Czy modernizacja i remont oznaczają to samo?
201802.14
Off
0

Czy modernizacja i remont oznaczają to samo?

W powszechnym języku wydaje się, że pojęcie „modernizacji” oraz „remontu” można stosować zamiennie. W prawie jednak, należy bardzo ostrożnie podchodzić do możliwości zamiennego stosowania wyrażeń, gdyż w praktyce mogą one oznaczać coś innego. Zamiana może prowadzić do poważnych nieporozumień. Tak właśnie wygląda sprawa dwóch pozornie podobnych pojęć – modernizacji i remontu. Czy w prawie znajdziemy…

Czym to jest trust i czy może być zastosowany w sukcesji?
201802.13
Off
0

Czym to jest trust i czy może być zastosowany w sukcesji?

Co to jest trust? Trust jest umową pomiędzy osobą, która chce przekazać swój majątek na określony cel (donator), a osobą, która będzie zarządzać środkami – trustee (powiernik), w sposób określony w umowie trustu (deed of trust). Umowa trustu (deed of trust) określa warunki na jakich donator przekazuje określony majątek na rzecz powiernika, a powiernik będzie…

Jakie są względne przeszkody rejestracji znaku towarowego?
201802.07
Off
0

Jakie są względne przeszkody rejestracji znaku towarowego?

Zgodnie z prawem własności przemysłowej, od daty ogłoszenia o zgłoszeniu znaku towarowego, podmiot który jest uprawniony do wcześniejszego znaku, lub też który jest uprawniony z wcześniejszego prawa osobistego lub majątkowego może wnieść sprzeciw wobec takiego zgłoszenia. Termin na zgłoszenie sprzeciwu wynosi 3 miesiące i zgodnie z art. 15217 ust. 1 p.w.p. nie podlega przywróceniu. Gdzie…

Nestorze, Sukcesorze a może zagraniczna fundacja prywatna?
201802.06
Off
0

Nestorze, Sukcesorze a może zagraniczna fundacja prywatna?

Coraz więcej nestorów i sukcesorów zastanawia się nad zastosowaniem w procesie sukcesji firmy rodzinnej instytucji fundacji prywatnej. Możliwość taka nie jest jednak znana prawu polskiemu i fundacja prywatna może być założona wyłącznie zagranicą. Odpowiadając na potrzeby rynku przedstawiamy zwięzłą informację o zagranicznych fundacjach prywatnych. Pojęcie fundacji prywatnej Fundacja prywatna jest osobą prawną, której celem jest…