Czy wolno uzupełniać zgłoszenie patentu?
201710.31
Off
0

Czy wolno uzupełniać zgłoszenie patentu?

Dokonując zgłoszenia wynalazku należy przedstawić Urzędowi Patentowemu stosowne dokumenty. Art. 31 p.w.p. zwraca uwagę, że zgłoszenie wynalazku powinno obejmować m.in. podanie zawierające co najmniej oznaczenie zgłaszającego, określenie przedmiotu zgłoszenia, wniosek o udzielenie patentu lub patentu dodatkowego, jak również opis wynalazku ujawniający jego istotę. Poprawki i uzupełnienia zgłoszenia wynalazku Zgodnie z art. 37 ust. 1 p.w.p….

NIP utrzymany po śmierci przedsiębiorcy
201710.25
Off
0

NIP utrzymany po śmierci przedsiębiorcy

Obecnie, zgodnie z art. 12 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, numer NIP osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą nie przechodzi na następcę prawnego osoby fizycznej lecz wygasa w przypadku śmierci tej osoby. Obecna sytuacja Numer NIP przechodzi na następcę prawnego wyłącznie, gdy: przedsiębiorstwo państwowe przekształci się w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa; przedsiębiorstwo…

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Urząd Patentowy
201710.24
Off
0

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Urząd Patentowy

Na decyzje oraz postanowienia Urzędu Patentowego stronie przysługuje skarga do sądu administracyjnego (art. 248 p.w.p.). Artykuł na ten temat znajduje się już na stronie szolajski.com. Zachęcam do przeczytania go tutaj. Jednak, zanim strona zaskarży decyzję (w tym przypadku do Urzędu Patentowego), musi się upewnić, że nie przysługuje jej zażalenie, odwołanie lub wniosek o ponowne rozpatrzenie…

Garnitur z logo firmy kosztem uzyskania przychodu!
201710.18
Off
0

Garnitur z logo firmy kosztem uzyskania przychodu!

Najnowsza interpretacja podatkowa Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej  (nr 0114-KDIP3-1.4011.235.2017.2.IF) z 28 września 2017 r. potwierdza, iż wydatki na zakup stroju biznesowego mogą być kosztem podatkowym – jednak pod pewnymi warunkami. Trzy warunki Po pierwsze, na koszuli oraz garniturze musi znaleźć się stałe oznaczenie nazwy przedsiębiorstwa. W ocenie Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej nie wystarczą same inicjały,…

Przywracanie terminów w sprawach własności przemysłowej
201710.17
Off
0

Przywracanie terminów w sprawach własności przemysłowej

Postępowania prowadzone na podstawie prawa własności przemysłowej wymagają od ich uczestników składania pism czy wniosków. Co jednak, jeśli zobowiązany do czynności uczestnik postępowania nie wykona swojego zobowiązania w terminie? Czy jest możliwe przywrócenie terminu do dokonania czynności? A jeśli tak, to na jakich zasadach? Przywrócenie terminu nie zawsze możliwe Ustawa prawo własności przemysłowej zawiera wytyczne,…

Kontynuacja umów o pracę po śmierci pracodawcy
201710.11
Off
0

Kontynuacja umów o pracę po śmierci pracodawcy

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, umowa o pracę wygasa z dniem śmierci pracodawcy (art. 632 § 1 kodeksu pracy), chyba że pracownicy zostaną przejęci przez nowego pracodawcę na zasadach określonych w art. 231 k.p. W projekcie ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, Ministerstwo Rozwoju proponuje zmiany, które pozwolą na kontynuację umów o pracę pomimo śmierci…

Pojęcie przebudowy w prawie budowlanym
201710.10
Off
0

Pojęcie przebudowy w prawie budowlanym

Prawo budowlane rozróżnia pojęcia remontu i przebudowy. O pierwszym wymienionym rodzaju robót – polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego – pisałem tutaj. Dzisiaj z kolei chciałbym przybliżyć pojęcie przebudowy, a także zwrócić uwagę jak rozumieć rozbudowę. Tej definicji nie znajdziemy bowiem w Ustawie Prawo budowlane. Przebudowa to zmiana, nie odtworzenie Zgodnie z art. 3 pkt 7a…

Udział Zarządcy Sukcesyjnego w postępowaniu
201710.04
Off
0

Udział Zarządcy Sukcesyjnego w postępowaniu

Zarządca sukcesyjny będzie mógł wstąpić w miejsce zmarłego przedsiębiorcy (osoby fizycznej) w celu zapewnienia kontynuacji toczących się postępowań administracyjnych i sądowo-administracyjnych. Takie rozwiązanie zakłada proponowany projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (dalej „projekt ustawy”). Przypomnijmy, że obecnie z chwilą śmierci przedsiębiorcy osoby fizycznej – obligatoryjnie – następuje zawieszenie postępowania. Postępowanie administracyjne Zgodnie z…

Jak i kiedy uzyskasz dodatkowe prawo ochronne?
201710.03
Off
0

Jak i kiedy uzyskasz dodatkowe prawo ochronne?

W ostatnim tygodniu pisałem o tym, czym jest patent dodatkowy (artykuł dostępny tutaj). W dzisiejszym artykule wytłumaczę pojęcie dodatkowego prawa ochronnego. Przypomnijmy, patent można otrzymać na wynalazek, natomiast na wzór użytkowy czy znak towarowy Urząd Patentowy udziela prawa ochronnego. Zgodnie art. 751 p.w.p. dodatkowe świadectwa są udzielane w Polsce dla produktów leczniczych oraz produktów ochrony…