3 kluczowe fakty o wzorach przemysłowych
201611.30
Off
0

3 kluczowe fakty o wzorach przemysłowych

Zewnętrzne cechy wytworu lub jego części określane są jako wzór przemysłowy. Kluczowe dla rejestracji i udzielenia prawa do wzoru przemysłowego są jego nowość oraz indywidualny charakter. Już jednak cechy linii, kolorystyka czy kształt wytworu mogą nadać mu wymagany prawem indywidualny charakter (art. 102 p.w.p.). Co zatem decyduje o uznaniu nowości oraz indywidualnego charakteru wzoru przemysłowego?…

IX Ogólnopolski Zjazd Firm Rodzinnych u-Rodziny 2016
201611.29
Off
0

IX Ogólnopolski Zjazd Firm Rodzinnych u-Rodziny 2016

W dniach 25-27 listopada 2016 roku w Gdańsku odbył się IX Ogólnopolski Zjazd Firm Rodzinnych u-Rodziny 2016. Kancelaria Szołajski Legal Group była Patronatem Merytorycznym tego wydarzenia i w dniu 26 listopada przeprowadziła Warsztat dotyczący 3 Warunków Skutecznej Sukcesji. Warsztat wzbudził wiele emocji wśród uczestników, a podejmowane tematy były przyczyną dyskusji i wielu praktycznych pytań. Stosowana…

Jak otrzymać przydział numeracji telekomunikacyjnej?
201611.29
Off
0

Jak otrzymać przydział numeracji telekomunikacyjnej?

Rozpoczynając działalność telekomunikacyjną na rynku operatorów telefonicznych przedsiębiorca musi uzyskać przydział numeracji. Zgodnie z Prawem telekomunikacyjnym, organem przydzielającym numerację jest Prezes UKE. Na wniosek podmiotu realizującego działania w zakresie usług telekomunikacyjnych, wydaje on stosowną decyzję. O tym, jakie wymagania należy spełnić, aby otrzymać przydział numeracji, przeczytasz w dzisiejszym artykule. Wniosek o przydział numeracji Wniosek do Prezesa UKE…

Dane objęte tajemnicą telekomunikacyjną
201611.23
Off
0

Dane objęte tajemnicą telekomunikacyjną

Zawierając umowę z usługodawcą telekomunikacyjnym jesteśmy zobowiązani przekazać mu konkretne dane osobowe – takie jak imię i nazwisko czy adres zamieszkania. Także podczas świadczenia usług operatorzy (czy też inni usługodawcy) pozyskują dane o naszej aktywności, np. wszelkie informacje dotyczące komunikatów przez nas wysłanych lub odebranych. Mając na uwadze interes usługobiorców telekomunikacyjnych, ustawodawca uregulował w Prawie…

Jak rozumieć nowość wynalazku?
201611.22
Off
0

Jak rozumieć nowość wynalazku?

Nowość wynalazku, poziom wynalazczy oraz nadawanie się do przemysłowego stosowania to konieczne przesłanki, które umożliwiają Urzędowi Patentowemu udzielenie patentu na powstały wynalazek. O tych warunkach, w kontekście naruszenia patentu, pisałem już tutaj. Czy jednak każdy z Nas wie, co oznacza „nowość wynalazku” i „poziom wynalazczy”? Część stanu techniki Istnieje ustawowa definicja nowości wynalazku, zawarta w…

Uwaga Nestorzy: dyspozycja wkładem na wypadek śmierci
201611.16
Off
0

Uwaga Nestorzy: dyspozycja wkładem na wypadek śmierci

Instytucja „dyspozycji wkładem na wypadek śmierci” zapisana jest w Prawie bankowym. Jednak wiele osób zapomina o takiej możliwości zadysponowania swoimi środkami finansowymi zgromadzonymi na rachunku bankowym na wypadek śmierci. Warto podkreślić, że kwota wypłacona zgodnie z tą dyspozycją nie wchodzi do spadku po posiadaczu rachunku! Warunki skuteczności dyspozycji Skuteczność dyspozycji zależy od kilku czynników. Dyspozycja…

Wygaśnięcie majątkowych praw autorskich w praktyce
201611.15
Off
0

Wygaśnięcie majątkowych praw autorskich w praktyce

Majątkowe prawa autorskie, czyli prawo do korzystania i rozporządzania utworem na wszystkich polach eksploatacji oraz prawo do pobierania wynagrodzenia za korzystanie z utworu, przysługuje przede wszystkim twórcy. Jest on ponadto uprawniony do rozporządzania tymi prawami – do ich zbycia lub udzielenia na nie licencji (więcej przeczytasz o tym tutaj. Jednak należy pamiętać, że majątkowe prawa…

Usługa VoIP – dlaczego zyskuje na popularności?
201611.09
Off
0

Usługa VoIP – dlaczego zyskuje na popularności?

Usługa VoIP (Voice over Internet Protocol) polega na przesyłaniu sygnału głosowego poprzez tradycyjne szerokopasmowe łącze internetowe. Świadczona w ten sposób usługa telekomunikacyjna bazuje na kompresji dźwięku do sygnału cyfrowego, zmieniając go w pakiet danych. Najbardziej znanym przykładem VoIP jest Skype, który łączy możliwości przekazu głosu i obrazu. Podobnymi rozwiązaniami dysponuje także Messenger czy Apple ze…

Co jest przedmiotem pozwolenia na budowę?
201611.08
Off
0

Co jest przedmiotem pozwolenia na budowę?

Pozwolenie na budowę dotyczy całego zamierzenia budowlanego, które chce zrealizować inwestor. Może więc dotyczyć więcej niż jednego obiektu. Jednak pozwolenie wydaje się tylko na budowę obiektu, który może samodzielnie funkcjonować. O konieczności posiadania pozwolenia na budowę oraz wyjątkach, w których inwestor dokonuje tylko zgłoszenia rozpoczęcia prac budowlanych pisaliśmy już wcześniej TUTAJ. Natomiast o możliwości wygaśnięcia…

Kto może być pełnomocnikiem przed Urzędem Patentowym?
201611.02
Off
0

Kto może być pełnomocnikiem przed Urzędem Patentowym?

Podobnie jak w postępowaniu odwoławczym przed Krajową Izbą Odwoławczą (więcej przeczytasz tutaj), tak i w postępowaniu przed Urzędem Patentowym, strona ma możliwość występowania samodzielnie bądź przez odpowiednio umocowanego pełnomocnika. Kto może zostać pełnomocnikiem? W postępowaniu przed Urzędem Patentowym dotyczącym znaku towarowego – dokonywania oraz rozpatrywania zgłoszenia znaku, czy też utrzymania już udzielonej znakowi ochrony –…