201509.26
Off
0

6 zasad, które mogą zmienić życie polskich przedsiębiorców

Sejmowa Komisja Gospodarki pracuje nad rządowym projektem ustawy – Prawo działalności gospodarczej (druk 3807). Projekt ten ma być „konstytucją dla przedsiębiorców”, która będzie zawierać katalog podstawowych praw i gwarancji dla przedsiębiorców. Wydaje się, że są to bardzo korzystne rozwiązania.

Przyjrzyjmy się kilku fundamentalnym normom, według których mają działać przedsiębiorcy w myśl projektu ustawy:

  1. zasada „co nie jest prawem zabronione – jest dozwolone” – odtąd w obszarach nieuregulowanych prawem, przedsiębiorca będzie miał swobodę wyboru celów i środków działania, o ile nie naruszy przy tym praw i wolności innych podmiotów;
  2. zasada przyjaznej interpretacji przepisów przez organy administracji publicznej – w przypadku niedających się usunąć wątpliwości interpretacyjnych (także w razie możliwych wielu interpretacji) urzędy powinny rozstrzygać sprawy w sposób, który nie pogorszy sytuacji przedsiębiorcy;
  3. zasada domniemania uczciwości przedsiębiorcy – w przypadku nie dających się rozwiać wątpliwości będą one rozstrzygane na korzyść przedsiębiorcy;
  4. zasada rozsądnych terminów dla przedsiębiorców – projekt zakłada ułatwienia w załatwianiu spraw z zakresu działalności gospodarczej, organ administracji publicznej będzie zobowiązany do wyznaczania przedsiębiorcy realnych i wystarczających terminów na dokonanie określonej czynności;
  5. zasada uprawnionych oczekiwań przedsiębiorcy – nakazuje podejmowanie przez organy działań na rzecz przedsiębiorcy zgodnie z ugruntowaną praktyką i wyraźnym komunikatem co do sposobu załatwienia spraw;
  6. wydłużenie możliwości zawieszenia działalności gospodarczej do 36 miesięcy.

Czy powyższe „podstawowe” zasady swobodnego prowadzenia działalności gospodarczej wejdą w życie? Zobaczymy… Jednakże już rozpoczęcie dyskusji o tym, jak ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce jest koniecznością! A powyższy projekt ustawy świadczy o wyjściu ustawodawcy naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców! Oby tak dalej…

Podobne wpisy / similar posts:
Sukcesorze uważaj! Interpretacje podatkowe stracą ... Zmiana Ordynacji podatkowej proponowana w projekcie Ministerstwa Finansów spowoduje, że tak istotne dla gospodarki indywidualne interpretacje podatkow...
3 pozytywne zmiany w przepisach podatkowych dla fi... Śledząc prace Sejmu znaleźliśmy właśnie uchwaloną ustawę (z dnia 10 września 2015 r.) o zmianie ustawy ordynacja podatkowa, która wprowadza istotne un...
Ustawa STIR – monitoring podatkowy przeciwdziałają... Tak jak pisaliśmy już wcześniej tutaj, fiskus wprowadził mechanizmy przeciwdziałania wyłudzeniom podatkowym w VAT. STIR to system teleinformatyczny iz...
Umowy na czas określony i inne zmiany w prawie pra... W nowym, 2016 roku w prawie pracy doszło (i jeszcze dojdzie) do wielu ciekawych oraz istotnych zarazem zmian. Ich skutki dotyczą zarówno pracodawców j...