Po śmierci przedsiębiorcy nie wygasną decyzje administracyjne
201709.27
Off
0

Po śmierci przedsiębiorcy nie wygasną decyzje administracyjne

Obecnie decyzje administracyjne – takie jak pozwolenia, koncesje, licencje czy zezwolenia – wygasają z chwilą śmierci jednoosobowego przedsiębiorcy. Zgodnie z projektem ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, od 1 stycznia 2018 r. wprowadzone zostaną zmiany w tym zakresie. Decyzje administracyjne wydane wobec osoby fizycznej w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej nie będą wygasały…

Wyjątkowe cechy patentu dodatkowego
201709.26
Off
0

Wyjątkowe cechy patentu dodatkowego

Jak powszechnie wiadomo, Urząd Patentowy udziela patentów na wynalazki. Większość z nas jest w stanie wyjaśnić – w mniej lub bardziej prawniczy sposób – czym jest patent. Jednak wyjaśnienie pojęcia patentu dodatkowego może sprawić trudność nawet prawnikowi… Dlatego w dzisiejszym artykule wyjaśnię, czym jest patent dodatkowy i na czym polega jego specyfika. Bez patentu nie…

Prawo dysponowania nieruchomością a umowa przedwstępna
201709.20
Off
0

Prawo dysponowania nieruchomością a umowa przedwstępna

Czy zawarta pomiędzy stronami umowa przedwstępna uprawnia nabywcę do dysponowania nieruchomością na cele budowlane? Ważne orzeczenie w tym temacie wydał 12 lipca 2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny (II OSK 2316/16). Stanowisko GINB W sprawie, którą rozpatrywał Naczelny Sąd Administracyjny, Generalny Inspektor Nadzoru Budowalnego („GINB”) stwierdził, że prawo do dysponowania pewnymi nieruchomościami, inwestor wywodził m.in. z…

Wpis w rejestrze regulowanym utrzymany po śmierci przedsiębiorcy
201709.19
Off
0

Wpis w rejestrze regulowanym utrzymany po śmierci przedsiębiorcy

Wpisy do rejestru działalności regulowanej pozostaną w mocy i nie będą podlegały wykreśleniu z chwilą śmierci przedsiębiorcy – przewiduje art. 31 projektu ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Proponowane rozwiązanie Chcąc kontynuować działalność gospodarczą zmarłego przedsiębiorcy zarządca sukcesyjny musi złożyć w organie rejestrowym: oświadczenie, że spełnione zostały warunki wymagane do wykonywania tej działalności oraz…

Obszar oddziaływania obiektu w budownictwie
201709.13
Off
0

Obszar oddziaływania obiektu w budownictwie

Oddziaływanie planowanej inwestycji nie ogranicza się jedynie do działki, na której będzie ona prowadzona. Niejednokrotnie inwestycja oddziałuje także na tereny sąsiednie, które nie są przedmiotem zainteresowania inwestora. Warto zdawać sobie sprawę, że w prawie budowlanym istnieje definicja obszaru oddziaływania obiektu. W obrębie tak wyznaczonego terenu możliwe jest dokonywanie ograniczeń chociażby w zabudowie otoczenia obiektu budowlanego….

Zarządca sukcesyjny – kontynuacja jednoosobowej działalności gospodarczej po śmierci przedsiębiorcy
201709.12
Off
0

Zarządca sukcesyjny – kontynuacja jednoosobowej działalności gospodarczej po śmierci przedsiębiorcy

Po śmierci osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, działalność ta jest kontynuowana przy użyciu przedsiębiorstwa osoby zmarłej, a w okresie przejściowym jest zarządzane przez zarządcę sukcesyjnego. Takie rozwiązanie przewiduje projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Zarządca sukcesyjny Zarządcą sukcesyjnym może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Zgodnie z art. 9 projektu…

Na czym polega kontrola przestrzegania przepisów prawa budowlanego?
201709.06
Off
0

Na czym polega kontrola przestrzegania przepisów prawa budowlanego?

Organy nadzoru budowlanego mają prawo kontrolowania przestrzegania oraz stosowania przepisów prawa budowlanego (art. 84 ust. 1 p.b. oraz art. 84a p.b.). Ustawa wskazuje trzy elementy, które obejmuje taka kontrola. Więcej o zadaniach organu nadzoru przeczytasz tutaj. Co wchodzi w zakres kontroli? Po pierwsze, organ nadzoru przeprowadza kontrolę zgodności wykonywania robót budowlanych z przepisami prawa budowlanego,…

Od 2018 r. dziedziczenie przedsiębiorstwa osoby fizycznej zwolnione z podatku od spadków!
201709.05
Off
0

Od 2018 r. dziedziczenie przedsiębiorstwa osoby fizycznej zwolnione z podatku od spadków!

Ministerstwo Rozwoju chce kompleksowo regulować zachowanie ciągłości przedsiębiorstwa osoby fizycznej po jej śmierci. W lipcu 2017 r. przedstawiło projekt nowej ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. W projekcie ustawy Ministerstwo proponuje zmianę ustawy o podatku od spadków i darowizn rozszerzając krąg osób zwolnionych z podatku od spadku w przypadku nabycia w spadku przedsiębiorstwa osoby…