Katastrofa budowlana… Co dalej?
201608.30
Off
0

Katastrofa budowlana… Co dalej?

Zorganizowanie pomocy, zabezpieczenie miejsca katastrofy oraz zawiadomienie odpowiednich organów to główne obowiązki odpowiedzialnych za budynek, który uległ katastrofie budowlanej. W zależności od tego, czy zniszczony obiekt jest w fazie budowy, użytkowania czy rozbiórki, obowiązki te dotyczą kierownika budowy, właściciela budynku, jego zarządcy lub użytkownika. Nie każde uszkodzenie jest katastrofą Katastrofa budowlana to gwałtowne i niezamierzone…

Zmiana warunków umowy przez operatora
201608.29
Off
0

Zmiana warunków umowy przez operatora

Kiedy operator zmienia warunki umowy musi poinformować o tym abonenta. Ten zaś może odstąpić od umowy. Jakie są obowiązki operatora, a jakie prawa ma abonent? Co, jeśli zmiany w umowie wynikają z mocy prawa? Wyjaśnię w dzisiejszym artykule. Gdy operator zmienia umowę… Konieczne jest dostarczenie treści proponowanych zmian warunków umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych do…

Trzy przypadki, w których KIO odrzuci odwołanie
201608.26
Off
0

Trzy przypadki, w których KIO odrzuci odwołanie

Wniesienie odwołania od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego, którą ten podjął w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jest prawem każdego wykonawcy. Izba ma 15 dni od dnia doręczenia odwołania jej Prezesowi na rozpoznanie dokumentów. A Prezes Izby może być wyłącznym adresatem odwołania (art. 180 ust. 4 p.z.p.). Prawo zamówień publicznych zawiera także katalog zamknięty sytuacji,…

Rozszerzająca umowa małżeńska w sukcesji a podatek PIT
201608.25
Off
0

Rozszerzająca umowa małżeńska w sukcesji a podatek PIT

Jak pisałem ostatnio TUTAJ, umowa małżeńska zwana potocznie intercyzą jest potrzebna również w sukcesji. Ciekawe orzeczenie, dotyczące rozszerzającej umowy małżeńskiej zapadło przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Szczecinie. Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej W przedmiotowej sprawie małżonkowie rozszerzyli umową małżeńską majątek wspólny o nieruchomości nabyte wcześniej do odrębnego majątku jednego z małżonków. Dyrektor Izby Skarbowej, działając z upoważnienia…

Użytkowanie nowego budynku bez pozwolenia może skończyć się karą!
201608.23
Off
0

Użytkowanie nowego budynku bez pozwolenia może skończyć się karą!

Na inwestora może zostać nałożony obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie powstającego obiektu budowlanego. W takiej sytuacji inwestor musi zawiadomić właściwe organy o zakończeniu budowy oraz o planowanym zamiarze przystąpienia do użytkowania budynku. Wydanie pozwolenia na użytkowanie jest końcowym momentem procesu budowlanego. Postępowanie ma wykazać czy postawiony obiekt jest zgodny z projektem. Kogo i w jaki…

Usługi telekomunikacyjne o podwyższonej opłacie
201608.23
Off
0

Usługi telekomunikacyjne o podwyższonej opłacie

Telefoniczne usługi premium realizowane są przez odrębne podmioty, operator publicznej sieci telekomunikacyjnej jest tylko ich dostawcą. Opłata za korzystanie z usług premium jest podwójna: pierwsza, należna operatorowi za połączenie; druga, którą realizator pobiera za wykonaną usługę. Z tego względu są to usługi o podwyższonej opłacie. Problem telefonicznych usług premium został rygorystycznie uregulowany w prawie telekomunikacyjnym. Szczegółowe przepisy…

Postępowanie dowodowe przed KIO
201608.22
Off
0

Postępowanie dowodowe przed KIO

Każdy wykonawca biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia ma prawo do wniesienia odwołania od niezgodnej z przepisami czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu. Co za tym idzie, strony postępowania odwoławczego mogą przedstawiać dowody na poparcie swoich twierdzeń. O czym należy pamiętać przedstawiając dowody? Czy Izba pomoże w ich szukaniu? Jak radzić sobie z ofertą o…

Intercyza potrzebna również w sukcesji!
201608.18
Off
0

Intercyza potrzebna również w sukcesji!

Wiele osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz osób, które wchodzą w skład zarządów spółek zabezpiecza swoich małżonków podpisując tzw. intercyzę. W takiej sytuacji wartościowe nieruchomości oraz rzeczy ruchome nabywa do swojego odrębnego majątku małżonek nie prowadzący działalności. Współwłasność, a rozdzielność… Z chwilą zawarcia związku małżeńskiego pomiędzy małżonkami powstaje „ustrój” wspólnoty majątkowej małżeńskiej – co oznacza,…

Przeniesienie patentu i udzielenie licencji
201608.16
Off
0

Przeniesienie patentu i udzielenie licencji

Patent, po pierwsze podlega dziedziczeniu, a po drugie jest zbywalny. Dzięki temu prawo do patentu może zmienić właściciela, jeśli obecny wyrazi taką wolę. Kwestia rozporządzania patentem – a więc możliwość przeniesienia prawa lub udzielenia licencji do niego – będzie przedmiotem dzisiejszego artykułu… Przypomnę, że na naszym blogu znajdują się już informacje, m.in. o tym, na…

Jak zgodnie z prawem dokonać rozbiórki budynku?
201608.15
Off
0

Jak zgodnie z prawem dokonać rozbiórki budynku?

Pisałem już o rozpoczęciu robót budowlanych (TUTAJ) oraz o pozwoleniu na budowę (TUTAJ). Tak więc, po przedstawieniu początkowych etapów funkcjonowania obiektu budowlanego, przyszedł czas na opisanie warunków jego rozbiórki. Pozwolenie niezbędne (z pewnymi wyjątkami) Podobnie jak w przypadku budowy obiektu budowlanego, tak w sytuacji jego rozbiórki, konieczne jest uzyskanie odpowiedniego pozwolenia. Wydanie dokumentu nastąpi po…