Zmiany w dokumentacji cen transferowych od 2019 r. [część 2]
201812.19
Off
0

Zmiany w dokumentacji cen transferowych od 2019 r. [część 2]

Tak jak zapowiadaliśmy, kontynuujemy cykl artykułów o zmianach w dokumentacji cen transferowych od 1 stycznia 2019 r. Pierwszy artykuł znajdziecie Państwo tutaj. Za sprawą ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku do osób fizycznych, ustawy Ordynacja Podatkowa i innych ustaw, od 1 stycznia…

Stosowne wynagrodzenie w przypadku naruszenia autorskich praw majątkowych
201812.11
Off
0

Stosowne wynagrodzenie w przypadku naruszenia autorskich praw majątkowych

Uprawniony, którego autorskie prawa majątkowe zostały naruszone, ma wiele możliwości podjęcia ochrony przysługujących mu praw. Sposoby te zostały wymienione w art. 79 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Należą do nich prawo żądania: zaniechania naruszania; usunięcia skutków naruszenia; naprawienia wyrządzonej szkody: na zasadach ogólnych albo poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej dwukrotności,…

Zmiany w dokumentacji cen transferowych od 2019 r. [część 1]
201812.05
Off
0

Zmiany w dokumentacji cen transferowych od 2019 r. [część 1]

Od 1 stycznia 2019 r. nastąpi podniesienie progów dokumentacyjnych, po przekroczeniu których powstaje obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych. Dodatkowo zmianie ulegnie sam mechanizm określania progów, opierający się wyłącznie na kryterium wartości transakcji kontrolowanej. To tylko jedna ze zmian wprowadzonych ustawą z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy…

Środki zabezpieczające w celu usunięcia niebezpieczeństwa
201812.04
Off
0

Środki zabezpieczające w celu usunięcia niebezpieczeństwa

Zgodnie z art. 69 ust. 1 p.b., w razie konieczności niezwłocznego podjęcia działań mających na celu usunięcie niebezpieczeństwa dla ludzi lub mienia, lub ingerencji czy naruszeń, o których mowa w art. 66 ust. 1a p.b., organ nadzoru budowlanego, na koszt właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego, zapewni zastosowanie niezbędnych środków zabezpieczających. Kto ponosi koszty zastosowania środków zabezpieczających? Przywołany wyżej…

Utwór jako przejaw działalności twórczej
201811.28
Off
0

Utwór jako przejaw działalności twórczej

W ciekawym wyroku, Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie wypowiedział się nt. przesłanek zakwalifikowania działalności twórczej jako utworu.  Zgodnie z definicją ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, za utwór uznaje się każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Myśl ludzka jako przejaw działalności twórczej W…

Planowane zmiany w kodeksie pracy od 2019 roku
201811.27
Off
0

Planowane zmiany w kodeksie pracy od 2019 roku

W marcu 2018 r. prace nad propozycjami zmian do kodeksu pracy zakończyła komisja kodyfikacyjna prawa pracy powołana przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Pierwsze radykalne zmiany kodeksu pracy wzbudziły liczne zastrzeżenia związków zawodowych i organizacji pracodawców. Dotyczyły one możliwości zwolnienia pracownic w ciąży, likwidacji płatnego urlopu na żądanie, czy likwidacji płacy za nadgodziny. Poniżej…

Koszty podatkowe eksploatacji auta służbowego od 2019 r.
201811.21
Off
0

Koszty podatkowe eksploatacji auta służbowego od 2019 r.

Nie 100 proc., a tylko 75 proc. kosztów eksploatacji służbowego samochodu, przedsiębiorca będzie mógł traktować jako koszty podatkowe od 2019 r. Kontynuując temat leasingu samochodów przez przedsiębiorców od 2019 r., dzisiaj omawiamy zasady odliczania od podatku w nadchodzącym roku takich kosztów jak paliwo, serwis czy myjnia… O zmianach w leasingu samochodów przez przedsiębiorców pisaliśmy już…

Ekspertyza w prawie budowlanym
201811.20
Off
0

Ekspertyza w prawie budowlanym

Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego mogą nałożyć obowiązek dostarczenia ocen technicznych lub ekspertyz. Postanowienie takie urzędnicy podejmują w przypadku powstania uzasadnionych wątpliwości co do jakości wyrobów lub robót budowlanych, a także stanu technicznego obiektu budowlanego. Koszty ocen i ekspertyz ponosi osoba zobowiązana do ich dostarczenia, a zgodnie z prawem budowlanym wspomniany obowiązek organy mogą nałożyć na: uczestników…