Przeniesienie numeru w publicznej sieci telekomunikacyjnej
201705.10
Off
0

Przeniesienie numeru w publicznej sieci telekomunikacyjnej

Abonent sieci telekomunikacyjnej może żądać przeniesienia przydzielonego numeru. W ramach sieci tego samego operatora przeniesienie numeru możliwe jest w przypadku zmiany miejsca zamieszkania, siedziby lub miejsca wykonywania działalności. Jednakże operator musi umożliwić przeniesienie istniejącego numeru także w przypadku zmiany dostawcy usług. Zmiana lokalizacji Na temat zmiany miejsca zamieszkania, siedziby lub miejsca wykonywania działalności abonenta publicznej sieci…

Już niedługo znika roaming w UE!
201703.14
Off
0

Już niedługo znika roaming w UE!

Unia Europejska uzgodniła zasady regulacji hurtowych rynków usług roamingu, co jest ostatnim elementem długiej drogi do całkowitego zniesienia roamingu wewnątrz unii. Zasada „roam-like-at-home” zacznie obowiązywać już 15 czerwca 2017 r., zatem za kilka miesięcy! O założeniach tego modelu pisałem wcześniej tutaj. Jak sytuacja wygląda obecnie? W Unii Europejskiej obowiązuje tzw. eurotaryfa roamingowa, która jest sprecyzowana…

Jak sporządzić plan działania w sytuacjach szczególnych zagrożeń?
201701.17
Off
0

Jak sporządzić plan działania w sytuacjach szczególnych zagrożeń?

W ostatnim artykule pisałem o obowiązku sporządzenia przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego planu działania w sytuacjach szczególnych zagrożeń. Wskazałem przedsiębiorców, których ten obowiązek nie dotyczy oraz scharakteryzowałem rodzaje planów działania. Dzisiaj opiszę kolejne etapy tworzenia planu oraz podstawowe elementy, które powinny się w nim znaleźć. Kiedy sporządza się plan? Z zasady, przedsiębiorca ma obowiązek sporządzić plan w…

Stworzenie planu działania w sytuacjach szczególnych zagrożeń obowiązkiem przedsiębiorcy telekomunikacyjnego!
201701.11
Off
0

Stworzenie planu działania w sytuacjach szczególnych zagrożeń obowiązkiem przedsiębiorcy telekomunikacyjnego!

Posiadanie aktualnych i uzgodnionych planów działania w sytuacjach szczególnych zagrożeń jest obowiązkiem przedsiębiorcy telekomunikacyjnego. Dokumenty te muszą zawierać postanowienia dotyczące współpracy z innymi operatorami telekomunikacyjnymi, służbami ratowniczymi, bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz podmiotami zarządzania kryzysowego. Plany stanowią także o obowiązku zabezpieczenia infrastruktury telekomunikacyjnej, utrzymywania jej ciągłości, odtwarzania utraconych połączeń oraz dostarczania sieci telekomunikacyjnej – w…

Jak otrzymać przydział numeracji telekomunikacyjnej?
201611.29
Off
0

Jak otrzymać przydział numeracji telekomunikacyjnej?

Rozpoczynając działalność telekomunikacyjną na rynku operatorów telefonicznych przedsiębiorca musi uzyskać przydział numeracji. Zgodnie z Prawem telekomunikacyjnym, organem przydzielającym numerację jest Prezes UKE. Na wniosek podmiotu realizującego działania w zakresie usług telekomunikacyjnych, wydaje on stosowną decyzję. O tym, jakie wymagania należy spełnić, aby otrzymać przydział numeracji, przeczytasz w dzisiejszym artykule. Wniosek o przydział numeracji Wniosek do Prezesa UKE…

Dane objęte tajemnicą telekomunikacyjną
201611.23
Off
0

Dane objęte tajemnicą telekomunikacyjną

Zawierając umowę z usługodawcą telekomunikacyjnym jesteśmy zobowiązani przekazać mu konkretne dane osobowe – takie jak imię i nazwisko czy adres zamieszkania. Także podczas świadczenia usług operatorzy (czy też inni usługodawcy) pozyskują dane o naszej aktywności, np. wszelkie informacje dotyczące komunikatów przez nas wysłanych lub odebranych. Mając na uwadze interes usługobiorców telekomunikacyjnych, ustawodawca uregulował w Prawie…

Usługa VoIP – dlaczego zyskuje na popularności?
201611.09
Off
0

Usługa VoIP – dlaczego zyskuje na popularności?

Usługa VoIP (Voice over Internet Protocol) polega na przesyłaniu sygnału głosowego poprzez tradycyjne szerokopasmowe łącze internetowe. Świadczona w ten sposób usługa telekomunikacyjna bazuje na kompresji dźwięku do sygnału cyfrowego, zmieniając go w pakiet danych. Najbardziej znanym przykładem VoIP jest Skype, który łączy możliwości przekazu głosu i obrazu. Podobnymi rozwiązaniami dysponuje także Messenger czy Apple ze…

Kontrola przedsiębiorcy telekomunikacyjnego przez UKE
201610.07
Off
0

Kontrola przedsiębiorcy telekomunikacyjnego przez UKE

Zgodnie z zapisami art. 199 Pt, Prezes UKE jest uprawniony do kontroli przedsiębiorców telekomunikacyjnych w zakresie określonym ustawą. Natomiast czynności kontrolne, jak i działania pokontrolne wszczyna z urzędu.   Kto jest upoważniony do kontroli? Do przeprowadzenia kontroli z ramienia UKE ma prawo każdy pracownik UKE, jeśli posiada ważną legitymację służbową oraz okaże upoważnienie do przeprowadzenia…

Kontrola operacyjna usługodawców telekomunikacyjnych, pocztowych i elektronicznych
201609.29
Off
0

Kontrola operacyjna usługodawców telekomunikacyjnych, pocztowych i elektronicznych

Policja oraz inne służby mundurowe, jak chociażby Straż Graniczna, CBA, ABW i Agencja Wywiadu posiadają wiele uprawnień w zakresie niejawnej kontroli operacyjnej oraz dostępu do danych. Przedsiębiorcy telekomunikacyjni, operatorzy pocztowi oraz dostawcy usług elektronicznych muszą zapewnić warunki techniczne i organizacyjne dla prowadzenia takiej kontroli. Nowych praw służbom mundurowym udziela ustawa o zmianie ustawy o Policji oraz…

Obowiązki przedsiębiorców telekomunikacyjnych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa
201609.26
Off
0

Obowiązki przedsiębiorców telekomunikacyjnych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa

Nie tylko prawo telekomunikacyjne, ale i inne ustawy (jak np. obowiązująca od lipca 2016 r. ustawa o działaniach antyterrorystycznych) nakładają na przedsiębiorców telekomunikacyjnych obowiązki na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa. To niezwykle istotne zagadnienie: zaniedbania w tym zakresie mogą narazić na kary. Obowiązki związane z utrzymaniem sieci Dysponujący siecią przedsiębiorcy telekomunikacyjni są zobowiązani do przygotowania i…