Kto i na jakich warunkach może unieważnić patent?
201704.26
Off
0

Kto i na jakich warunkach może unieważnić patent?

Do tej pory, pisząc o prawie patentowym poruszałem ten temat z punktu widzenia uprawnionego z patentu. Chociażby w tym artykule, kiedy tłumaczyłem jakie możliwości obrony ma uprawniony, gdy ktoś naruszy jego patent. Dzisiaj postaram się przybliżyć sytuację osób, które próbują unieważnić patent przysługujący uprawnionemu. Interes prawny w unieważnieniu patentu Patent może zostać unieważniony w całości…

Czym jest zasada dobrego sąsiedztwa?
201704.25
Off
0

Czym jest zasada dobrego sąsiedztwa?

Prowadzona inwestycja budowlana musi być zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli w danej gminie planu nie ma, realizacja inwestycji wymaga uzyskania decyzji o warunkach zabudowy. Wydawana decyzja opiera się na tzw. zasadzie dobrego sąsiedztwa. Zasada ta, nazywana też zasadą podobieństwa, wprowadza wymóg kontynuacji przez nową zabudowę funkcji oraz cech architektonicznych i urbanistycznych, zabudowy już…

Ważne dla przedsiębiorców ułatwienia w dochodzeniu wierzytelności
201704.19
Off
0

Ważne dla przedsiębiorców ułatwienia w dochodzeniu wierzytelności

Na podpis Prezydenta RP czeka ustawa, która ma pomóc przedsiębiorcom w dochodzeniu wierzytelności. Proponowane zmiany mają przeciwdziałać popadaniu przez właścicieli firm w tzw. „spiralę zadłużenia”. W artykule omówię najciekawsze pomysły, które ma wprowadzić ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności. Rejestr Należności Publicznoprawnych Wprowadzany rejestr zapewni przedsiębiorcom możliwość weryfikacji kontrahenta. Dzięki dostępowi do…

Jak rozpowszechniać utwory połączone?
201704.18
Off
0

Jak rozpowszechniać utwory połączone?

W jednym ze swoich wcześniejszych artykułów poruszałem kwestię współtwórczości (zachęcam do zapoznania się z nim tutaj). Chciałbym jednak wskazać, że współtwórczości nie należy utożsamiać z utworami połączonymi. Z uwagi na to, że może się wydawać możliwe stosowanie wskazanych pojęć wymiennie, dzisiaj wyjaśnię różnice między nimi. Wskażę też, dlaczego pojęcia te nie są tożsame. Zgodnie z…

Przejaw twórczej działalności o indywidualnym charakterze – przesłanka uznania za utwór
201704.12
Off
0

Przejaw twórczej działalności o indywidualnym charakterze – przesłanka uznania za utwór

Przedmiotem prawa autorskiego są utwory, za które ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych uznaje każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci (art. 1 ust. 1 pr. aut.). Czym jest „ustalenie” i jak je należy rozumieć wyjaśniałem już m.in. tutaj. W dzisiejszym artykule postaram się przybliżyć pojęcie „przejawu działalności twórczej”. Na…

Odpowiedzialność odszkodowawcza właściciela budynku a związek przyczynowo-skutkowy. Ciekawe orzeczenie Sądu Najwyższego
201704.11
Off
0

Odpowiedzialność odszkodowawcza właściciela budynku a związek przyczynowo-skutkowy. Ciekawe orzeczenie Sądu Najwyższego

Właściciel budynku nie odpowiada na podstawie art. 415 i 416 KC za szkodę wyrządzoną osobie trzeciej na skutek zdarzenia w lokalu położonym w budynku. Wyjątkiem jest zdarzenie, które pozostaje w adekwatnym związku przyczynowym z zaniechaniem bądź nienależytym wykonaniem przez właściciela obowiązków przewidzianych w art. 61 ustawy prawo budowlane. Zaniechanie pozostaje w związku przyczynowym warunkowym z…

Zalety unijnego znaku towarowego
201704.05
Off
0

Zalety unijnego znaku towarowego

Przedsiębiorcy i osoby fizyczne z każdego kraju świata mogą stać się właścicielami unijnego znaku towarowego. Prawo to reguluje Rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 z 26 lutego 2009 r. ws. znaku towarowego Unii Europejskiej („Rozporządzenie”). Podstawowe informacje o unijnym znaku towarowym W wyniku zarejestrowania unijnego znaku towarowego właścicielowi przysługuje wyłączne prawo do tego znaku. Jednakże korzystając…

Interpretacja podatkowa ws. darowizn. Ważna w sukcesji!
201704.04
Off
0

Interpretacja podatkowa ws. darowizn. Ważna w sukcesji!

Indywidualną interpretację przepisów ustawy od spadków i darowizn w sprawie darowizny między najbliższymi członkami rodziny wydał 17 marca 2017 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (Interpretacja nr 1462-IPPB2.4515.14.2017.1.JG1). Wniosek o interpretację Przedmiotem złożonego wniosku o interpretację indywidualną była darowizna środków pieniężnych pomiędzy bratem i siostrą. Zgodnie z przepisami są to osoby zwolnione z podatku od darowizny,…