Gdy zamówiony utwór ma wady…
201701.31
Off
0

Gdy zamówiony utwór ma wady…

Na podstawie umowy o dzieło, zamawiający może zlecić wykonanie konkretnego utworu. W zapisach umowy definiuje pożądane cechy utworu oraz istotne dla obu stron warunki współpracy. Co jednak w sytuacji, kiedy pomimo zawartej umowy, otrzymany utwór posiada wady? Jakie uprawnienia ma zleceniodawca? A jakie prawa przysługują twórcy? Odstąpienie lub obniżka wynagrodzenia! W przypadku, kiedy zamówiony utwór…

Ważne w sukcesji wyjaśnienia Ministra Finansów w sprawie podatku od nieruchomości!
201701.25
Off
0

Ważne w sukcesji wyjaśnienia Ministra Finansów w sprawie podatku od nieruchomości!

Po podziale spółki kapitałowej przez wydzielenie, podatek od nieruchomości, do którego zapłaty była zobowiązana spółka dzielona, nie staje się przedmiotem sukcesji. Zgodnie z art. 93c ustawy Ordynacja podatkowa z dniem podziału lub z dniem wydzielenia powstałe w tym procesie osoby prawne wstępują we wszelkie przewidziane prawa i obowiązki w związku z przydzielonymi im składnikami majątku. Problem rozstrzygany przez…

Czym jest prawo cytatu?
201701.24
Off
0

Czym jest prawo cytatu?

Cytowanie fragmentów innych utworów pozwala na wzbogacenie pisanego tekstu oraz umożliwia dogłębną analizę tematu. Jednak zamieszczanie cytatów musi się odbywać w granicach prawa. W przeciwnym wypadku praca naukowa czy artykuł prasowy może zostać uznany za plagiat (jak nie popełnić plagiatu pisaliśmy już wcześniej tutaj. Co ciekawe, samo stwierdzenie „prawo cytatu” jest pojęciem potocznym i nie…

Przedawnienie orzekania w sprawach odpowiedzialności zawodowej w budownictwie
201701.18
Off
0

Przedawnienie orzekania w sprawach odpowiedzialności zawodowej w budownictwie

Osoba, która wykonuje samodzielne funkcje techniczne w budownictwie podlega odpowiedzialności zawodowej. Tym samym, za swoje decyzje i działania odpowiedzialność dyscyplinarną ponosi osoba, która projektuje i sprawdza projekty architektoniczno-budowlane, kieruje budową, wykonuje nadzór inwestorski czy sprawuje kontrolę techniczną utrzymania obiektu. Za jakie czynności? Prawo budowlane nie wskazuje precyzyjnie, jakie działania powodują pociągnięcie osoby do odpowiedzialności. Klauzule…

Jak sporządzić plan działania w sytuacjach szczególnych zagrożeń?
201701.17
Off
0

Jak sporządzić plan działania w sytuacjach szczególnych zagrożeń?

W ostatnim artykule pisałem o obowiązku sporządzenia przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego planu działania w sytuacjach szczególnych zagrożeń. Wskazałem przedsiębiorców, których ten obowiązek nie dotyczy oraz scharakteryzowałem rodzaje planów działania. Dzisiaj opiszę kolejne etapy tworzenia planu oraz podstawowe elementy, które powinny się w nim znaleźć. Kiedy sporządza się plan? Z zasady, przedsiębiorca ma obowiązek sporządzić plan w…

Stworzenie planu działania w sytuacjach szczególnych zagrożeń obowiązkiem przedsiębiorcy telekomunikacyjnego!
201701.11
Off
0

Stworzenie planu działania w sytuacjach szczególnych zagrożeń obowiązkiem przedsiębiorcy telekomunikacyjnego!

Posiadanie aktualnych i uzgodnionych planów działania w sytuacjach szczególnych zagrożeń jest obowiązkiem przedsiębiorcy telekomunikacyjnego. Dokumenty te muszą zawierać postanowienia dotyczące współpracy z innymi operatorami telekomunikacyjnymi, służbami ratowniczymi, bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz podmiotami zarządzania kryzysowego. Plany stanowią także o obowiązku zabezpieczenia infrastruktury telekomunikacyjnej, utrzymywania jej ciągłości, odtwarzania utraconych połączeń oraz dostarczania sieci telekomunikacyjnej – w…

Wniosek o indywidualną interpretację – prawo przedsiębiorcy w konstytucji Premiera Morawieckiego – ważne również w sukcesji!
201701.10
Off
0

Wniosek o indywidualną interpretację – prawo przedsiębiorcy w konstytucji Premiera Morawieckiego – ważne również w sukcesji!

Przedsiębiorcy przyzwyczaili się do wniosków o indywidualną interpretację podatkową składanych do Ministra Finansów. Praktyka ta zostaje podtrzymana w przepisach projektu ustawy Prawo przedsiębiorcy zaproponowanych przez Premiera Mariusza Morawieckiego. Jednak zgodnie z nowymi przepisami, wniosek o indywidualną interpretację przedsiębiorca będzie mógł złożyć także w sprawie innej niż podatki daniny lub opłaty publicznej, w tym składek ZUS….