Brak podatku od spadku po przedawnieniu
201907.09
Off
0

Brak podatku od spadku po przedawnieniu

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w najnowszej interpretacji podatkowej potwierdził, że po przedawnieniu obowiązek zapłaty podatku od nowego składnika nie powstaje na nowo. W interpretacji nr 0111-KDIB2-2.4015.74.2019.1.HS z 21 czerwca 2019 r. uznaje, że po upływie pięciu lat od wydania postanowienia o nabyciu spadku, wobec ujawnionego po tym okresie nowego składnika majątku, nie ma obowiązku podatkowego. Stan…

Jeszcze raz o ustanowieniu Zarządu Sukcesyjnego (część 4)
201902.20
Off
0

Jeszcze raz o ustanowieniu Zarządu Sukcesyjnego (część 4)

Kontynuujemy cykl artykułów o zarządzie sukcesyjnym. Chcąc usystematyzować wiedzę naszych czytelników wracamy do tematu ustanowienia zarządu sukcesyjnego. Przypominamy o naszych dotychczasowych artykułach, gdzie opisywaliśmy możliwość powołania Zarządcy Sukcesyjnego przez Wspólnika Spółki Cywilnej (tutaj),  czynności zachowawcze podejmowane do czasu powołania Zarządcy Sukcesyjnego po śmierci przedsiębiorcy (tutaj), oraz odwołanie i rezygnację Zarządcy Sukcesyjnego (tutaj). Ustanowienie zarządu sukcesyjnego Do ustanowienia…

Zarząd sukcesyjny cz.3 – odwołanie lub rezygnacja Zarządcy Sukcesyjnego
201902.13
Off
0

Zarząd sukcesyjny cz.3 – odwołanie lub rezygnacja Zarządcy Sukcesyjnego

Do tej pory, w artykułach o zarządzie sukcesyjnym opisywaliśmy możliwość powołania Zarządcy Sukcesyjnego przez Wspólnika Spółki Cywilnej (tutaj) oraz czynności zachowawcze podejmowane do czasu powołania Zarządcy Sukcesyjnego po śmierci przedsiębiorcy (tutaj) .Teraz przyszedł czas na usystematyzowanie informacji nt. okoliczności odwołania i rezygnacji Zarządcy Sukcesyjnego. Komu przysługuje prawo odwołania, kiedy Zarządca może zrezygnować i jak postępować po odwołaniu…

Zarządca sukcesyjny w spółce cywilnej! Cykl artykułów o zarządzie sukcesyjnym (część 1)
201901.15
Off
0

Zarządca sukcesyjny w spółce cywilnej! Cykl artykułów o zarządzie sukcesyjnym (część 1)

O zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej pisaliśmy, kiedy ustawa była jeszcze w okresie projektowym (zobacz tutaj). W cyklu artykułów, które obecnie rozpoczynamy wskażemy na istotne udogodnienia wynikające z obowiązującej już od 25 listopada 2018 r. ustawy. Wspólnik Spółki Cywilnej Śmierć Wspólnika Spółki Cywilnej powoduje rozwiązanie spółki. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy umowa spółki cywilnej zakłada, że…

Przepisy przejściowe w zakresie zmian przedawnienia roszczeń cywilnych
201809.05
Off
0

Przepisy przejściowe w zakresie zmian przedawnienia roszczeń cywilnych

autor w Sukcesja

Zmianami wprowadzonymi w kodeksie cywilnym skrócono terminy przedawnienia roszczeń  (pisaliśmy już o tym tutaj http://szolajski.com/publikacje/sukcesja/zmiany-zasad-przedawnienia-roszczen-uwagi-wstepne/ ). Natomiast zmianą zasad przedawnienia roszczeń wobec konsumentów w istotny sposób poprawiono ich sytuację (więcej przeczytasz tutaj http://szolajski.com/publikacje/sukcesja/przedawnienie-roszczen-wobec-konsumentow-nowe-zasady/ ). Jednak tak istotne zmiany wymagają szczegółowych przepisów przejściowych, które mają wskazać jak i kiedy należy stosować nowe terminy przedawnienia roszczeń. Przepisy przejściowe Przepisy przejściowe dotyczą…

Przedawnienie roszczeń wobec konsumentów – nowe zasady
201808.15
Off
0

Przedawnienie roszczeń wobec konsumentów – nowe zasady

Znowelizowany 9 lipca 2018 r. kodeks cywilny, skracając okres przedawnienia roszczeń wprowadził szczegółowe przepisy dotyczące konsumentów. O nowelizacji kodeksu cywilnego pisałem już wcześniej tutaj. Przedawnienie roszczenia wobec konsumenta definitywne Zgodnie z nowym § 2 1 art. 117 k.c., po upływie terminu przedawnienia nie można domagać się zaspokojenia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi. Konsument nie musi podnosić…

Zmiany zasad przedawnienia roszczeń – uwagi wstępne
201807.31
Off
0

Zmiany zasad przedawnienia roszczeń – uwagi wstępne

Nowelizacja Kodeksu cywilnego w zakresie zasad dotyczących przedawnienia roszczeń weszła w życie 9 lipca 2018 r. Zmiana wynika z ustawy z 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw. Skrócenie terminu przedawnienia roszczeń Od 9 lipca 2018 r. obowiązują następujące terminy przedawnienia roszeń cywilnych: ogólny termin przedawnienia – 6…

Zmiany w ustawie deweloperskiej niekorzystne dla firm rodzinnych
201806.19
Off
0

Zmiany w ustawie deweloperskiej niekorzystne dla firm rodzinnych

Do konsultacji społecznych trafił projekt zmian ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego czyli tzw. ustawy deweloperskiej. Projekt ten został przygotowany przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Projektowane zmiany ustawy zawierają przepisy likwidujące prawo dewelopera do korzystania z otwartych rachunków powierniczych nieposiadających ani gwarancji bankowej, ani ubezpieczenia. Założenia projektu przewidują utrzymanie…

Rewolucyjne orzeczenie NSA: koniec z podatkiem od spadków i darowizn
201806.12
Off
0

Rewolucyjne orzeczenie NSA: koniec z podatkiem od spadków i darowizn

Podatek od spadku nie jest należny, gdy obdarowany spadkobierca wykona polecenia spadkodawcy i w ich wyniku nie zostanie żaden majątek. Dotyczy to również polecenia, w wyniku którego skorzystał spadkobierca. To główne tezy rewolucyjnego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego wydanego 6 czerwca 2018 r. Podstawą wątpliwości prawnych był przepis art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od…

Planujesz startup? Prosta spółka akcyjna jest dla Ciebie!
201806.06
Off
0

Planujesz startup? Prosta spółka akcyjna jest dla Ciebie!

Z danych opublikowanych przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, aż 71% startupów jako formę prowadzenia działalności wybiera spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Nie jest to zaś dla nich wygodna forma prowadzenia działalności. Z tego względu, Ministerstwo przedstawiło projekt zmian i utworzenie nowego rodzaju spółki – prostej spółki akcyjnej. Obecnie projekt zmian m.in. w kodeksie spółek handlowych trafił…