Faktura VAT tylko do paragonów z NIP nabywcy
201909.17
Off
0

Faktura VAT tylko do paragonów z NIP nabywcy

Od 1 stycznia 2020 r. przedsiębiorca będzie mógł wystawić fakturę VAT do sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy fiskalnej pod warunkiem, że paragon zawiera NIP nabywcy! Zmiana w ustawie o podatku od towarów i usług podyktowana jest potrzebą uszczelnienia poboru podatku VAT. Występują bowiem praktyki polegające na wystawianiu tzw. pustych faktur do paragonów pozostawionych przez klientów…

Biała lista podatników VAT
201909.10
Off
0

Biała lista podatników VAT

Od 1 września 2019 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o podatku od towarów i usług. Wprowadzają one tzw. białą listę, czyli bazę z informacjami o podatnikach VAT. Biała lista została wprowadzona ustawą z 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Zawiera ona elektroniczny wykaz podmiotów:…

Frankowiczu, możesz zacząć działać!
201909.03
Off
0

Frankowiczu, możesz zacząć działać!

Osoby posiadające kredyty walutowe będą miały prostszą drogę do dochodzenia swoich praw w Sądach. Opinia Sądu Najwyższego oraz oczekiwany wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dają nadzieję na korzystne rozwiązania dla konsumentów. Opinia Sądu Najwyższego Biuro Studiów i Analiz Sądu Najwyższego, 21 sierpnia 2019 r. opublikowało opracowanie dotyczące kredytów walutowych w tym kredytów frankowych. Jest to…

Od 1 sierpnia 2019 r. osoby do 26 roku nie płacą PIT
201908.20
Off
0

Od 1 sierpnia 2019 r. osoby do 26 roku nie płacą PIT

Ustawą z 4 lipca 2019 r. uchwalono zmiany przepisów dotyczące tzw. zerowego PIT dla młodych. Wolne od podatku są przychody otrzymane przez podatnika przed ukończeniem 26 roku życia, do kwoty nieprzekraczającej w roku podatkowym 85 528 zł. Jakie dochody są wolne od podatku Wolne od podatku są dochody osiągane przez młode osoby z następujących źródeł:…

Nowelizacja KSH: elektronizacja zgromadzeń wspólników
201908.06
Off
0

Nowelizacja KSH: elektronizacja zgromadzeń wspólników

Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych z 19 lipca 2019 r. dopuszcza udział w zgromadzeniu wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. O udziale w zgromadzeniu wspólników poprzez środki komunikacji elektronicznej będzie decydować umowa spółki. Właśnie w umowie wspólnicy mają prawo dopuścić taką możliwość. Udział w zgromadzeniu wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej obejmuje…

Przepisy eliminujące kradzież tożsamości
201907.23
Off
0

Przepisy eliminujące kradzież tożsamości

Za popełnienie przestępstwa kradzieży tożsamości prawo karne przewiduje surową karę 3 lat pozbawienia wolności. „Kradzież tożsamości” to, zgodnie art. 190a § 2 kodeksu karnego, podszywanie się pod inną osobę, wykorzystanie jej wizerunku lub wykorzystanie innych jej danych osobowych w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej. Do najczęstszych przestępstw związanych z wykorzystaniem fałszywych dokumentów tożsamości…

Brak podatku od spadku po przedawnieniu
201907.09
Off
0

Brak podatku od spadku po przedawnieniu

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w najnowszej interpretacji podatkowej potwierdził, że po przedawnieniu obowiązek zapłaty podatku od nowego składnika nie powstaje na nowo. W interpretacji nr 0111-KDIB2-2.4015.74.2019.1.HS z 21 czerwca 2019 r. uznaje, że po upływie pięciu lat od wydania postanowienia o nabyciu spadku, wobec ujawnionego po tym okresie nowego składnika majątku, nie ma obowiązku podatkowego. Stan…

Ułatwienia w nabywaniu nieruchomości rolnych
201906.25
Off
0

Ułatwienia w nabywaniu nieruchomości rolnych

Przepisy, ktore znacznie łagodzą ograniczenia w gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi wchodzą w życie 26 czerwca 2019 r. na mocy nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Zwiększenie powierzchni Po pierwsze, nowelizacja zwiększa powierzchnię nieruchomości rolnej, która może być nabyta przez osobę nie będącą rolnikiem indywidualnym z 0,3 ha do 1 hektara. Oznacza to wyłączenie działek poniżej 1 ha spod rygorów…

Roszczenie o wykup gruntu nie przedawnia się!
201906.04
Off
0

Roszczenie o wykup gruntu nie przedawnia się!

Roszczenie właściciela gruntu, na którym wzniesiono budynek lub inne urządzenie o wartości przenoszącej znacznie wartość zajętej na ten cel działki, o nabycie przez posiadacza własności działki za odpowiednim wynagrodzeniem (art. 231 § 2 k.c.) nie ulega przedawnieniu. Uchwałę taką wydał Sąd Najwyższy 16 maja 2019 r. Spór właściciela gruntu i Polskiej Spółki Gazownictwa Spór rozstrzygany…

IP BOX – preferencyjna stawka podatku dochodowego
201905.28
Off
0

IP BOX – preferencyjna stawka podatku dochodowego

IP Box to rozwiązanie prawne, które ma służyć zwiększeniu atrakcyjności prowadzenia w Polsce działalności badawczo-rozwojowej przez przedsiębiorców. Przedsiębiorca, który osiąga dochody z prawa własności intelektualnej (IP) uzyskanego z działalności badawczo-rozwojowej lub z usług badawczo-rozwojowych zakupionych od innych podmiotów, ale przez siebie opatentowanych, może korzystać z preferencyjnej stawki w podatku dochodowego PIT oraz CIT. Kto korzysta? Dochód…