Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Szołajski Legal Group Spółka Komandytowa

Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa,

tel: +48 22 213 22 77 

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000554189, NIP: PL5252618831, REGON:361322853