201810.16
Off
0

Udział w imprezie publicznej oznacza zgodę na publikację wizerunku…

Wizerunek jest dobrem osobistym przysługującym każdemu człowiekowi. Jako dobro osobiste jest on na tyle istotny, że został bezpośrednio wskazany przez ustawodawcę w otwartym katalogu dóbr osobistych umieszczonym w art. 23 kodeksu cywilnego.

Z tego względu wizerunek każdej osoby podlega ochronie. Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych („pr.aut.”) rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. Prawo autorskie przewiduje również zamknięty katalog przesłanek, w których zezwolenie nie jest wymagane.

Na gruncie tego przepisu pojawiają się różne wątpliwości, które w ostateczności rozwiązują sądy powszechne. Jedną z takich spraw badał Sąd Apelacyjny w Warszawie, a wyrok w niej zapadł 4 lipca 2018 r. (sygn. akt V ACa 484/17)

Udział w imprezie publicznej a zakres zezwolenia

Sąd Apelacyjny podkreślił, że zgoda osoby na wykorzystanie jej wizerunku może być udzielona w dowolnej formie, ale musi być niewątpliwa.

„Oznacza to, że osoba jej udzielająca musi mieć pełną świadomość nie tylko formy przedstawienia jej wizerunku, ale także miejsca i czasu publikacji, zestawienia z innymi wizerunkami i towarzyszącego komentarza.” (V ACa 484/17)

Sąd wskazał zarazem, że udział w imprezie publicznej oznacza zgodę na publikację wizerunku w związku z daną imprezą. Nie oznacza jednak zgody na rozpowszechnianie tego wizerunku w innych celach nie związanych z konkretną imprezą publiczną.

Podsumowanie

Pamiętajmy zatem, że biorąc udział w imprezie publicznej godzimy się na możliwość wykorzystania naszego wizerunku. Nie jest to jednak zgoda niczym nieograniczona!

Podobne wpisy / similar posts:
Ochrona wizerunku i korespondencji Powszechnie znany jest fakt, że wizerunek osoby oraz korespondencja podlegają ochronie. Gdyby jednak zapytać o zakres takiej ochrony bądź sytuacje, w ...
Udostępnianie niezabezpieczonej sieci Wi-Fi a ochr... Kto ponosi odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich, dokonanych przez osobę trzecią przez niezabezpieczoną sieć Wi-Fi? Na ile, za przekroczenie ...
Katalog roszczeń przy naruszeniu autorskich praw m... W przypadku naruszenia praw autorskich – zarówno osobistych jak i majątkowych – poszkodowanemu przysługuje ochrona prawna. O naruszeniu osobistych pra...
Ochrona renomowanego znaku towarowego W prawie własności przemysłowej nie znajdziemy definicji renomowanego znaku towarowego. Niemniej prawo wskazuje je wprost i chroni takie znaki . Zg...