Założenia do ustawy o sukcesji przedsiębiorstwa osoby fizycznej
201606.30
Off
0

Założenia do ustawy o sukcesji przedsiębiorstwa osoby fizycznej

Będą zmiany w prawie sukcesji przedsiębiorstwa osoby fizycznej! Ministerstwo Rozwoju opublikowało 23 czerwca 2016 r. założenia do projektu ustawy dotyczącej tej kwestii. Przedstawione założenia rozpoczynają wreszcie publiczną dyskusję legislacyjną nad sukcesją w firmach rodzinnych, prowadzonych w formie jedno-osobowej działalności gospodarczej. Potrzeby regulacji Głównym powodem prac nad ustawą są problemy w dalszym prowadzeniu działalności po śmierci…

Nowy projekt rozporządzenia KE nt. stawek roamingu
201606.28
Off
0

Nowy projekt rozporządzenia KE nt. stawek roamingu

Stawki roamingu w Unii Europejskiej znów zostaną obniżone. Od połowy czerwca 2017 r., zgodnie z założeniami modelu RLAH (ang. Rome Like At Home), operatorzy muszą obniżyć stawki za międzykrajowe usługi telekomunikacyjne. Projekt ten zmienia rozporządzenie nr 531/2012. Co się zmieni? Obecnie za połączenia wychodzące płacimy maksymalnie 5 eurocentów za minutę. Wiadomość SMS kosztuje nas 2…

Pierwszeństwo w Urzędzie Patentowym RP
201606.27
Off
0

Pierwszeństwo w Urzędzie Patentowym RP

Ochrona własności intelektualnej to zagadnienie, z którym nierzadko wiążą się duże pieniądze. Wychodząc z założenia, że lepiej zapobiegać niż naprawiać szkody, zachęcam do zapoznania się z kwestią pierwszeństwa w prawie własności przemysłowej. Dla osoby ubiegającej się o uzyskanie patentu, prawa ochronnego (np. dla znaku towarowego) albo prawa z rejestracji podstawową kwestią jest wypełnienie warunków formalnych zgłoszenia…

Odrzucenie oferty przy zamówieniu publicznym
201606.24
Off
0

Odrzucenie oferty przy zamówieniu publicznym

Prawo wymienia przesłanki, w przypadku których zamawiający może odrzucić ofertę złożoną w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu publicznym. Przesłanki, enumeratywnie przedstawione w art. 89 p.z.p., z jednej strony nakładają na zamawiającego obowiązek, a z drugiej ograniczają jego swobodę do odrzucenia danej oferty. Oznacza to, że zamawiający nie ma prawa odrzucić oferty wykonawcy z jakiejkolwiek innej…

Optymalizacja składek ubezpieczeniowych w sukcesji?
201606.23
Off
0

Optymalizacja składek ubezpieczeniowych w sukcesji?

W Polsce, jak grzyby po deszczu, powstają firmy oferujące optymalizację składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, zgodnie z prawem unijnym. Osoba pracująca w dwóch państwach członkowskich Unii Europejskiej może opłacać składki w kraju, w którym wykonuje pracę najemną, pomimo tego, że w innym kraju wykonuje pracę na własny rachunek. Opłacenie składek ubezpieczeniowych w państwie oferującym…

Istotne i nieistotne odstąpienie od projektu budowlanego
201606.21
Off
0

Istotne i nieistotne odstąpienie od projektu budowlanego

Elementem koniecznym każdej budowy jest uzyskanie, jeszcze przed jej faktycznym rozpoczęciem, pozwolenia na budowę (o pozwoleniu więcej dowiesz się tutaj). Jednocześnie pozwolenie na budowę, może ulec zmianie we właściwym temu postępowaniu. Dokonanie zmian w pozwoleniu na budowę, kreuje dalszą możliwość odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego. Odstąpienie takie może mieć charakter istotny lub nieistotny. Czym charakteryzują…

Sytuacja ekonomiczna i finansowa wykonawcy – warunkiem udziału w postępowaniu
201606.20
Off
0

Sytuacja ekonomiczna i finansowa wykonawcy – warunkiem udziału w postępowaniu

Prawo zamówień publicznych przewiduje szereg warunków, które musi spełnić wykonawca, aby mógł ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. Pisałem już chociażby, o możliwości postawienia przez zamawiającego warunku dotyczącego zatrudniania odpowiedniej ilości pracowników niepełnosprawnych przez wykonawcę (więcej przeczytasz tutaj). Najczęściej jednak zamawiający określają wymagania dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej wykonawcy. Możliwość określenia kryteriów ekonomicznych i finansowych,…

Projekty racjonalizatorskie
201606.17
Off
0

Projekty racjonalizatorskie

Projekt racjonalizatorski – w rozumieniu Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności Przemysłowej – jest obok wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych oraz topografii układów scalonych jednym z projektów wynalazczych. Sama definicja projektu racjonalizatorskiego niewiele mówi o tym, czym on właściwie jest. Prawodawca zostawił dużą dyskrecjonalną swobodę przedsiębiorcom, którzy, zgodnie z art. 7 ust….

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania. Uwaga również w sukcesji!
201606.16
Off
1

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania. Uwaga również w sukcesji!

Nowe przepisy ordynacji podatkowej, wprowadzające „klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania”, wchodzą w życie już 15 lipca 2016 r. Klauzula ta uniemożliwia podatnikom prowadzenie działań, które zmierzają tylko do obniżenia opodatkowania. Zgodnie z zasadą, że prawo nie działa wstecz, klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania ma zastosowanie tylko do korzyści podatkowej uzyskanej po dniu wejścia w życie ustawy. GAAR…

Upadłość – czym jest i jakie są jej skutki
201606.14
Off
0

Upadłość – czym jest i jakie są jej skutki

O upadłości nie chce myśleć żaden przedsiębiorca. Wydaje się, że jest to temat zbędny, szczególnie, gdy firma dobrze prosperuje. Jednak podstawowa wiedza o tym, jak należy sobie radzić w procesie upadłościowym, jest niezbędna dla każdego przedsiębiorcy – potencjalnego dłużnika lub wierzyciela. Upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny, czyli utracił zdolność…