201811.07
Off
0

Przełomowy wyrok Sądu Najwyższego – do spadku wchodzi nierozliczony dług

Nierozliczony za życia dług wobec spadkodawcy wchodzi do spadku i spadkobiercy mogą skutecznie dochodzić tego długu celem zwiększenia sumy spadkowej – orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z 25 maja 2018 r. (w sprawie o sygnaturze akt I CSK 482/17).

W ocenie Sądu Najwyższego pomoc finansowa udzielona przez rodziców czy dziadków powinna być odwzajemniona, a jeśli takie wydatki nie zostały rozliczone za życia, dług ten przechodzi do spadku i jest rozliczany z innymi spadkobiercami.

Stan faktyczny dotyczył roszczenia o zwrot nakładów na dom wybudowany przez rodziców dla syna i jego konkubiny. Po śmierci rodziców, przeciwko konkubinie brata wystąpiła z pozwem ich córka. Sąd Najwyższy uznał, że jej roszczenie winno być rozpatrzone.

Roszczenie wynikało z niewywiązania się konkubiny i syna z umowy dożywocia. Matka została zmuszona do zamieszkania w domu emeryta, nie mogła pozostać w domu wybudowanym przez rodziców, a przekazanym synowi i jego konkubinie za tzw. dożywotnie mieszkanie.

Sąd Najwyższy zauważył, iż jeżeli matka spełniła w całości swoje świadczenie i sfinansowała budowę domu dla syna i jego konkubiny, a nie otrzymała świadczenia wzajemnego polegającego na mieszkaniu w wybudowanym domu do śmierci, to jej roszczenie oraz roszczenie jej córki jest uzasadnione!

Stwierdzić należy, iż wyrok jest sprawiedliwy i trafny. Potwierdza, że do spadku wchodzą wszystkie prawa i obowiązki majątkowe zmarłego, także te ze stosunków rodzinnych i quasi-rodzinnych (również wobec konkubiny syna).

Jeżeli zatem matka miała wierzytelność do konkubiny z tytułu niewykonania umowy, to ta wierzytelność weszła do spadku.

Pamiętać jednak należy, iż nakłady na cudzą nieruchomość należy czynić na podstawie stosownej umowy dokumentującej podejmowanie nakłady.

Wyrok Sądu Najwyższego jest bardzo pomocny w sukcesji w firmach rodzinnych, gdzie często zdarzają się przysporzenia tylko dla jednego z sukcesorów bez wzajemnego roszczenia wobec nestora. takie działanie może dawać podstawę do roszczeń pozostałych sukcesorów.