Zaliczka w zamówieniach publicznych
201607.29
Off
1

Zaliczka w zamówieniach publicznych

Przekazanie zaliczki dla wykonawcy realizującego zamówienie publiczne jest możliwe. Pomimo braku definicji „zaliczki” w prawie zamówień publicznych (dalej „PZP”), a nawet w kodeksie cywilnym, zamawiający może partycypować w kosztach prowadzonego zamówienia jeszcze przed faktycznym jego zrealizowaniem. Stosowanie zaliczek jest jednak uwarunkowane spełnieniem przesłanek, które wskażę w dzisiejszym artykule. Zaliczka – przywilej czy obowiązek zamawiającego? Udzielenie…

Ciągłość decyzji administracyjnych – Założenia do zmian ws. sukcesji
201607.28
Off
0

Ciągłość decyzji administracyjnych – Założenia do zmian ws. sukcesji

To już kolejny artykuł, w którym chcę bliżej zanalizować proponowane przez Ministerstwo Rozwoju Założenia do zmian ustawowych w zakresie sukcesji jednoosobowej działalności gospodarczej. Tym razem przedstawię swoją opinię nt. propozycji utrzymania w mocy decyzji administracyjnych pomimo śmierci przedsiębiorcy. To ciekawe rozwiązanie, czy jednak zawsze korzystne… Jeżeli chcesz wiedzieć więcej, o planach i założeniach Ministerstwa Rozwoju…

Prawo pierwokupu przedsiębiorstwa osobowy fizycznej po jego śmierci przez pracowników
201607.26
Off
0

Prawo pierwokupu przedsiębiorstwa osobowy fizycznej po jego śmierci przez pracowników

W kolejnych artykułach analizuję założenia Ministra Rozwoju w sprawie sukcesji jednoosobowej działalności gospodarczej. Dzisiaj zajmę się propozycją zastrzeżenia prawa pierwokupu przedsiębiorstwa dla pracowników zmarłego przedsiębiorcy. Przypadek ten dotyczy sytuacji, kiedy brak jest spadkobierców i przedsiębiorstwo nabywa skarb państwa albo gmina. Jakie są założenia ustawy o sukcesji przedsiębiorstwa osoby fizycznej, przeczytasz TUTAJ. Natomiast o propozycji prokury…

Zamieszczenie i zmiana treści ogłoszenia
201607.25
Off
0

Zamieszczenie i zmiana treści ogłoszenia

Większości zamówień dotyczy obowiązek publikacji ogłoszenia o ich udzieleniu. W art. 3. i 4. p.z.p. wskazane są także podmioty, których dotyczy ustawa oraz przedmiotowe zamówienia wykluczone z jej zakresu. Kto jest zobowiązany do publikacji ogłoszenia o zamówieniu, a kogo ten zapis nie dotyczy? Jak można zmienić opublikowane wcześniej ogłoszenie? I kto jest wykluczony ze stosowania…

Co musisz wiedzieć o tymczasowym obiekcie budowlanym?
201607.22
Off
0

Co musisz wiedzieć o tymczasowym obiekcie budowlanym?

Roboty budowlane poprzedza podjęcie prac przygotowawczych, a wśród nich budowa tymczasowych obiektów budowlanych. Jakie cechy musi spełniać obiekt budowlany, aby mógł być uznany za tymczasowy? Czy na budowę takiego obiektu potrzeba pozwolenia? I czy budowla taka podlega podatkowi od nieruchomości? Takie tematy poruszę w dzisiejszym artykule… Jeżeli chcesz wiedzieć, o czym należy pamiętać rozpoczynając budowę?…

Katalog roszczeń przy naruszeniu autorskich praw majątkowych
201607.21
Off
0

Katalog roszczeń przy naruszeniu autorskich praw majątkowych

W przypadku naruszenia praw autorskich – zarówno osobistych jak i majątkowych – poszkodowanemu przysługuje ochrona prawna. O naruszeniu osobistych praw autorskich pisałem już wcześniej. Porównywałem je wtedy do naruszeń dóbr osobistych, a możesz przeczytać o tym TUTAJ. Dzisiaj chcę skupić się na kwestii środków ochrony prawnej w przypadku naruszenia majątkowych praw autorskich. Katalog roszczeń, które…

Masz obowiązek zarejestrować kartę telefoniczną!
201607.19
Off
0

Masz obowiązek zarejestrować kartę telefoniczną!

Rejestracja kart telefonicznych pre-paid – to główna zmiana w prawie telekomunikacyjnym, która zacznie obowiązywać już 25 lipca. Nowe przepisy są elementem ustawy o działaniach antyterrorystycznych, która ma zwiększyć bezpieczeństwo obywateli, dzięki większej efektywności i koordynacji pracy służb. Ustawa o działaniach antyterrorystycznych weszła w życie 2 lipca 2016 r., zmiany w prawie telekomunikacyjnym, jako jedyne wchodzą…

Wykluczenie z przetargu za poważne uchybienie obowiązkom zawodowym
201607.18
Off
0

Wykluczenie z przetargu za poważne uchybienie obowiązkom zawodowym

Wykluczenie z postępowania przetargowego powoduje, że oferta wykonawcy zostaje z góry odrzucona. Pisałem już o tym TUTAJ. Przesłanki, które prowadzą do wykluczenia z postępowania zostały wymienione w art. 24 p.z.p. Dzisiaj poruszę kwestię wykluczenia jako kary za poważne naruszenie obowiązków zawodowych opisanego w ustępie 2a ww. przepisu. Poprzednie przepisy Do 19 października 2014 r. Urząd…

Kontrola budowy może skończyć się karą!
201607.15
Off
0

Kontrola budowy może skończyć się karą!

Kontrola budowy ma potwierdzić zgodną z planem realizację prac, a ostatecznie zakończyć się wydaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego. W przypadku błędów czy nieprawidłowości może jednak skończyć się nałożeniem kary… Kto i kiedy przeprowadza kontrolę? Kontrolę na wezwanie inwestora przeprowadza właściwy organ nadzoru budowlanego. Osoba prowadząca kontrolę musi mieć uprawnienia budowlane oraz posiadać stosowne upoważnienie….

Prokurent mortis causa – propozycja w sukcesji
201607.14
Off
0

Prokurent mortis causa – propozycja w sukcesji

Pisaliśmy już wcześniej, że Ministerstwo Rozwoju przygotowało założenia do sukcesji przedsiębiorstwa osoby fizycznej (więcej przeczytasz TUTAJ). Jednym z pomysłów ministerstwa jest instytucja prokury mortis causa. I temu zagadnieniu przyjrzymy się bliżej… Prokurent osoby fizycznej Ministerstwo postuluje dopuszczenie możliwości ustanowienia Prokurenta przez jedno-osobowego przedsiębiorcę. Obecnie prokurent może być ustanowiony tylko dla przedsiębiorcy wpisanego do rejestru przedsiębiorców w…