Użyczenie zasobów? Tak, gdy brakuje Ci kompetencji.
201510.26
Off
0

Użyczenie zasobów? Tak, gdy brakuje Ci kompetencji.

Przedsiębiorstwa biorące udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, niejednokrotnie zobowiązane są do tego, aby przedstawić zamawiającemu dysponowanie doświadczeniem, odpowiednio wykwalifikowanym personelem, wiedzą czy posiadaniem stosownych referencji. W sytuacji gdy przyszły wykonawca samodzielnie nie spełnia stawianych w specyfikacji wymagań, prawo zezwala na korzystanie z zasobów podmiotu trzeciego (art.26 ust. 2b Ustawy prawo zamówień publicznych). Wydaje…

Przeniesienie praw autorskich czy licencja – co wybrać?
201510.23
Off
0

Przeniesienie praw autorskich czy licencja – co wybrać?

Twórca każdego rodzaju utworu musi liczyć się z tym, że w przyszłości ktoś może chcieć wykorzystać jego dzieło dla swoich celów. Oczywiste jest, że autor dzieła np. plastycznego, muzycznego czy filmowego, chciałby w takiej sytuacji odnieść z tego tytułu korzyść – prawdopodobnie finansową. Ma zatem dwie możliwości: albo udzieli licencji albo przeniesie majątkowe prawa autorskie….

Spółka z o.o. spółka komandytowa – sukcesja i prowadzenie biznesu
201510.22
Off
0

Spółka z o.o. spółka komandytowa – sukcesja i prowadzenie biznesu

Spółka z o.o. spółka komandytowa to opłacalna, choć z początku nieco droższa i bardziej skomplikowana forma przeprowadzenia sukcesji. Celem tworzenia takiej spółki jest doprowadzenie do sytuacji, w której spółka z ograniczoną odpowiedzialnością będzie komplementariuszem spółki a osoby fizyczne (sukcesorzy) jej komandytariuszami. Przypomnę, że komplementariusz w spółce komandytowej odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczeń, natomiast komandytariusze…

Umowa wdrożeniowa na system IT – o czym pamiętać?
201510.20
Off
0

Umowa wdrożeniowa na system IT – o czym pamiętać?

Nowy system informatyczny Firma się rozwija, zwiększają się potrzeby, pojawiają się nowe problemy, a liczba pracowników nie wystarcza? Nieuniknione wydaje się stworzenie nowego oprogramowania, systemu odpowiadającego wciąż rosnącym wymaganiom przedsiębiorstwa. Zapada decyzja o stworzeniu i wdrożeniu systemu informatycznego… Co jednak powinna zawierać umowa z wykonawcą? Jak zabezpieczyć swoje interesy? I dlaczego umowa wdrożeniowa różni się…

Niewłaściwe Pełnomocnictwo przed KIO można uzupełniać
201510.19
Off
0

Niewłaściwe Pełnomocnictwo przed KIO można uzupełniać

Ciekawe orzeczenie wydał 4 marca 2015 roku Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie skargi Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych na Postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej. Izba odrzuciła odwołanie z powodu załączenia niewłaściwego pełnomocnictwa przez odwołującego się Wykonawcę. Przypatrzmy się całej sprawie od początku… Postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej Krajowa Izba Odwoławcza 21 listopada 2014 roku wydała Postanowienie odrzucając…

Konstytucja firmy rodzinnej – czym jest i dlaczego jest potrzebna?
201510.16
Off
0

Konstytucja firmy rodzinnej – czym jest i dlaczego jest potrzebna?

Konstytucja firmy rodzinnej wśród polskich przedsiębiorców jest dokumentem stosunkowo młodym. Jako pierwsza, pod koniec 2010 roku, powstała Konstytucja Firmy Rodzinnej Roleski (por. www.fundacjaroleskich.pl). Idea i elementy konstytucji firmy rodzinnej Nie dziwi fakt, że tworzone i rozwijane przez lata przedsiębiorstwo rodzinne powoduje powstanie silnej więzi założycieli firmy z prowadzonym biznesem. Jednak z kolejnymi pokoleniami związek ten…

Duża nowelizacja prawa autorskiego
201510.15
Off
0

Duża nowelizacja prawa autorskiego

Prezydent RP podpisał 5 października 2015 roku tzw. „dużą” nowelizację ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Przypatrzmy się poszczególnym zmianom w ustawie, które w mojej ocenie zasługują na szczególną uwagę: Incydentalny użytek innego utworu Wprowadza się pojęcie incydentalnego użytku innego utworu – tj. dopuszczalności niezamierzonego włączenia utworu do innego utworu. Dozwolony użytek innego utworu…

Nieprecyzyjna SIWZ – problem Zamawiającego!
201510.08
Off
0

Nieprecyzyjna SIWZ – problem Zamawiającego!

Bardzo ciekawy wyrok zapadł 10 lipca 2015 roku w Sądzie Okręgowym w Gdańsku (sygn. akt I C 2/15). Niejednoznaczne określenie sposobu wyliczania ceny w treści SIWZ Zamawiający umieścił ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie pewnych usług. W treści SIWZ (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia) określił on sposób wyliczenia ceny za usługę. Był on jednak na tyle niejasny…

Jak przekazać rodzinie jednoosobową działalność gospodarczą?
201510.06
Off
0

Jak przekazać rodzinie jednoosobową działalność gospodarczą?

Trudno jednoznacznie oszacować, ile jest osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Z pewnością jest to jednak bardzo duża grupa, według różnych raportów i danych – w Polsce mamy około dwóch milionów przedsiębiorców. Prawdopodobnie jednak niewielu z nich zastanawia się: czy, kiedy, i w jaki sposób, przekazać prowadzoną przez siebie firmę w ręce dzieci, żony lub innych członków rodziny…

6 zasad, które mogą zmienić życie polskich przedsiębiorców
201509.26
Off
0

6 zasad, które mogą zmienić życie polskich przedsiębiorców

Sejmowa Komisja Gospodarki pracuje nad rządowym projektem ustawy – Prawo działalności gospodarczej (druk 3807). Projekt ten ma być „konstytucją dla przedsiębiorców”, która będzie zawierać katalog podstawowych praw i gwarancji dla przedsiębiorców. Wydaje się, że są to bardzo korzystne rozwiązania. Przyjrzyjmy się kilku fundamentalnym normom, według których mają działać przedsiębiorcy w myśl projektu ustawy: zasada „co…