Nowe stawki za połączenia i SMS w UE
201905.21
Off
0

Nowe stawki za połączenia i SMS w UE

Od 15 maja 2019 r. zapłacimy mniej za połączenia głosowe oraz wiadomości SMS wewnątrz Unii Europejskiej. Wprowadzone zmiany wynikają z Rozporządzenia UE nr 2018/1971 z 11 grudnia 2018 r. Obniżka opłat dotyczy wyłącznie usług łączności zagranicznej tj. połączeń oraz SMS inicjowanych w Polsce na numery z krajów Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Odnosi się zarówno do…

Jakie cechy ma remont według prawa budowlanego?
201905.14
Off
0

Jakie cechy ma remont według prawa budowlanego?

Uznanie określonych czynności za remont musi być oparte na podstawach wskazanych przez ustawodawcę. Takie stanowisko zajął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w wyroku wydanym 2 kwietnia 2019 r. (w sprawie o sygn. akt II SA/Ol 127/19). Zgodnie z art. art. 3 pkt 8 prawa budowlanego, ilekroć w ustawie jest mowa o remoncie, należy przez to pojęcie…

Czy opłata legalizacyjna jest obligatoryjna?
201905.08
Off
0

Czy opłata legalizacyjna jest obligatoryjna?

Ustalenie opłaty legalizacyjnej nie jest środkiem represyjnym, ani też nie ma charakteru kary administracyjnej – opłata legalizacyjna nie ma bowiem cech przymusowości – uznał w wyroku z 19 marca 2019 r. Naczelny Sąd Administracyjny. Czynności wykonywane przez organ przed wydaniem decyzji Zgodnie z art. 48 ust. 1 p.b., przed wydaniem decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia…

Utwór a dzieło
201904.30
Off
0

Utwór a dzieło

Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Definicję utworu zawiera już we wstępie ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Na potrzeby dzisiejszego artykułu wskażę jeszcze jeden przepis prawny, znajdujący się w kodeksie cywilnym, a jest to regulacja definiująca umowę o…

Samowole budowlane po nowemu
201904.23
Off
0

Samowole budowlane po nowemu

Przygotowywany przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju projekt nowelizacji prawa budowlanego wprowadzi pewne uproszczenia w sprawie legalizacji samowoli budowlanych. Prosta bezpłatna procedura Proponowane przepisy wdrażają prostą procedurę legalizacyjną dla budynków powstałych ponad 20 lat temu, bez zgłoszenia czy pozwolenia na budowę. W postępowaniu legalizacyjnym do zawiadomienia o zakończeniu budowy, trzeba załączyć: oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania…

Naruszenie dobra osobistego a roszczenie odszkodowawcze
201904.17
Off
0

Naruszenie dobra osobistego a roszczenie odszkodowawcze

Zgodnie z art. 78 ust. 1 prawa autorskiego, twórca, którego autorskie prawa osobiste zostały zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania. Ponadto, w razie dokonanego naruszenia może także żądać, aby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności, aby złożyła publiczne oświadczenie o odpowiedniej treści i formie. Jeżeli zaś naruszenie…

Projekt ustawy prostych spółek akcyjnych już w Sejmie
201904.16
Off
0

Projekt ustawy prostych spółek akcyjnych już w Sejmie

Prosta spółka akcyjna to nowe rozwiązanie korporacyjne dla start-upów. Dzięki przystępnym zasadom ułatwi szybkie zakładanie spółek, które pozwalają na pozyskanie inwestorów. Projekt ustawy o zmianie kodeksu spółek handlowych trafił właśnie do Sejmu. O prostych spółkach akcyjnych pisaliśmy już wcześniej tutaj. Jakie ułatwienia? Prosta spółka akcyjna ma być kolejną spółką kapitałową, umiejscowioną pomiędzy spółką z ograniczoną…

Prawo cywilne jest podstawą statusu strony w postępowaniu
201904.10
Off
0

Prawo cywilne jest podstawą statusu strony w postępowaniu

Zasadą procesu inwestycyjnego jest poszanowanie uzasadnionych interesów osób trzecich, co dotyczy przede wszystkim właścicieli (użytkowników) nieruchomości sąsiadujących z działką inwestora. – uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z 22 lutego 2019 r. Co gwarantuje kodeks cywilny? W sprawie o sygn. akt II SA/Gl 977/18, sąd uznał, że przepisami odrębnymi, które wprowadzają ograniczenia w zagospodarowaniu…

Pierwsza kara za nieprzestrzeganie RODO w Polsce
201904.09
Off
0

Pierwsza kara za nieprzestrzeganie RODO w Polsce

Karę w wysokości 943.470,00 PLN nałożyła 15 marca 2019 r. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych dr Edyta Bielak–Jomaa za nieprzestrzeganie przepisów RODO w Polsce. Za co kara? Kara została nałożona za nieprawidłowe przetwarzanie danych osobowych. Chodzi o zaniechanie wypełnienia obowiązku informacyjnego wobec osób, których dane Spółka pozyskała z publicznie dostępnych źródeł (w tym osób fizycznych prowadzących…

Wygaszenie pozwolenia na budowę
201904.03
Off
0

Wygaszenie pozwolenia na budowę

Przygotowując się do realizacji inwestycji warto pamiętać, że pozwolenie na budowę nie jest bezterminowe (pisałem o tym m.in. tutaj). Przypomnę jednak jeszcze raz o tym ważnym przepisie; tym bardziej, że niedawno w przedmiotowej regulacji wydany został ciekawy wyrok. Zanim przejdę do orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, przywołam art. 37 ust. 1 p.b. Zgodnie z tym…