Sukcesorze, czy jesteś gotowy na zmiany dotyczące powoływania Zarządu?
201803.20
Off
0

Sukcesorze, czy jesteś gotowy na zmiany dotyczące powoływania Zarządu?

Zmiany ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym z 15 marca 2018 r. dają Sądowi rejestrowemu dodatkowe uprawnienia przymuszające w związku ze stwierdzonymi brakami w zakresie reprezentacji spółek. Zmiany w ustawie20 Nowy przepis wprowadzony został w art. 24 ust. 1a ustawy o KRS. Odtąd postępowanie przymuszające obejmuje kwestię posiadania przez spółkę organu uprawnionego do reprezentacji. Poza tym…

Jak kontynuować działalność po śmierci przedsiębiorcy?
201803.13
Off
0

Jak kontynuować działalność po śmierci przedsiębiorcy?

W Polsce prowadzonych jest około 3 000 000 jednoosobowych działalności gospodarczych. Zasadnie zatem budzi zainteresowanie kwestia kontynuacji prowadzenia przedsiębiorstwa po śmierci przedsiębiorcy oraz koniecznego do przeprowadzenia postępowania spadkowego. Ważne orzeczenie w tej kwestii wydał 2 czerwca 2017 r. Sąd Najwyższy (II CSK 722/16). Tezy sformułowane przez Sąd Najwyższy 13mogą pomóc niejednemu przedsiębiorcy i jego potencjalnym spadkobiercom sprawnie…

Sukcesor (administrator) ma obowiązek zgłosić naruszenie ochrony danych osobowych w ciągu 72 godzin!
201803.06
Off
0

Sukcesor (administrator) ma obowiązek zgłosić naruszenie ochrony danych osobowych w ciągu 72 godzin!

Tak jak opisywaliśmy tutaj RODO obowiązuje również firmy rodzinne. Dlatego przybliżamy teraz obowiązek administratora danych osobowych dotyczący zgłoszenia naruszenia ochrony. Obowiązek administratora Administrator danych osobowych, nie później niż w terminie 72 godzin, zgłasza fakt naruszenia właściwemu organowi nadzorczemu, chyba że jest mało prawdopodobne by naruszenie skutkowało ryzykiem naruszenia praw i wolności osób fizycznych. Zgłoszenie dokonywane po…

Prawo do przenoszenia danych osobowych. Czy jesteś gotowy Sukcesorze?
201802.28
Off
0

Prawo do przenoszenia danych osobowych. Czy jesteś gotowy Sukcesorze?

Prawo do przenoszenia danych pozwala osobie, której dane dotyczą otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące. Możliwość taką daje art. 20 Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (o dokumencie tym pisaliśmy już tutaj). Dzięki prawu do przenoszenia danych, osoby uprawnione mogą zarządzać swoimi danymi, a także wykorzystywać…

Projekt Ustawy o zarządzie sukcesyjnym przyjęty przez Rząd!
201802.20
Off
0

Projekt Ustawy o zarządzie sukcesyjnym przyjęty przez Rząd!

Rząd przyjął projekt Ustawy o zarządzie sukcesyjnym 6 lutego 2018 r. Projekt przygotowany przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii umożliwi kontynuowanie jednoosobowego przedsiębiorstwa po śmierci właściciela firmy. Rozwiązania, o których pisaliśmy już tutaj mają wejść w życie już 1 czerwca 2018 r. Założenia projektu Zarządca sukcesyjny zarządza przedsiębiorstwem od śmierci przedsiębiorcy aż do działu spadku między…

Czym to jest trust i czy może być zastosowany w sukcesji?
201802.13
Off
0

Czym to jest trust i czy może być zastosowany w sukcesji?

Co to jest trust? Trust jest umową pomiędzy osobą, która chce przekazać swój majątek na określony cel (donator), a osobą, która będzie zarządzać środkami – trustee (powiernik), w sposób określony w umowie trustu (deed of trust). Umowa trustu (deed of trust) określa warunki na jakich donator przekazuje określony majątek na rzecz powiernika, a powiernik będzie…

Nestorze, Sukcesorze a może zagraniczna fundacja prywatna?
201802.06
Off
0

Nestorze, Sukcesorze a może zagraniczna fundacja prywatna?

Coraz więcej nestorów i sukcesorów zastanawia się nad zastosowaniem w procesie sukcesji firmy rodzinnej instytucji fundacji prywatnej. Możliwość taka nie jest jednak znana prawu polskiemu i fundacja prywatna może być założona wyłącznie zagranicą. Odpowiadając na potrzeby rynku przedstawiamy zwięzłą informację o zagranicznych fundacjach prywatnych. Pojęcie fundacji prywatnej Fundacja prywatna jest osobą prawną, której celem jest…

Jakie kary przewiduje RODO?
201801.30
Off
0

Jakie kary przewiduje RODO?

Wielkimi krokami zbliża się dzień wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Rozporządzenie to było już wielokrotnie omawiane w naszych artykułach m.in. tutaj. Warto wiedzieć, jakie…

Sukcesorze, przełomowe orzeczenie Sądu w sprawie odliczenia podatku VAT!
201801.17
Off
0

Sukcesorze, przełomowe orzeczenie Sądu w sprawie odliczenia podatku VAT!

Urząd Skarbowy może odmówić podatnikowi prawa do odliczenia VAT w przypadku, gdy skorzystanie z niego wiązałoby się z przestępstwem lub nadużyciem. Urząd Skarbowy musi jednak udowodnić istnienie tego nadużycia. Takie stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego znalazło się w wyroku z 18 grudnia 2017 r. (w sprawie I FSK 352/16). Innymi słowy dopóki Urząd Skarbowy nie udowodni…

Sukcesorze, jak będziesz realizował prawo do bycia zapomnianym?
201801.09
Off
0

Sukcesorze, jak będziesz realizował prawo do bycia zapomnianym?

Kontynuujemy cykl dotyczący wdrażania Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych przez firmy rodzinne planujące sukcesję. Jednym z ważnych uprawnień osoby, której dane dotyczą – a wynikającym wprost z RODO – jest prawo do bycia zapomnianym. Prawo do usunięcia danych Zgodnie z art. 17 ust. 1 Rozporządzenia osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od administratora…