Nowe stawki za połączenia i SMS w UE
201905.21
Off
0

Nowe stawki za połączenia i SMS w UE

Od 15 maja 2019 r. zapłacimy mniej za połączenia głosowe oraz wiadomości SMS wewnątrz Unii Europejskiej. Wprowadzone zmiany wynikają z Rozporządzenia UE nr 2018/1971 z 11 grudnia 2018 r. Obniżka opłat dotyczy wyłącznie usług łączności zagranicznej tj. połączeń oraz SMS inicjowanych w Polsce na numery z krajów Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Odnosi się zarówno do…

Samowole budowlane po nowemu
201904.23
Off
0

Samowole budowlane po nowemu

Przygotowywany przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju projekt nowelizacji prawa budowlanego wprowadzi pewne uproszczenia w sprawie legalizacji samowoli budowlanych. Prosta bezpłatna procedura Proponowane przepisy wdrażają prostą procedurę legalizacyjną dla budynków powstałych ponad 20 lat temu, bez zgłoszenia czy pozwolenia na budowę. W postępowaniu legalizacyjnym do zawiadomienia o zakończeniu budowy, trzeba załączyć: oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania…

Projekt ustawy prostych spółek akcyjnych już w Sejmie
201904.16
Off
0

Projekt ustawy prostych spółek akcyjnych już w Sejmie

Prosta spółka akcyjna to nowe rozwiązanie korporacyjne dla start-upów. Dzięki przystępnym zasadom ułatwi szybkie zakładanie spółek, które pozwalają na pozyskanie inwestorów. Projekt ustawy o zmianie kodeksu spółek handlowych trafił właśnie do Sejmu. O prostych spółkach akcyjnych pisaliśmy już wcześniej tutaj. Jakie ułatwienia? Prosta spółka akcyjna ma być kolejną spółką kapitałową, umiejscowioną pomiędzy spółką z ograniczoną…

Pierwsza kara za nieprzestrzeganie RODO w Polsce
201904.09
Off
0

Pierwsza kara za nieprzestrzeganie RODO w Polsce

Karę w wysokości 943.470,00 PLN nałożyła 15 marca 2019 r. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych dr Edyta Bielak–Jomaa za nieprzestrzeganie przepisów RODO w Polsce. Za co kara? Kara została nałożona za nieprawidłowe przetwarzanie danych osobowych. Chodzi o zaniechanie wypełnienia obowiązku informacyjnego wobec osób, których dane Spółka pozyskała z publicznie dostępnych źródeł (w tym osób fizycznych prowadzących…

Akta osobowe pracowników od 2019 r.
201903.27
Off
0

Akta osobowe pracowników od 2019 r.

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje nowe Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej. Wprowadza ono liczne zmiany w obowiązkach pracodawcy w zakresie prowadzenia akt osobowych. Przedmiotowe Rozporządzenie na nowo określa zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej, a dotychczasowa systematyka akt osobowych jest przeorganizowana. Dodatkowo Rozporządzenie  wprowadza nowe warunki…

Jakie zmiany w kodeksie spółek handlowych od marca 2019 r.?
201903.05
Off
0

Jakie zmiany w kodeksie spółek handlowych od marca 2019 r.?

W marcu 2019 r. wchodzą w życie istotne zmiany kodeksu spółek handlowych (k.s.h.). Poniżej omówimy trzy z nich. Zarząd spółki partnerskiej Zgodnie z nowym przepisem art. 97 § 3 k.s.h., który zaczął obowiązywać 1 marca 2019 r., członkiem zarządu w spółce partnerskiej jest co najmniej jeden z partnerów (wspólników) spółki. Ponadto w drugim zdaniu przywołanego artykułu stwierdza…

Wyrok NSA: dopuszczalne elektroniczne potwierdzenie doręczenia faktury korygującej
201902.26
Off
0

Wyrok NSA: dopuszczalne elektroniczne potwierdzenie doręczenia faktury korygującej

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 5 lutego 2019 r. (sygn. akt I FSK 230/17) orzekł, że elektroniczne potwierdzenie otrzymania maila z fakturą korygującą przez kontrahenta, jest formą dopuszczalną. Stan prawny Zgodnie z art. 29a ust. 13 ustawy o VAT w określonych przypadkach, obniżenie podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym…

Likwidacja użytkowania wieczystego gruntów „mieszkaniowych”?
201901.23
Off
0

Likwidacja użytkowania wieczystego gruntów „mieszkaniowych”?

Na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, z 1 stycznia 2019 r. nastąpiło przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Grunty „mieszkaniowe” Likwidacja użytkowania wieczystego dotyczy jedynie gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe: budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi; budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi,…

Zmiany w dokumentacji cen transferowych od 2019 r. [część 2]
201812.19
Off
0

Zmiany w dokumentacji cen transferowych od 2019 r. [część 2]

Tak jak zapowiadaliśmy, kontynuujemy cykl artykułów o zmianach w dokumentacji cen transferowych od 1 stycznia 2019 r. Pierwszy artykuł znajdziecie Państwo tutaj. Za sprawą ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku do osób fizycznych, ustawy Ordynacja Podatkowa i innych ustaw, od 1 stycznia…