Obowiązek przechowywania dokumentacji obiektu budowlanego
201702.28
Off
0

Obowiązek przechowywania dokumentacji obiektu budowlanego

Prawo budowlane nakłada na właściciela oraz zarządcę nieruchomości obowiązek przechowywania dokumentacji obiektu budowlanego (przeczytaj także tutaj). Jednak nie zawsze okazanie dokumentów jest konieczne… Jako, że w przepisach obowiązujących przed 1994 r. nie było nakazu posiadania dokumentów dotyczących inwestycji, właścicieli i zarządców budynków powstałych przed tą datą nie obejmuje ten obowiązek. Jakie dokumenty musi przechowywać właściciel…

Współwłaściciele budynku odpowiadają za prawidłowe zabezpieczenie przeciwwilgociowe tarasu i odprowadzenia wody z tarasu
201702.22
Off
0

Współwłaściciele budynku odpowiadają za prawidłowe zabezpieczenie przeciwwilgociowe tarasu i odprowadzenia wody z tarasu

Kiedy taras jest jednocześnie dachem budynku spełnia dwie funkcje: podstawową – stropodachu i wtórną – tarasu. Nawet, gdy przynależy do konkretnego lokalu, za wady tarasu, uszkodzenia czy zniszczenia, mające wpływ na jego podstawową funkcję odpowiadają wszyscy współwłaściciele budynku. Przynależna mu funkcja stropodachu traktowana jest bowiem jako element części wspólnej budynku. Decyzję taką podjął Sąd Apelacyjny…

Decyzje wydane przez Urząd Patentowy w postępowaniu spornym
201702.14
Off
0

Decyzje wydane przez Urząd Patentowy w postępowaniu spornym

Urząd Patentowy jest organem upoważnionym do rozstrzygania spraw toczących się w trybie postępowania spornego. Jak określa ustawa prawo własności przemysłowej, w postępowaniach takich możliwe jest rozstrzygnięcie m.in. o unieważnieniu patentu, dodatkowego prawa ochronnego, czy też prawa z rejestracji (art. 255 ust. 1 pkt 1 p.w.p.). Warto wskazać, że zgodnie z nazwą, to strony toczą spór…

Zmiana limitu kwoty płatności gotówkowych – ważna również w sukcesji
201702.08
Off
0

Zmiana limitu kwoty płatności gotówkowych – ważna również w sukcesji

Z początkiem roku weszły w życie przepisy zmniejszające ponad czterokrotnie limit płatności gotówkowych między przedsiębiorcami – z 15 tysięcy euro do 15 tysięcy złotych. Zawarte w 2017 r. transakcje przekraczające wskazaną kwotę muszą być opłacone za pośrednictwem rachunku płatniczego. Dotyczy to tylko transakcji pomiędzy przedsiębiorcami – zarówno krajowymi, jak i zagranicznymi. Za naruszenie przepisu konsekwencje…

Decyzje Urzędu Patentowego nie są ostateczne!
201702.07
Off
0

Decyzje Urzędu Patentowego nie są ostateczne!

Urząd Patentowy jako organ administracji publicznej podlega kontroli. Sprawują ją właściwe sądy administracyjne, działające na podstawie Ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U.2016.718) (dalej „p.p.s.a.”). Dodatkowo, kwestię tę reguluje samo prawo własności przemysłowej (dalej „p.w.p.”), dzięki czemu zarówno postanowienie jak i decyzję wydaną przez Urząd Patentowy można zaskarżyć. Kto,…

Roboty budowlane w zamówieniach publicznych
201702.01
Off
0

Roboty budowlane w zamówieniach publicznych

Ze względu na ich specyficzny charakter, kwestia opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane została oddzielnie uregulowana w ustawie Prawo zamówień publicznych. Odmienne przepisy dotyczą zamówień na produkty lub usługi. Rola zamawiającego Zgodnie z art. 31 ust. 1 PZP zamawiający opisuje przedmiot zamówienia na roboty budowlane wykorzystując dwa dokumenty: 1) dokumentację projektową oraz 2) specyfikację techniczną…