Twoje prawa gdy naruszono znak towarowy
201708.29
Off
0

Twoje prawa gdy naruszono znak towarowy

Urząd Patentowy udziela prawa ochronnego na znak towarowy. Poprzez oznaczenie towaru w sposób graficzny możliwe jest odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od pozostałych towarów. Nie trudno jednak wyobrazić sobie sytuację, że podmioty naruszają czyjeś prawo ochronne. Jakie uprawnienia ma w takich przypadkach osoba w ten sposób pokrzywdzona? Jak można naruszyć czyjeś prawo ochronne? Zgodnie z art….

Co należy do zadań organów nadzoru budowlanego?
201708.22
Off
0

Co należy do zadań organów nadzoru budowlanego?

Zadania organów nadzoru budowlanego zostały opisane w art. 84 p.b. Zgodnie z tym przepisem do obowiązków organów nadzoru należy: i) kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego, ii) kontrola działania organów administracji architektoniczno-budowlanej, iii) badanie przyczyn powstawania katastrof budowlanych oraz iv) współdziałanie z organami kontroli państwowej. Przede wszystkim kontrola Zatem, do zadań organów nadzoru budowlanego…

Czym jest artystyczne wykonanie czyjegoś utworu?
201708.15
Off
0

Czym jest artystyczne wykonanie czyjegoś utworu?

Artystyczne wykonania aktorów, recytatorów, instrumentalistów czy wokalistów objęte są ochroną. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych definiuje czym jest artystyczne wykonanie oraz reguluje uprawnienia artysty wykonawcy. Co jest należy traktować jako artystyczne wykonanie? Prawo autorskie nie zawiera jednego dużego katalogu czynności uznanych za artystyczne wykonanie. Lista ta jest otwarta, a w art. 85 ust….

Wynalazek tajny – wyjątek od zasady jawności
201708.08
Off
0

Wynalazek tajny – wyjątek od zasady jawności

Choć wynalazki co do zasady są jawne, wyjątek stanowią te dotyczące obronności lub bezpieczeństwa państwa. Na wniosek Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego wynalazek może zostać uznany za tajny. Jak ustalić tajność wynalazku? Zgodnie z art. 56 ust. 1 prawa własności przemysłowej wynalazek, który może zostać uznany za…

Czy jest możliwe odstępstwo od przepisów budowlanych?
201708.02
Off
0

Czy jest możliwe odstępstwo od przepisów budowlanych?

Do przepisów techniczno-budowlanych zalicza się warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane, ich usytuowanie, a także warunki techniczne dotyczące użytkowania tych obiektów (art. 7 prawa budowlanego). W artykule wskażę, którzy ministrowie są odpowiedzialni za określanie warunków technicznych oraz czy, a jeśli tak, to kiedy można od przepisów techniczno-budowlanych odstąpić? Konieczne wystąpienie szczególnie uzasadnionych przypadków Dopuszczalność…