6 zasad, które mogą zmienić życie polskich przedsiębiorców
201509.26
Off
0

6 zasad, które mogą zmienić życie polskich przedsiębiorców

Sejmowa Komisja Gospodarki pracuje nad rządowym projektem ustawy – Prawo działalności gospodarczej (druk 3807). Projekt ten ma być „konstytucją dla przedsiębiorców”, która będzie zawierać katalog podstawowych praw i gwarancji dla przedsiębiorców. Wydaje się, że są to bardzo korzystne rozwiązania. Przyjrzyjmy się kilku fundamentalnym normom, według których mają działać przedsiębiorcy w myśl projektu ustawy: zasada „co…

3 pozytywne zmiany w przepisach podatkowych dla firm
201509.23
Off
0

3 pozytywne zmiany w przepisach podatkowych dla firm

Śledząc prace Sejmu znaleźliśmy właśnie uchwaloną ustawę (z dnia 10 września 2015 r.) o zmianie ustawy ordynacja podatkowa, która wprowadza istotne unormowania dla przedsiębiorców w zakresie podatkowym. Generalnie celem nowelizacji jest uproszczenie procedur podatkowych oraz uszczelnienie systemu poboru podatków. Do najistotniejszych należy zaliczyć następujące zmiany: 1. Rejestr pełnomocnictw ogólnych Wprowadzenie, obok pełnomocnictwa szczegółowego do jednej…

Dokumenty przetargowe w formie elektronicznej – tak czy nie?
201509.10
Off
0

Dokumenty przetargowe w formie elektronicznej – tak czy nie?

Przeglądając aktualne orzecznictwo Sądów Okręgowych w sprawach dotyczących skarg na wyroki Krajowej Izby Odwoławczej znalazłem bardzo ciekawe orzeczenie Sądu Okręgowego w Kaliszu z dnia 26 marca 2015 roku. Wyrok ten zapadł na skutek skargi Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 5 listopada 2014 roku. Niesłuszne wykluczenie Wykonawcy Zamawiający wykluczył bowiem…

Trybunał Konstytucyjny zmienił ochronę praw autorskich
201508.17
Off
0

Trybunał Konstytucyjny zmienił ochronę praw autorskich

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 czerwca 2015 roku, sygn. akt SK 32/14 Sytuacja prawna przed 1 lipca 2015 roku Dotychczas osoba trzecia, która naruszyła prawa autorskie Twórcy była zobowiązana do zapłaty odszkodowania. W przypadku zawinionego korzystania z prawa autorskiego była to trzykrotność wynagrodzenia przysługującego Twórcy. Niezawinione naruszenie obligowało do wypłaty dwukrotności wynagrodzenia (art. 79…

3 kontrowersje w Nowej Ustawie PZP
201507.01
1
2

3 kontrowersje w Nowej Ustawie PZP

Możliwe wykluczenia wykonawców w projekcie Ustawy Prawo zamówień publicznych Czytając propozycje zawarte w projekcie Nowej Ustawy Prawo zamówień publicznych zwróciłem uwagę na trzy kontrowersyjne zapisy. Dotyczą one obligatoryjnych okoliczności zobowiązujących Zamawiającego do wykluczenia Wykonawców z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zawarto je w artykule 88 projektu ustawy, stanowiącego implementację Dyrektywy z 26 lutego 2014 roku….