Prawo do przenoszenia danych osobowych. Czy jesteś gotowy Sukcesorze?
201802.28
Off
0

Prawo do przenoszenia danych osobowych. Czy jesteś gotowy Sukcesorze?

Prawo do przenoszenia danych pozwala osobie, której dane dotyczą otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące. Możliwość taką daje art. 20 Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (o dokumencie tym pisaliśmy już tutaj). Dzięki prawu do przenoszenia danych, osoby uprawnione mogą zarządzać swoimi danymi, a także wykorzystywać…

Umowa a wyłączenie ochrony praw autorskich
201802.21
Off
0

Umowa a wyłączenie ochrony praw autorskich

Jak pisałem niedawno w tym artykule, w przypadku majątkowych praw autorskich, uprawniony może wystąpić względem osoby naruszającej z szeregiem roszczeń (na podst. art. 79 pr. aut.). Uprawniony może żądać, aby osoba naruszająca zaniechała naruszania praw uprawnionego, aby usunęła skutki dokonanego naruszenia, naprawiła wyrządzoną szkodę lub wydała uzyskane wskutek naruszenia korzyści. Ciekawy wyrok w kwestii art. 79…

Projekt Ustawy o zarządzie sukcesyjnym przyjęty przez Rząd!
201802.20
Off
0

Projekt Ustawy o zarządzie sukcesyjnym przyjęty przez Rząd!

Rząd przyjął projekt Ustawy o zarządzie sukcesyjnym 6 lutego 2018 r. Projekt przygotowany przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii umożliwi kontynuowanie jednoosobowego przedsiębiorstwa po śmierci właściciela firmy. Rozwiązania, o których pisaliśmy już tutaj mają wejść w życie już 1 czerwca 2018 r. Założenia projektu Zarządca sukcesyjny zarządza przedsiębiorstwem od śmierci przedsiębiorcy aż do działu spadku między…

Czy modernizacja i remont oznaczają to samo?
201802.14
Off
0

Czy modernizacja i remont oznaczają to samo?

W powszechnym języku wydaje się, że pojęcie „modernizacji” oraz „remontu” można stosować zamiennie. W prawie jednak, należy bardzo ostrożnie podchodzić do możliwości zamiennego stosowania wyrażeń, gdyż w praktyce mogą one oznaczać coś innego. Zamiana może prowadzić do poważnych nieporozumień. Tak właśnie wygląda sprawa dwóch pozornie podobnych pojęć – modernizacji i remontu. Czy w prawie znajdziemy…

Czym to jest trust i czy może być zastosowany w sukcesji?
201802.13
Off
0

Czym to jest trust i czy może być zastosowany w sukcesji?

Co to jest trust? Trust jest umową pomiędzy osobą, która chce przekazać swój majątek na określony cel (donator), a osobą, która będzie zarządzać środkami – trustee (powiernik), w sposób określony w umowie trustu (deed of trust). Umowa trustu (deed of trust) określa warunki na jakich donator przekazuje określony majątek na rzecz powiernika, a powiernik będzie…

Jakie są względne przeszkody rejestracji znaku towarowego?
201802.07
Off
0

Jakie są względne przeszkody rejestracji znaku towarowego?

Zgodnie z prawem własności przemysłowej, od daty ogłoszenia o zgłoszeniu znaku towarowego, podmiot który jest uprawniony do wcześniejszego znaku, lub też który jest uprawniony z wcześniejszego prawa osobistego lub majątkowego może wnieść sprzeciw wobec takiego zgłoszenia. Termin na zgłoszenie sprzeciwu wynosi 3 miesiące i zgodnie z art. 15217 ust. 1 p.w.p. nie podlega przywróceniu. Gdzie…

Nestorze, Sukcesorze a może zagraniczna fundacja prywatna?
201802.06
Off
0

Nestorze, Sukcesorze a może zagraniczna fundacja prywatna?

Coraz więcej nestorów i sukcesorów zastanawia się nad zastosowaniem w procesie sukcesji firmy rodzinnej instytucji fundacji prywatnej. Możliwość taka nie jest jednak znana prawu polskiemu i fundacja prywatna może być założona wyłącznie zagranicą. Odpowiadając na potrzeby rynku przedstawiamy zwięzłą informację o zagranicznych fundacjach prywatnych. Pojęcie fundacji prywatnej Fundacja prywatna jest osobą prawną, której celem jest…