Umowy o pracę mogą być wymogiem zamawiającego w przetargu
201601.19
Off
0

Umowy o pracę mogą być wymogiem zamawiającego w przetargu

Wymagania dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w tracie realizacji zamówienia na roboty budowlane lub usługi, mogą znaleźć się w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający może umieścić takie wymaganie, dotyczące zarówno wykonawców jak i podwykonawców, jeżeli jest to uzasadnione przedmiotem lub charakterem tych czynności. Uprawnienie takie daje zamawiającemu art. 29 ust. 4…

Gminy mogą oferować darmowy dostęp do Internetu, gdyby nie UKE
201601.18
Off
0

Gminy mogą oferować darmowy dostęp do Internetu, gdyby nie UKE

W tym artykule zajmiemy się tematem świadczenia usług telekomunikacyjnych przez miasta i gminy, na podstawie ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Zgodnie z artykułem 3 ust. 1 pkt 3) lit. c) tej ustawy, jednostka samorządu terytorialnego, w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej, może świadczyć usługi na…

Dozwolony użytek osobisty – gdy twórcy nie należy się wynagrodzenie
201601.15
Off
0

Dozwolony użytek osobisty – gdy twórcy nie należy się wynagrodzenie

W tym artykule chciałbym krótko przedstawić czym jest dozwolony użytek osobisty utworu. Jakie są cechy takiego użytkowania i kiedy można z niego korzystać? Dozwolony użytek osobisty – tylko na własny użytek Definicja oraz zakres dozwolonego użytku osobistego zostały przez ustawodawcę określone w art. 23 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i…

Wzrost ilości zwrotów aktów oskarżenia po nowelizacji K.P.K.
201601.14
Off
0

Wzrost ilości zwrotów aktów oskarżenia po nowelizacji K.P.K.

Ostatnia nowelizacja kodeksu postępowania karnego (k.p.k.) gruntownie zmieniła model postępowania karnego, zwłaszcza na etapie postępowania jurysdykcyjnego. W obecnie prowadzonej, szerokiej dyskusji nad zmianami, stosunkowo mało czasu poświęcono zagadnieniu, które w pierwszych tygodniach obowiązywania nowelizacji uwidoczniło się w praktyce wymiaru sprawiedliwości. Wstępna kontrola aktu oskarżenia po nowelizacji Chodzi tu rzecz jasna o drastyczny spadek wpływu aktów…

Żadna oferta nie spełnia wymagań zamawiającego. Co robić?
201601.12
Off
0

Żadna oferta nie spełnia wymagań zamawiającego. Co robić?

Może się zdarzyć sytuacja, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, nie znajduje się żaden wykonawca, którego oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego – brak jest ofert niepodlegających odrzuceniu. W takim przypadku wszystkie złożone oferty podlegają odrzuceniu. Problem ten, choć może się wydawać rzadko spotykany, doczekał się swojego uregulowania w przepisach Ustawy z dnia 29 stycznia 2004…

Umowy na czas określony i inne zmiany w prawie pracy w 2016 roku
201601.11
Off
0

Umowy na czas określony i inne zmiany w prawie pracy w 2016 roku

W nowym, 2016 roku w prawie pracy doszło (i jeszcze dojdzie) do wielu ciekawych oraz istotnych zarazem zmian. Ich skutki dotyczą zarówno pracodawców jak i pracowników, dlatego każda ze stron stosunku pracy powinna zainteresować się tym tematem. Warto to uczynić tym bardziej, że zmiany wprowadzone przez ustawodawcę nie są czysto kosmetyczne, a znacząco zmieniają obowiązujące…

Czynny żal – wszystko co musisz wiedzieć o akcie skruchy przed fiskusem
201601.08
Off
0

Czynny żal – wszystko co musisz wiedzieć o akcie skruchy przed fiskusem

Podstawowym obowiązkiem przedsiębiorcy wobec państwa jest przestrzeganie prawa i opłacanie podatków w terminie. Co jednak zrobić w sytuacji, gdy nie wystawił on rachunku czy faktury na czas albo nie złożył stosownego oświadczenia do urzędu skarbowego? Kiedy można skorzystać z instytucji czynnego żalu? W kodeksie karnym skarbowym (KKS) funkcjonuje instytucja czynnego żalu. Ustawodawca pozwala, pod pewnymi…

Kiedy można użyć wizerunku osoby w reklamie lub social media?
201601.07
Off
0

Kiedy można użyć wizerunku osoby w reklamie lub social media?

Wizerunek osoby jest chroniony prawem Wizerunek osoby podlega ustawowej ochronie. Coraz częściej jednak jest on wykorzystywany w reklamie i mediach, w tym w mediach społecznościowych (social media). W poniższym artykule chcę przybliżyć regulacje prawne w tej kwestii. Zasady i konsekwencje udostępniania wizerunku Zasada dotycząca ochrony wizerunku wynika z art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach…

Ulga na badania i rozwój zastąpi ulgę technologiczną
201512.15
Off
0

Ulga na badania i rozwój zastąpi ulgę technologiczną

Obecnie przedsiębiorcy mogą korzystać z ulgi technologicznej. Pozwala ona na pomniejszenie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym wydatków przeznaczanych na zakup nowych technologii. W miejsce tej ulgi, od 2016 roku, zostanie wprowadzona efektywna ulga podatkowa dla przedsiębiorców prowadzących prace badawczo-rozwojowe. Umożliwi ona odliczenie części kosztów związanych z tym rodzajem działalności. Co daje ulga na działalność badawczo-rozwojową? Zgodnie…