krajowych przepisów dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych, zwaną dyrektywą klasyczną oraz dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i…

Grupa kapitałowa w procesie sukcesji
201604.25
Off
0

Grupa kapitałowa w procesie sukcesji

Sposobów na dokonanie sukcesji jest wiele, o czym szeroko pisałem w swoich cotygodniowych artykułach. Jednym z ciekawszych, a nie poruszanych przeze mnie dotychczas, jest wykorzystanie formy grupy kapitałowej. Grupa kapitałowa według ustawy o rachunkowości Definicję grupy kapitałowej możemy znaleźć w ustawie o rachunkowości. Mimo że jest ona dość lakoniczna, wskazuje na główną ideę grupy kapitałowej. Zgodnie z nią…

Plagiat: czym (nie) jest i jakie są konsekwencje jego popełnienia
201604.22
Off
0

Plagiat: czym (nie) jest i jakie są konsekwencje jego popełnienia

Plagiat nie jest pojęciem prawnym, a rodzi jak najbardziej prawne konsekwencje (art.115 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych). W przypadku plagiatu dochodzi do naruszenia autorskich praw osobistych (art.78 pr. aut.). Odpowiedzialność cywilna z tytułu popełnienia plagiatu, zgodnie z art. 118 KC, ulega przedawnieniu po 10 latach. Natomiast karalność plagiatu ściganego z oskarżenia publicznego ustaje po 5 latach. Wyróżnia się…

Zawyżony rachunek od operatora – co zrobić, by nie przepłacić
201604.21
Off
0

Zawyżony rachunek od operatora – co zrobić, by nie przepłacić

Firma telekomunikacyjna działa niezgodnie z przepisami czy dobrymi praktykami? A świadcząc usługi wykonuje je w sposób nienależyty lub przez pewien okres ich nie realizuje? W przypadku nadużyć warto udowodnić swoją niewinność i wykazać błędy operatora. Jak to zrobić? Wysoki rachunek telefoniczny – sprawdź bilingi Otrzymując fakturę za usługi warto zwrócić uwagę, czy wskazana do zapłaty kwota jest…

Spółka cywilna w procesie sukcesji
201604.19
Off
0

Spółka cywilna w procesie sukcesji

Wśród umów w kodeksie cywilnym opisana jest Spółka (art. 860 – 875), nazywana w praktyce spółką cywilną. Warto jednak zauważyć, że k.c. definiuje pojęcie umowy spółki jako zobowiązanie wspólników do dążenia do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego, w szczególności przez wniesienie wkładów. Czy zatem umowa spółki cywilnej jest dobrym rozwiązaniem w procesie sukcesji? Istota spółki cywilnej Warto podkreślić,…

Zamówienia publiczne: czy oferta może być złożona w obcej walucie?
201604.18
Off
0

Zamówienia publiczne: czy oferta może być złożona w obcej walucie?

Nikogo nie dziwi fakt, że zagraniczne podmioty biorą udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Jednak w takich przypadkach ciekawym staje się pytanie, w jakiej walucie musi zostać złożona oferta. Czy zamawiający w SIWZ musi wskazać, że cena oferty złożonej przez wykonawcę powinna być wyrażona w złotówkach? A może wystarczy wskazać inną walutę wedle uznania…

Dokumentacja obiektu budowlanego: książka obiektu i inne
201604.15
Off
0

Dokumentacja obiektu budowlanego: książka obiektu i inne

O obowiązkach zarządcy obiektu budowlanego – utrzymaniu budynku i jego okresowych kontrolach już pisałem. W tym artykule przedstawiam czym jest książka obiektu budowlanego, którą musi prowadzić właściciel lub zarządca budynku. Kwestię dokumentacji postaram się opisać jak najszerszym stopniu., jednak z uwagi na krótki charakter moich cotygodniowych wpisów może okazać się niemożliwe przedstawienie tematu w całości w…

Sklep internetowy: najważniejsze punkty regulaminu
201604.14
Off
0

Sklep internetowy: najważniejsze punkty regulaminu

Zakładając sklep internetowy należy pamiętać o obowiązku sporządzenia regulaminu sklepu internetowego, który określa prawa i obowiązki sprzedającego oraz kupującego. Regulamin sklepu internetowego musi stanowić i wyjaśniać najważniejsze kwestie związane z e-handlem w konkretnym sklepie. Poniżej przedstawiamy trzy najważniejsze. Definicja sprzedawcy internetowego Sprzedający musi zostać szczegółowo zidentyfikowany. W regulaminie sklepu internetowego należy podać szczegółowe dane rejestrowe sprzedającego…

Spółka komandytowo-akcyjna w perspektywie sukcesji
201604.12
Off
0

Spółka komandytowo-akcyjna w perspektywie sukcesji

Opracowania dotyczące spółek komandytowo-akcyjnych, opisują je jako formę prowadzenia dużego biznesu rodzinnego dokapitalizowanego emisją akcji. Czy warto przekształcić firmę w spółkę komandytowo-akcyjną? Co powoduje atrakcyjność tej formy działalności, a co ułomność? Spółka komandytowo-akcyjna to spółka osobowa czy kapitałowa? Spółka komandytowo-akcyjna jest w polskim reżimie prawnym definiowana jako spółka osobowa. Wynika to z faktu, iż ma…