Co w praktyce oznacza zasada wolności budowlanej?
201705.31
Off
0

Co w praktyce oznacza zasada wolności budowlanej?

Konstytucja RP (art. 63 ust. 1) mówi, że każdy ma prawo do własności, innych praw majątkowych oraz prawo dziedziczenia. Konsekwencją i doprecyzowaniem prawa własności jest m.in. zasada wolności budowlanej. Zgodnie z art. 4 prawa budowlanego, każdy ma prawo zabudowy nieruchomości gruntowej, jeżeli wykaże prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, pod warunkiem zgodności zamierzenia budowlanego…

Wynagrodzenie artysty na firmowej konferencji nie stanowi kosztu uzyskania przychodu – orzeczenie NSA ważne w sukcesji
201705.30
Off
0

Wynagrodzenie artysty na firmowej konferencji nie stanowi kosztu uzyskania przychodu – orzeczenie NSA ważne w sukcesji

W ramach działań marketingowych przedsiębiorcy wielokrotnie organizują spotkania dla klientów, które połączone są z występami artystów. Poniesione wydatki gospodarze chcą traktować jako koszty uzyskania przychodu. Powstaje jednak wątpliwość podatkowa: czy koszty występów artystycznych mogą stanowić koszty uzyskania przychodu? Wyrok NSA Naczelny Sąd Administracyjny, 28 marca 2017 r. wydał istotny podatkowo wyrok. Rozstrzygnął w nim powyższe…

Co musisz wiedzieć o urządzeniach budowlanych
201705.24
Off
0

Co musisz wiedzieć o urządzeniach budowlanych

Urządzeniem budowlanym jest urządzenie techniczne w pewien sposób związane z obiektem budowlanym (art. 3 pkt 9 p.b.). Co decyduje o tym, że dany obiekt zostaje uznany za urządzenie budowlane? Kiedy ten sam obiekt będzie urządzeniem budowlanym a kiedy nie? Jaki ma być związek pomiędzy urządzeniem budowlanym a obiektem budowlanym? Odpowiedzi, m.in. na te pytania przedstawię…

Wynajem domu dla własnej spółki – korzystne rozwiązanie w sukcesji
201705.23
Off
0

Wynajem domu dla własnej spółki – korzystne rozwiązanie w sukcesji

Opublikowano ciekawą interpretację podatkową potwierdzającą oszczędności podatkowe przy wynajmie domu dla własnej spółki przez jednego ze wspólników (interpretacja nr 0114-KDIP3-1.4011.16.2017.1.EC). Opodatkowanie ryczałtowe umowy najmu Jedno z pytań zadanych Fiskusowi dotyczyło możliwości opodatkowania czynszu najmu płaconego przez spółkę na rzecz jednego ze wspólników, podatkiem ryczałtowym płaconym przez tego wspólnika. Interpretacja podatkowa potwierdziła możliwość zastosowania 8,5 %…

Deweloper odpowiedzialny za niezgodne z prawem zatwierdzenie przez organ administracji pozwolenie na budowę!
201705.17
Off
0

Deweloper odpowiedzialny za niezgodne z prawem zatwierdzenie przez organ administracji pozwolenie na budowę!

Inwestor jest odpowiedzialny za prawidłowe zorganizowanie budowy. Z tego powodu może on odpowiadać nawet za niezgodną z prawem decyzję administracyjną o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę. Jeżeli nabywca lokalu mieszkalnego odstąpi od umowy wskutek wadliwego projektu budowlanego czy błędnej decyzji urzędników, która uniemożliwia wykonanie umowy w terminie, deweloper jest zobowiązany do zwrotu…

Nowy wyrok Sądu Apelacyjnego o rozpowszechnianiu wizerunku!
201705.16
Off
0

Nowy wyrok Sądu Apelacyjnego o rozpowszechnianiu wizerunku!

Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał 28 lutego 2017 r. ciekawy wyrok w kwestii rozpowszechniania wizerunku bez pozwolenia (I ACa 2383/15). Potwierdził w nim zasadę, że wizerunek osoby można rozpowszechnić bez jej zgody, jeżeli stanowi ona jedynie element zgromadzenia, krajobrazu czy imprezy publicznej… Art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych stanowi, że…

Przeniesienie numeru w publicznej sieci telekomunikacyjnej
201705.10
Off
0

Przeniesienie numeru w publicznej sieci telekomunikacyjnej

Abonent sieci telekomunikacyjnej może żądać przeniesienia przydzielonego numeru. W ramach sieci tego samego operatora przeniesienie numeru możliwe jest w przypadku zmiany miejsca zamieszkania, siedziby lub miejsca wykonywania działalności. Jednakże operator musi umożliwić przeniesienie istniejącego numeru także w przypadku zmiany dostawcy usług. Zmiana lokalizacji Na temat zmiany miejsca zamieszkania, siedziby lub miejsca wykonywania działalności abonenta publicznej sieci…

Trzy informacje o producencie w prawie autorskim
201705.09
Off
0

Trzy informacje o producencie w prawie autorskim

Większość przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych reguluje sytuacje prawne, z którymi może spotkać się twórca. Wskazuje to już sama nazwa tego aktu prawnego. Jednakże część przepisów odnosi się także do innych uczestników procesu powstawania i rozpowszechniania utworu. Jednym z nich jest producent – to właśnie jego rolę w tworzeniu utworu chciałbym omówić…