201906.25
Off
0

Ułatwienia w nabywaniu nieruchomości rolnych

Przepisy, ktore znacznie łagodzą ograniczenia w gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi wchodzą w życie 26 czerwca 2019 r. na mocy nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

Zwiększenie powierzchni

Po pierwsze, nowelizacja zwiększa powierzchnię nieruchomości rolnej, która może być nabyta przez osobę nie będącą rolnikiem indywidualnym z 0,3 ha do 1 hektara.

Oznacza to wyłączenie działek poniżej 1 ha spod rygorów ustawy. Dzięki zniesieniu tego ograniczenia prawo wychodzi naprzeciw oczekiwaniom nabywców nieruchomości inwestycyjnych.

Uproszenie w licytacjach

Po drugie, nowelizacja wyłącza wymóg posiadania statusu rolnika indywidualnego dla nabywania nieruchomości rolnych w toku postępowania egzekucyjnego i upadłościowego.

Dzięki temu rozwiązaniu zostanie rozładowany paraliż postępowań egzekucyjnych i upadłościowych. Dotychczas w licytacjach nieruchomości rolnej mogli brać udział tylko rolnicy indywidualni zamieszkujący gminę położenia nieruchomości lub gminę sąsiednią.

Zgoda KOWR

Po trzecie, nowelizacja precyzuje tryb postępowania oraz przesłanki nabycia nieruchomości rolnej w wyniku zgody udzielanej przez dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Po nowelizacji, ustawa określa wymogi wniosku o wyrażenie zgody.

Jasna i klarowana procedura wnioskowa to niewątpliwe ułatwienie dla nabywców nieruchomości rolnych, którzy znajdą w ustawie konkretne wymogi.

Osoby bliskie

Po czwarte, ustawodawca dostrzegł potrzebę zapewnienia sukcesji gospodarstwa rolnego poprzez rozszerzenie katalogu osób bliskich, uprawnionych do nabycia nieruchomości rolnej, o rodzeństwo rodziców oraz pasierbów.

Poszerzenie kręgu osób uprawnionych do sukcesji gospodarstwa rolnego to wyjście naprzeciw oczekiwaniom środowiska, dlatego należy oceniać je bardzo pozytywnie.

Wnioski

Nowelizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego istotnie poprawi i usprawni obrót nieruchomościami rolnymi. Takie rozwiązania odpowiadają na krytykę dotychczasowych rygorystycznych zapisów ustawy.

Zdaniem Szołajski Legal Group nowelizacja przyczyni się do istotnego zwiększenia sprzedaży nieruchomości rolnych o powierzchni poniżej 1ha!