Tylko 15 proc. CIT dla małych przedsiębiorców – zmiana istotna w sukcesji
201609.30
Off
0

Tylko 15 proc. CIT dla małych przedsiębiorców – zmiana istotna w sukcesji

Już w 2017 r. mali przedsiębiorcy oraz przedsiębiorcy rozpoczynający działalność (w pierwszym roku działalności) zapłacą niższy podatek dochodowy CIT. Uchwalona 5 września 2016 r. ustawa obniża podatek dochodowy od osób prawnych z 19 do 15 proc. (ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych)….

Kontrola operacyjna usługodawców telekomunikacyjnych, pocztowych i elektronicznych
201609.29
Off
0

Kontrola operacyjna usługodawców telekomunikacyjnych, pocztowych i elektronicznych

Policja oraz inne służby mundurowe, jak chociażby Straż Graniczna, CBA, ABW i Agencja Wywiadu posiadają wiele uprawnień w zakresie niejawnej kontroli operacyjnej oraz dostępu do danych. Przedsiębiorcy telekomunikacyjni, operatorzy pocztowi oraz dostawcy usług elektronicznych muszą zapewnić warunki techniczne i organizacyjne dla prowadzenia takiej kontroli. Nowych praw służbom mundurowym udziela ustawa o zmianie ustawy o Policji oraz…

Czy potrzebujesz geodezyjnego wyznaczenia w terenie prowadzonych robót budowlanych?
201609.27
Off
0

Czy potrzebujesz geodezyjnego wyznaczenia w terenie prowadzonych robót budowlanych?

Wszystkie obiekty budowlane, które wymagają uzyskania pozwolenia na budowę, wymagają także ich geodezyjnego wyznaczenia w terenie. Wyznaczenie jest konieczne również dla sieci telekomunikacyjnych czy wodociągowych, ale też dla telekomunikacyjnych linii kablowych. Geodezyjne wyznaczenie obiektu budowlanego Geodezyjne wyznaczenie obiektu budowlanego poprzedza prowadzenie prac budowlanych przy budynkach, budowlach lub obiektach małej architektury, które wymagają uzyskania pozwolenia na…

Obowiązki przedsiębiorców telekomunikacyjnych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa
201609.26
Off
0

Obowiązki przedsiębiorców telekomunikacyjnych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa

Nie tylko prawo telekomunikacyjne, ale i inne ustawy (jak np. obowiązująca od lipca 2016 r. ustawa o działaniach antyterrorystycznych) nakładają na przedsiębiorców telekomunikacyjnych obowiązki na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa. To niezwykle istotne zagadnienie: zaniedbania w tym zakresie mogą narazić na kary. Obowiązki związane z utrzymaniem sieci Dysponujący siecią przedsiębiorcy telekomunikacyjni są zobowiązani do przygotowania i…

Korzystanie​ ​przez​ ​wykonawcę​ ​z​ ​usług​ ​podwykonawców​ ​w​ ​zamówieniach​ ​publicznych
201609.23
Off
0

Korzystanie​ ​przez​ ​wykonawcę​ ​z​ ​usług​ ​podwykonawców​ ​w​ ​zamówieniach​ ​publicznych

Co do zasady, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, występują dwa podmioty: Zamawiający oraz Wykonawca. Ten stan rzeczy może być na różnorakie sposoby modyfikowany np. poprzez wspólne ubieganie się Wykonawców o udzielenie zamówienia (konsorcjum), czy też poprzez wykonanie części zamówienia przez zatrudnionych podwykonawców. Właśnie tej drugiej sytuacji chciałbym poświęcić dzisiejszy artykuł. Podwykonawca w zamówieniu publicznym…

Skarga na czynności komornika wreszcie za jego pośrednictwem – zmiany w procedurze cywilnej ważne również w sukcesji
201609.22
Off
0

Skarga na czynności komornika wreszcie za jego pośrednictwem – zmiany w procedurze cywilnej ważne również w sukcesji

Zmieniony 8 września 2016 r. kodeks postępowania cywilnego wprowadził rewolucję w sposobie składania skarg na czynności komornika. Dotychczas takie skargi składane były bezpośrednio do sądu. Z tego powodu komornik, często dopiero po kilku dniach dowiadywał się o zaskarżeniu jego czynności. Skarga za pośrednictwem komornika Nowelizacja ułatwia sposób składania skarg na czynności komornicze, wprowadzając obowiązek składania…

Pozwolenia radiowe
201609.20
Off
0

Pozwolenia radiowe

Zgodnie z Prawem telekomunikacyjnym używanie urządzeń radiowych wymaga pozwolenia radiowego (art. 143 ust. 1 Pt). Na szczęście, urządzenia przeznaczone wyłącznie do odbioru, czyli te używane w znakomitej większości przez użytkowników końcowych, zostały wyłączone z obowiązku posiadania pozwolenia (art. 144 ust. 1 Pt). Podstawowe znaczenie, uzyskanie pozwolenia radiowego ma z pewnością dla przedsiębiorców, którzy w swojej…

Elektroniczne biuro podawcze – ułatwienia procedury cywilnej – ważne również w sukcesji
201609.19
Off
0

Elektroniczne biuro podawcze – ułatwienia procedury cywilnej – ważne również w sukcesji

Po ostatnich nowelizacjach kodeksu postępowania cywilnego (1 lipca i 18 września 2016 r.) istnieje możliwość wnoszenia pism procesowych drogą elektroniczną w szerszym niż dotychczas zakresie. Możliwe jest także dokonywanie doręczeń elektronicznych w postępowaniach cywilnych. Do tej pory korzystanie z systemu teleinformatycznego dotyczyło wyłącznie postępowań upominawczych. Elektroniczne biuro podawcze Strona postępowania może w konkretnej sprawie wybrać…

Licencja przymusowa – szczególna forma licencji na korzystanie z wynalazku
201609.16
Off
0

Licencja przymusowa – szczególna forma licencji na korzystanie z wynalazku

Niedawno przedstawiałem możliwości rozporządzania prawem do patentu przez uprawnionego. Wskazywałem na możliwość przeniesienia prawa lub do udzielenia stosownej licencji na patent (TUTAJ). Szczególnym rodzajem licencji, jest licencja przymusowa na korzystanie z wynalazku, której warto poświęcić osobny artykuł. Kiedy można udzielić licencji przymusowej? Licencji przymusowej udziela Urząd Patentowy. Nie jest to zatem czynność podejmowana przez uprawnionego…

Nowe przepisy o uwzględnianiu odwołań!
201609.15
Off
0

Nowe przepisy o uwzględnianiu odwołań!

Ostatnia nowelizacja prawa zamówień publicznych (obowiązuje od 28 lipca 2016 r.) pozwala Zamawiającemu uwzględnić tylko część zarzutów wnoszonych przez odwołującego. Jeżeli podmiot wnoszący odwołanie wycofa pozostałe zarzuty, postępowanie przed Krajową Izbą Odwoławczą zostaje umorzone… Jakie inne warunki muszą zostać spełnione, aby mógł zaistnieć powyższy scenariusz? Oraz jakie prawa przysługują zamawiającemu, przeciwko któremu wnoszone jest odwołanie?…