201509.23
Off
0

3 pozytywne zmiany w przepisach podatkowych dla firm

Śledząc prace Sejmu znaleźliśmy właśnie uchwaloną ustawę (z dnia 10 września 2015 r.) o zmianie ustawy ordynacja podatkowa, która wprowadza istotne unormowania dla przedsiębiorców w zakresie podatkowym.

Generalnie celem nowelizacji jest uproszczenie procedur podatkowych oraz uszczelnienie systemu poboru podatków.

Do najistotniejszych należy zaliczyć następujące zmiany:

1. Rejestr pełnomocnictw ogólnych

Wprowadzenie, obok pełnomocnictwa szczegółowego do jednej sprawy, pełnomocnictwa ogólnego uprawniającego do reprezentowania podatnika we wszystkich sprawach podatkowych. Pełnomocnictwo będzie można składać elektronicznie do centralnego rejestru i nie będzie to podlegać opłacie skarbowej.

Naszym zdaniem, centralny rejestr pełnomocnictw ogólnych jest rozwiązaniem ułatwiającym działanie podatnika przy udziale pełnomocnika profesjonalnego, bez konieczności doręczania odpisów pełnomocnictw przy każdej sprawie.

2. Zamiany w naliczaniu odsetek za zwłokę

Zwiększenie rozpiętości stawek odsetek za zwłokę o dwie nowe stawki:

  • obniżoną (50 proc. stawki za zwłokę) – które mają służyć promowaniu samodzielnego korygowania błędów w deklaracjach przez podatników;

  • podwyższoną (150 proc. stawki za zwłokę) – będzie służyć prewencji przed uchylaniem się od obowiązków podatkowych w obszarach o podwyższonym ryzyku – VAT, akcyza i cło;

Można powiedzieć „nareszcie” podatnik, który sam koryguje deklarację będzie lepiej traktowany niż ten, który został „przyłapany” przez urząd skarbowy. To rozwiązanie jest korzystne dla rzetelnych podatników!

3. „Grupowa” interpretacja podatkowa

Zmiany zakładają również wprowadzenie „grupowego” wniosku o interpretację przepisów.

Nie będzie już zatem tylko indywidualnej interpretacji podatkowej. Zostanie ona uzupełniona o grupową interpretację dla wielu podatników w tożsamym stanie faktycznym. Tę zmianę należy uznać za „krok milowy”!

Mamy nadzieję, że te korzystne dla Podatników postanowienia znajdą zastosowanie w praktyce.

Ustawa ma wejść w życie od 1 stycznia 2016 roku. Projekt czeka jeszcze na podpis Prezydenta.

Podobne wpisy / similar posts:
6 zasad, które mogą zmienić życie polskich przedsi... Sejmowa Komisja Gospodarki pracuje nad rządowym projektem ustawy – Prawo działalności gospodarczej (druk 3807). Projekt ten ma być „konstytucją dla pr...
Ustawa STIR – monitoring podatkowy przeciwdziałają... Tak jak pisaliśmy już wcześniej tutaj, fiskus wprowadził mechanizmy przeciwdziałania wyłudzeniom podatkowym w VAT. STIR to system teleinformatyczny iz...
Sukcesorze uważaj! Interpretacje podatkowe stracą ... Zmiana Ordynacji podatkowej proponowana w projekcie Ministerstwa Finansów spowoduje, że tak istotne dla gospodarki indywidualne interpretacje podatkow...
Umowy na czas określony i inne zmiany w prawie pra... W nowym, 2016 roku w prawie pracy doszło (i jeszcze dojdzie) do wielu ciekawych oraz istotnych zarazem zmian. Ich skutki dotyczą zarówno pracodawców j...