201810.16
Off
0

Udział w imprezie publicznej oznacza zgodę na publikację wizerunku…

Wizerunek jest dobrem osobistym przysługującym każdemu człowiekowi. Jako dobro osobiste jest on na tyle istotny, że został bezpośrednio wskazany przez ustawodawcę w otwartym katalogu dóbr osobistych umieszczonym w art. 23 kodeksu cywilnego.

Z tego względu wizerunek każdej osoby podlega ochronie. Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych („pr.aut.”) rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. Prawo autorskie przewiduje również zamknięty katalog przesłanek, w których zezwolenie nie jest wymagane.

Na gruncie tego przepisu pojawiają się różne wątpliwości, które w ostateczności rozwiązują sądy powszechne. Jedną z takich spraw badał Sąd Apelacyjny w Warszawie, a wyrok w niej zapadł 4 lipca 2018 r. (sygn. akt V ACa 484/17)

Udział w imprezie publicznej a zakres zezwolenia

Sąd Apelacyjny podkreślił, że zgoda osoby na wykorzystanie jej wizerunku może być udzielona w dowolnej formie, ale musi być niewątpliwa.

„Oznacza to, że osoba jej udzielająca musi mieć pełną świadomość nie tylko formy przedstawienia jej wizerunku, ale także miejsca i czasu publikacji, zestawienia z innymi wizerunkami i towarzyszącego komentarza.” (V ACa 484/17)

Sąd wskazał zarazem, że udział w imprezie publicznej oznacza zgodę na publikację wizerunku w związku z daną imprezą. Nie oznacza jednak zgody na rozpowszechnianie tego wizerunku w innych celach nie związanych z konkretną imprezą publiczną.

Podsumowanie

Pamiętajmy zatem, że biorąc udział w imprezie publicznej godzimy się na możliwość wykorzystania naszego wizerunku. Nie jest to jednak zgoda niczym nieograniczona!

Podobne wpisy / similar posts:
3 kluczowe fakty o wzorach przemysłowych Zewnętrzne cechy wytworu lub jego części określane są jako wzór przemysłowy. Kluczowe dla rejestracji i udzielenia prawa do wzoru przemysłowego są jeg...
Czym się zajmuje Komisja Prawa Autorskiego? Komisja Prawa Autorskiego rozpatruje sprawy o zatwierdzenie i zmianę tabel wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych. Do ko...
Odsprzedaż dzieł sztuki – Droit de suite Poza granicami naszego kraju roczne obroty na rynku sztuki sięgają miliardów dolarów. W Polsce w 2015 roku było to 115 mln zł. Porównanie wydaje się z...
Decyzje Urzędu Patentowego nie są ostateczne! Urząd Patentowy jako organ administracji publicznej podlega kontroli. Sprawują ją właściwe sądy administracyjne, działające na podstawie Ustawy z 30 s...