201901.08
Off
0

Zmiany w dokumentacji cen transferowych od 2019 r. [część 3]

Zmiany w dokumentacji cen transferowych od 2019 r. [część 3]

To już ostatni z trzech artykułów o zmianach w dokumentacji cen transferowych od 1 stycznia 2019 r. Pierwszy artykuł znajdziecie Państwo tutaj, a artykuł drugi tutaj.

Przypominamy, iż zmiany wynikają z ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od osób fizycznych, ustawy Ordynacja Podatkowa i innych ustaw.

Safe Harbours

Ustawa wprowadza „safe harbours” czyli „uproszczone rozwiązania”, zgodnie z którymi organ podatkowy nie będzie określał / kontrolował wysokości narzutu zdefiniowanego w ustawie dla usług o niskiej wartości dodanej (wskazanych w załączniku do ustawy) oraz oprocentowania pożyczek.

Znajdzie to zastosowanie w przypadku usług o niskiej wartości dodanej, jeżeli zostanie spełnionych kilka warunków, m.in. usługobiorca będzie posiadał kalkulację bazy kosztowej oraz informację na temat kluczy alokacji tych kosztów dla usług o niskiej wartości dodanej.

Warunki zastosowania uproszczonego rozwiązania do umów pożyczki zależą do tego, czy łączny poziom należności/zobowiązań z tytułu kapitału pożyczek nie przekroczy kwoty 20.000.000 PLN. Założeniem jest także udzielenie pożyczki na okres maksymalnie 5 lat, przy oprocentowaniu ustalonym jako stopa bazowa plus marża.

Termin opracowania dokumentacji

Ustawa przewiduje wydłużenie na stałe terminów:

  • w zakresie opracowania dokumentacji lokalnej (o której mowa tutaj) dla transakcji realizowanych w poprzednim roku podatkowym – termin 9 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego
  • w zakresie opracowania dokumentacji grupowej (o której mowa tutaj) dla transakcji realizowanych w poprzednim roku podatkowym – termin 12 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego

Wnioski

Zmiany należy uznać za pozytywne – w szczególności objęcie dokumentacją cen transferowych tylko najistotniejszych transakcji (o czym piszemy tutaj) oraz trwałe wydłużenie terminów opracowania dokumentacji.

Zmiany to również dostosowanie polskich przepisów do zasad określonych przez Wytyczne OECD oraz obowiązujących już w krajach zachodnich.