Charakter terminu do wniesienia sprzeciwu od decyzji Urzędu Patentowego
201801.10
Off
0

Charakter terminu do wniesienia sprzeciwu od decyzji Urzędu Patentowego

Prawo do wniesienia sprzeciwu od decyzji wydanej przez Urząd Patentowy przysługuje każdemu, a nie tylko stronie postępowania. Sprzeciw wobec prawomocnej decyzji Urzędu musi być należycie umotywowany. Kwestię tę reguluje art. 246 ust. 1 prawa własności przemysłowej („p.w.p.”). Co istotne, termin na wniesienie sprzeciwu wynosi 6 miesięcy, a termin ten liczy się od dnia opublikowania informacji…

Sukcesorze, jak będziesz realizował prawo do bycia zapomnianym?
201801.09
Off
0

Sukcesorze, jak będziesz realizował prawo do bycia zapomnianym?

Kontynuujemy cykl dotyczący wdrażania Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych przez firmy rodzinne planujące sukcesję. Jednym z ważnych uprawnień osoby, której dane dotyczą – a wynikającym wprost z RODO – jest prawo do bycia zapomnianym. Prawo do usunięcia danych Zgodnie z art. 17 ust. 1 Rozporządzenia osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od administratora…

Remont czy już odbudowa?
201801.02
Off
0

Remont czy już odbudowa?

Prawo budowlane wyraźnie rozróżnia pojęcia remontu oraz budowy. Wyrażeń tych nie można stosować zamiennie, gdyż oznaczają coś zupełnie innego. W zakresie pojęcia budowa – które jest szersze aniżeli remont – znajduje się m.in. rozbudowa, nadbudowa jak również odbudowa. Temu ostatniemu poświęcę dzisiejszy artykuł. Kiedy prace są remontem, a kiedy odbudową? Na powyższe pytanie udzielił odpowiedzi…

Życzenia Noworoczne
201712.29
Off
0

Życzenia Noworoczne

Wszystkim naszym czytelnikom życzymy wszystkiego dobrego w Nowym Roku. Mamy nadzieję, że 2018 przyniesie Państwu wiele sukcesów zarówno w życiu prywatnym oraz zawodowym, a zbliżający się Sylwester będzie okazją do wielu niezapomnianych, pozytywnych doświadczeń. Wszystkiego dobrego i hucznej zabawy

Życzenia Świąteczne
201712.21
Off
0

Życzenia Świąteczne

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, chcieliśmy podziękować wszystkim naszym czytelnikom, klientom oraz współpracownikom za bycie z nami. Mamy nadzieję, że okres świąteczny pozwoli Państwu odpocząć od codziennego zabiegania i spędzić kilka dni na zasłużonym odpoczynku. Jeszcze raz wszelkiej pomyślności na święta oraz w Nowym Roku

Sukcesorze, czy wiesz jakie obowiązki ma Inspektor Ochrony Danych?
201712.13
Off
0

Sukcesorze, czy wiesz jakie obowiązki ma Inspektor Ochrony Danych?

W poprzednim artykule, który znajdziesz tutaj pisaliśmy, kiedy należy powołać Inspektora Ochrony Danych na gruncie nowego Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Dzisiaj skupimy się na obowiązkach Inspektora Ochrony Danych, które istotnie odbiegają od aktualnych rozwiązań prawnych. Należy podkreślić, że obowiązki Inspektora Ochrony Danych są znacznie większe niż obowiązki dotychczasowego Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI)….

Twórca utworu? Tylko osoba fizyczna!
201712.12
Off
0

Twórca utworu? Tylko osoba fizyczna!

O twórcach, ich problemach oraz uprawnieniach i zobowiązaniach wynikających z prawa autorskiego pisałem już w swoich artykułach wielokrotnie. Dlatego, zachęcam do zapoznania się z artykułem nt. problemów współtwórczości, czy też z artykułem dotyczącym osobistych praw autorskich przysługującym twórcom, który przeczytasz tutaj. Dzisiaj chciałbym przytoczyć ciekawy wyrok, który zapadł niedawno przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie….

Nakaz rozbiórki lub powrót do stanu poprzedniego
201712.06
Off
0

Nakaz rozbiórki lub powrót do stanu poprzedniego

Organ nadzoru budowlanego może nakazać rozbiórkę obiektu budowlanego, wybudowanego niezgodnie z prawem. Jeżeli jednak, organ nie wyda decyzji o rozbiórce obiektu, to wstrzymuje on postanowieniem prowadzenie robót budowlanych. Zgodnie z art. 50 ust. 1 p.b., postanowienie o wstrzymaniu prowadzenia robót dotyczy prac wykonywanych m.in.: – bez wymaganego pozwolenia na budowę albo zgłoszenia, – w sposób…

Kiedy Urząd odmówi udzielenia patentu?
201712.05
Off
0

Kiedy Urząd odmówi udzielenia patentu?

Proces udzielenia patentu rozpoczyna się od złożenia zgłoszenia wynalazku w Urzędzie Patentowym. Zgodnie z art. 41 p.w.p. po takim zgłoszeniu Urząd nadaje mu numer, stwierdza datę wpływu oraz zawiadamia o tym fakcie zgłaszającego. Postępowanie urzędowe może zakończyć się wydaniem decyzji o udzieleniu patentu – w przypadku spełnienia ustawowych warunków do jego uzyskania – lub też…

Sukcesorze, czy musisz powołać Inspektora Ochrony Danych?
201711.29
Off
0

Sukcesorze, czy musisz powołać Inspektora Ochrony Danych?

Kontynuujemy cykl artykułów o nowym Rozporządzeniu ogólnym o ochronie danych osobowych. Wcześniej pisaliśmy już o RODO (artykuł znajdziesz tutaj ). Dzisiaj natomiast wyjaśnimy, kto musi powołać Inspektora Ochrony Danych (IOD). Zgodnie z rozporządzeniem zastąpi on Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI). Kto ma obowiązek powołania? RODO wprowadza obligatoryjne powołanie Inspektora Ochrony Danych przez administratorów danych oraz podmioty przetwarzające…