Czym charakteryzuje się urządzenie budowlane?
201801.31
Off
0

Czym charakteryzuje się urządzenie budowlane?

Temat urządzeń budowlanych był już podejmowany w moich wcześniejszych artykułach. Zachęcam do zapoznania się z tym zagadnieniem tutaj. Niejako w ramach uzupełnienia wspomnianego artykułu, chciałbym przytoczyć wyrok, który wydał niedawno Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie. Orzeczenie z 24 listopada 2017 r. (sygn. akt II OSK 544/16) poruszało właśnie kwestię urządzeń budowlanych i ich cech. NSA o budowie i robotach…

Jakie kary przewiduje RODO?
201801.30
Off
0

Jakie kary przewiduje RODO?

Wielkimi krokami zbliża się dzień wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Rozporządzenie to było już wielokrotnie omawiane w naszych artykułach m.in. tutaj. Warto wiedzieć, jakie…

Wywiad z Marcinem Szołajskim w GnyszkaWyciska
201801.24
Off
0

Wywiad z Marcinem Szołajskim w GnyszkaWyciska

Zapraszamy do obejrzenia najnowszego odcinku GnyszkaWyciska, w którym pojawił się nasz redaktor naczelny Marcin Szołajski. W trakcie dyskusji dowiecie się Państwo między innymi co wpłynęło na decyzję mecenasa Szołajskiego do zostania prawnikiem oraz jego przygodę z aktorstwem. Wywiad pokazuje wyraźnie, że prawnicy, adwokaci, radcowie prawni oraz wszyscy, którzy związani są ze sferą prawną mają tzw. „ludzką”…

Zagrożenie bezpieczeństwa a prawo dokonania rozbiórki
201801.24
Off
0

Zagrożenie bezpieczeństwa a prawo dokonania rozbiórki

Co do zasady, rozbiórka obiektów budowlanych wymaga uzyskania pozwolenia lub zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej. Prawo budowlane przewiduje jednak pewne wyjątki od tego obowiązku. Jednym z nich jest bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia. Wcześniej tylko wspomniałem o tym przypadku tutaj, dzisiaj chciałbym wyjaśnić, co oznacza to uprawnienie. Jakie uprawnienie przyznaje prawo budowlane? Zgodnie z art….

Sukcesorze, przełomowe orzeczenie Sądu w sprawie odliczenia podatku VAT!
201801.17
Off
0

Sukcesorze, przełomowe orzeczenie Sądu w sprawie odliczenia podatku VAT!

Urząd Skarbowy może odmówić podatnikowi prawa do odliczenia VAT w przypadku, gdy skorzystanie z niego wiązałoby się z przestępstwem lub nadużyciem. Urząd Skarbowy musi jednak udowodnić istnienie tego nadużycia. Takie stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego znalazło się w wyroku z 18 grudnia 2017 r. (w sprawie I FSK 352/16). Innymi słowy dopóki Urząd Skarbowy nie udowodni…

Charakter terminu do wniesienia sprzeciwu od decyzji Urzędu Patentowego
201801.10
Off
0

Charakter terminu do wniesienia sprzeciwu od decyzji Urzędu Patentowego

Prawo do wniesienia sprzeciwu od decyzji wydanej przez Urząd Patentowy przysługuje każdemu, a nie tylko stronie postępowania. Sprzeciw wobec prawomocnej decyzji Urzędu musi być należycie umotywowany. Kwestię tę reguluje art. 246 ust. 1 prawa własności przemysłowej („p.w.p.”). Co istotne, termin na wniesienie sprzeciwu wynosi 6 miesięcy, a termin ten liczy się od dnia opublikowania informacji…

Sukcesorze, jak będziesz realizował prawo do bycia zapomnianym?
201801.09
Off
0

Sukcesorze, jak będziesz realizował prawo do bycia zapomnianym?

Kontynuujemy cykl dotyczący wdrażania Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych przez firmy rodzinne planujące sukcesję. Jednym z ważnych uprawnień osoby, której dane dotyczą – a wynikającym wprost z RODO – jest prawo do bycia zapomnianym. Prawo do usunięcia danych Zgodnie z art. 17 ust. 1 Rozporządzenia osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od administratora…

Remont czy już odbudowa?
201801.02
Off
0

Remont czy już odbudowa?

Prawo budowlane wyraźnie rozróżnia pojęcia remontu oraz budowy. Wyrażeń tych nie można stosować zamiennie, gdyż oznaczają coś zupełnie innego. W zakresie pojęcia budowa – które jest szersze aniżeli remont – znajduje się m.in. rozbudowa, nadbudowa jak również odbudowa. Temu ostatniemu poświęcę dzisiejszy artykuł. Kiedy prace są remontem, a kiedy odbudową? Na powyższe pytanie udzielił odpowiedzi…