NSA: brak podatku od zbycia odziedziczonej nieruchomości
201707.26
Off
0

NSA: brak podatku od zbycia odziedziczonej nieruchomości

Bardzo korzystną dla podatników uchwałę podjął Naczelny Sąd Administracyjny 15 maja 2017 r. (sygn. akt II FPS 2/17). Zgodnie z nią, za właściwy dzień nabycia praw majątkowych otrzymanych przez współmałżonka w wyniku dziedziczenia uznaje się dzień nabycia nieruchomości i praw do majątku wspólnego małżonków. Data śmierci jednego z małżonków, nie jest brana pod uwagę dla…

SN: „samo podrobienie znaku towarowego nie jest przestępstwem”
201707.20
Off
0

SN: „samo podrobienie znaku towarowego nie jest przestępstwem”

Dopiero naniesienie na towar podrobionego znaku towarowego i obrót takim towarem jest przestępstwem – zawyrokował Sąd Najwyższy 8 lutego 2017 r. (III K 374/16). Podrobienie samego znaku towarowego nie stanowi przestępstwa z art. 305 ust. 1 Prawa własności przemysłowej („p.w.p.”). Tym ciekawym orzeczeniem SN uchylił wyrok Sądu Okręgowego, przyznał rację skardze kasacyjnej i uniewinnił oskarżonego….

Umowne zrzeczenie się zachowku dopuszczalne. Rewolucja w sukcesji!
201707.11
Off
0

Umowne zrzeczenie się zachowku dopuszczalne. Rewolucja w sukcesji!

Zawarcie umowy zrzeczenia się prawa do zachowku jest dopuszczalne – orzekł 17 marca 2017 r. Sąd Najwyższy (sygn. akt III CZP 110/16). Jako podstawę uchwały Sąd wskazał prawo do zawarcia umowy o zrzeczenie się dziedziczenia. Przypadek sukcesji Sprawa, którą badał Sąd Najwyższy dotyczyła sukcesji firmy rodzinnej, gdzie nestor chciał zapisać spadek jednemu z trzech synów. Po śmierci nestora,…

Kontrola obiektu może odbyć się bez udziału właściciela!
201707.05
Off
0

Kontrola obiektu może odbyć się bez udziału właściciela!

Nowe uprawnienia, pozwalające m.in. na kontrolowanie obiektów budowlanych bez udziału inwestora czy właściciela obiektu, uzyskały organy nadzoru budowlanego. Poza prawem wstępu do obiektów budowlanych organy kontrolne mogą także wejść na teren budowy oraz teren zakładu pracy. Takie uprawnienia – w uzasadnionych przypadkach – pozwalają organom nadzoru budowlanego na pominięcie pewnych przepisów oraz zasad postępowania administracyjnego….