Spółka cywilna w procesie sukcesji
201604.19
Off
0

Spółka cywilna w procesie sukcesji

Wśród umów w kodeksie cywilnym opisana jest Spółka (art. 860 – 875), nazywana w praktyce spółką cywilną. Warto jednak zauważyć, że k.c. definiuje pojęcie umowy spółki jako zobowiązanie wspólników do dążenia do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego, w szczególności przez wniesienie wkładów. Czy zatem umowa spółki cywilnej jest dobrym rozwiązaniem w procesie sukcesji? Istota spółki cywilnej Warto podkreślić,…