Brak podatku dochodowego przy darowiźnie poleasingowego auta
201811.14
Off
0

Brak podatku dochodowego przy darowiźnie poleasingowego auta

W najnowszej interpretacji podatkowej Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej rozwiał wątpliwości dotyczące darowizny poleasingowego auta przez przedsiębiorcę. Przekazując darowiznę najbliższej rodzinie, darczyńca nie musi płacić podatku dochodowego. Stan faktyczny Przedmiotem interpretacji była sytuacja prowadzącego własną firmę informatyka, który po trzyletnim leasingu auta wykorzystywanego w prowadzonej działalności gospodarczej, wykupił samochód. Przedsiębiorca nie chce używać tego samochodu w…

Czy organ zawsze będzie weryfikował oświadczenia inwestora?
201811.13
Off
0

Czy organ zawsze będzie weryfikował oświadczenia inwestora?

W swoim niedawnym artykule (przeczytasz go tutaj) podjąłem temat skuteczności oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością. Dzisiejszy artykuł chciałbym również poświęcić temu zagadnieniu, jednak spojrzę na nie z nieco innej strony. Oświadczenie – warunek wydania pozwolenia na budowę Prawo budowlane przewiduje szereg czynności, które należy wykonać, aby móc uzyskać pozwolenie na budowę (lub też rozbiórkę obiektu budowlanego)….

Przełomowy wyrok Sądu Najwyższego – do spadku wchodzi nierozliczony dług
201811.07
Off
0

Przełomowy wyrok Sądu Najwyższego – do spadku wchodzi nierozliczony dług

Nierozliczony za życia dług wobec spadkodawcy wchodzi do spadku i spadkobiercy mogą skutecznie dochodzić tego długu celem zwiększenia sumy spadkowej – orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z 25 maja 2018 r. (w sprawie o sygnaturze akt I CSK 482/17). W ocenie Sądu Najwyższego pomoc finansowa udzielona przez rodziców czy dziadków powinna być odwzajemniona, a jeśli…

Skuteczność oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością
201811.06
Off
0

Skuteczność oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością

Każdy jest uprawniony do zabudowy nieruchomości gruntowej. Ważne, aby zgodnie z art. 4 prawa budowlanego był w stanie wykazać prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane, pod warunkiem zgodności zamierzenia budowlanego z przepisami. Czy można wykazać wspomniane prawo oświadczeniem? Oświadczenie może być niewystarczające Ważny – z punktu widzenia mocy oświadczenia o prawie dysponowania nieruchomością – wyrok  wydał 17 października…

Podatek od służbowego garnituru?
201810.31
Off
0

Podatek od służbowego garnituru?

Dyrektor Krajowej Izby Skarbowej wydał przełomową interpretację podatkową, która dotyczy obowiązku potrącenia przez pracodawcę podatku dochodowego od nieodpłatnego świadczenia. Decyzja wydana 26 września 2018 r. (0112-KDIL3-1.4011.313.2018. 3.AMN)  ma związek ze służbowymi garniturami. W ocenie Dyrektora KIS przychód z nieodpłatnego świadczenia powstaje wtedy, gdy jest z niego jakaś korzyść, natomiast pracownik otrzymujący ubranie do noszenia w…

Najem mieszkania w innej miejscowości kosztem uzyskania przychodu?
201810.24
Off
0

Najem mieszkania w innej miejscowości kosztem uzyskania przychodu?

Do kosztów uzyskania przychodu można zaliczyć wydatki na najem mieszkania w innej miejscowości przez osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – potwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 3 października 2018 r (0114-KDIP3-1.4011. 416.2018.1.MT). Stan faktyczny Wątpliwości, co do właściwego rozliczania kosztów uzyskania przychodu przedstawił  Przedsiębiorca, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Świadczy on usługi w…

Zmiana pozwolenia na budowę a ciągłość postępowania
201810.23
Off
0

Zmiana pozwolenia na budowę a ciągłość postępowania

W prawie budowlanym dopuszczalne jest istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę. Zachęcam do zapoznania się z moim artykułem na ten temat. Istotne odstąpienie od projektu budowlanego Zgodnie z art. 36a ust. 1 p.b., istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie…

Uwaga! Zmiany w leasingu samochodów przez przedsiębiorców
201810.17
Off
0

Uwaga! Zmiany w leasingu samochodów przez przedsiębiorców

W nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych PIT i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych CIT, Ministerstwo Finansów proponuje, aby przedsiębiorca mógł rozliczyć koszty w takiej proporcji, w jakiej kwota 150 tys. zł pozostaje do wartości samochodu, którego zakup będzie finansował leasingiem. Ustawa trafiła do sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Projektowane zmiany Obecnie,…

Udział w imprezie publicznej oznacza zgodę na publikację wizerunku…
201810.16
Off
0

Udział w imprezie publicznej oznacza zgodę na publikację wizerunku…

Wizerunek jest dobrem osobistym przysługującym każdemu człowiekowi. Jako dobro osobiste jest on na tyle istotny, że został bezpośrednio wskazany przez ustawodawcę w otwartym katalogu dóbr osobistych umieszczonym w art. 23 kodeksu cywilnego. Z tego względu wizerunek każdej osoby podlega ochronie. Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych („pr.aut.”) rozpowszechnianie…

Błędny projekt budowlany zamienny a nakaz rozbiórki
201809.25
Off
0

Błędny projekt budowlany zamienny a nakaz rozbiórki

Organ nadzoru budowlanego jest uprawniony do wydania postawienia o wstrzymaniu prowadzenia robót budowlanych, chociażby w przypadku, kiedy są one prowadzone bez wymaganego pozwolenia lub zgłoszenia. Prawo budowlane o istotnym odstąpieniu od projektu Jak stanowi art. 51 ust. 1 p.b., w przypadku istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę działania podejmuje organ nadzoru…