201611.29
Off
0

IX Ogólnopolski Zjazd Firm Rodzinnych u-Rodziny 2016

W dniach 25-27 listopada 2016 roku w Gdańsku odbył się IX Ogólnopolski Zjazd Firm Rodzinnych u-Rodziny 2016.

Kancelaria Szołajski Legal Group była Patronatem Merytorycznym tego wydarzenia i w dniu 26 listopada przeprowadziła Warsztat dotyczący 3 Warunków Skutecznej Sukcesji.

Warsztat wzbudził wiele emocji wśród uczestników, a podejmowane tematy były przyczyną dyskusji i wielu praktycznych pytań.

Stosowana przez Kancelarie Szołajski Legal Group autorska metoda Analizy Rodzinno-Emocjonalnej jest docenianym przez Nestorów i Sukcesorów przygotowaniem procesu sukcesji.

Wprowadzanie zaś Konstytucji Rodzinnej i jasne Plany na Przyszłość dają gwarancje ciągłości biznesu rodzinnego przez wiele kolejnych pokoleń.

Szołajski Legal Group będzie aktywnie włączać się w promocję środowiska firm rodzinnych w Polsce, albowiem sektor firm rodzinnych jest motorem gospodarki i ma istotny wpływ na wzrost gospodarczy.

Podobne wpisy / similar posts:
Wykluczenie z przetargu za poważne uchybienie obow... Wykluczenie z postępowania przetargowego powoduje, że oferta wykonawcy zostaje z góry odrzucona. Pisałem już o tym TUTAJ. Przesłanki, które prowadzą d...
Konstytucja firmy rodzinnej – czym jest i dlaczego... Konstytucja firmy rodzinnej wśród polskich przedsiębiorców jest dokumentem stosunkowo młodym. Jako pierwsza, pod koniec 2010 roku, powstała Konstytucj...
Nestorze, Sukcesorze a może zagraniczna fundacja p... Coraz więcej nestorów i sukcesorów zastanawia się nad zastosowaniem w procesie sukcesji firmy rodzinnej instytucji fundacji prywatnej. Możliwość taka ...
Czy artysta zawsze jest twórcą? Zaskakujący wyrok ... Zobowiązanie jakie przyjmuje na siebie zleceniobiorca wynikające z umowy o dzieło (art. 627 k.c.) nie polega na wykonaniu jakiegokolwiek dzieła, lecz ...