201703.14
Off
0

Już niedługo znika roaming w UE!

Unia Europejska uzgodniła zasady regulacji hurtowych rynków usług roamingu, co jest ostatnim elementem długiej drogi do całkowitego zniesienia roamingu wewnątrz unii.

Zasada „roam-like-at-home” zacznie obowiązywać już 15 czerwca 2017 r., zatem za kilka miesięcy! O założeniach tego modelu pisałem wcześniej tutaj.

Jak sytuacja wygląda obecnie?

W Unii Europejskiej obowiązuje tzw. eurotaryfa roamingowa, która jest sprecyzowana w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 531/2012 z 13 czerwca 2012 r. w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii.

Od 30 kwietnia 2016 r. za 1 minutę połączenia płacimy stawkę krajową powiększoną o maksymalnie 0,05 EUR. Cena 1 SMS-a została ustalona na poziomie ceny krajowej powiększonej o maksymalnie 0,02 EUR. Cena 1 MB danych to kwota krajowa, do której należy dodać maksymalnie 0,05 EUR.

Co nas czeka po 15 czerwca?

Zgodnie z ustalonymi przez UE cenami hurtowymi za 1 minutę połączenia zapłacimy nie więcej niż 0,032 EUR, z kolei za 1 SMS-a nie więcej niż 0,01 EUR.

Opłaty będą równe stawkom krajowym, co oznacza, że nie mogą być powiększone o opłaty roamingowe. Korzystanie z telefonu za granicą, nie będzie się zatem wiązało z żadnymi dodatkowymi kosztami.

Zasada „roam-like-at-home” obowiązuje zarówno osoby fizyczne jak i prawne (przedsiębiorstwa).

Opłaty za Internet maleją stopniowo

W odróżnieniu od stawek za połączenia i SMS-y, opłaty za Internet będą sukcesywnie maleć w ciągu najbliższych lat:

  • od 15 czerwca 2017 roku – 7,70 EUR za 1 GB,
  • od 1 stycznia 2018 roku – 6,00 EUR za 1 GB,
  • od 1 stycznia 2019 roku – 4,50 EUR za 1 GB,
  • od 1 stycznia 2020 roku – 3,50 EUR za 1 GB,
  • od 1 stycznia 2021 roku – 3,00 EUR za 1 GB,
  • od 1 stycznia 2022 roku – 2,50 EUR za 1 GB – co jest stawką docelową.

Operatorzy nadal mogą konkurować ze sobą

Warto zwrócić uwagę, że ustalone przez UE stawki są opłatami maksymalnymi. Dzięki temu, operatorzy mogą konkurować ze sobą oferując klientom tańsze rozwiązania.

Jak tłumaczy Andrus Ansip, wiceprzewodniczący ds. jednolitego rynku cyfrowego, ustalenie cen hurtowych „to był ostatni element układanki. Począwszy od 15 czerwca, Europejczycy będą mogli podróżować po UE, nie płacąc za roaming. Zadbaliśmy również o to, by operatorzy mogli w dalszym ciągu konkurować ze sobą, starając się przedstawić jak najatrakcyjniejsze oferty na swoich rynkach krajowych.” (źródło: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-193_pl.htm).

Podobne wpisy / similar posts:
Oferty ramowe Regionalnych Sieci Szerokopasmowych ... Konkurencyjni operatorzy telekomunikacyjni mogą przystąpić do negocjacji z właścicielami Regionalnych Sieci Szerokopasmowych. Ta nowoczesna infrastruk...
Umowa wdrożeniowa na system IT – o czym pami... Nowy system informatyczny Firma się rozwija, zwiększają się potrzeby, pojawiają się nowe problemy, a liczba pracowników nie wystarcza? Nieuniknione w...
Odpowiedzialność za komentarze internautów W wyroku z 2 lutego 2016 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka stwierdził, że portale internetowe nie ponoszą odpowiedzialności za komentarze użytkown...
Niedozwolone warunki usług telekomunikacyjnych Zgodnie z teorią prawa, w stosunkach cywilnoprawnych strony zajmują równą pozycję. Zasada ta dotyczy zwłaszcza zawierania umów między podmiotami. O ró...