201810.16
Off
0

Udział w imprezie publicznej oznacza zgodę na publikację wizerunku…

Wizerunek jest dobrem osobistym przysługującym każdemu człowiekowi. Jako dobro osobiste jest on na tyle istotny, że został bezpośrednio wskazany przez ustawodawcę w otwartym katalogu dóbr osobistych umieszczonym w art. 23 kodeksu cywilnego.

Z tego względu wizerunek każdej osoby podlega ochronie. Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych („pr.aut.”) rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. Prawo autorskie przewiduje również zamknięty katalog przesłanek, w których zezwolenie nie jest wymagane.

Na gruncie tego przepisu pojawiają się różne wątpliwości, które w ostateczności rozwiązują sądy powszechne. Jedną z takich spraw badał Sąd Apelacyjny w Warszawie, a wyrok w niej zapadł 4 lipca 2018 r. (sygn. akt V ACa 484/17)

Udział w imprezie publicznej a zakres zezwolenia

Sąd Apelacyjny podkreślił, że zgoda osoby na wykorzystanie jej wizerunku może być udzielona w dowolnej formie, ale musi być niewątpliwa.

„Oznacza to, że osoba jej udzielająca musi mieć pełną świadomość nie tylko formy przedstawienia jej wizerunku, ale także miejsca i czasu publikacji, zestawienia z innymi wizerunkami i towarzyszącego komentarza.” (V ACa 484/17)

Sąd wskazał zarazem, że udział w imprezie publicznej oznacza zgodę na publikację wizerunku w związku z daną imprezą. Nie oznacza jednak zgody na rozpowszechnianie tego wizerunku w innych celach nie związanych z konkretną imprezą publiczną.

Podsumowanie

Pamiętajmy zatem, że biorąc udział w imprezie publicznej godzimy się na możliwość wykorzystania naszego wizerunku. Nie jest to jednak zgoda niczym nieograniczona!

Podobne wpisy / similar posts:
Projekty racjonalizatorskie Projekt racjonalizatorski – w rozumieniu Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności Przemysłowej – jest obok wynalazków, wzorów użytkowych, wzor...
Jak rozumieć nowość wynalazku? Nowość wynalazku, poziom wynalazczy oraz nadawanie się do przemysłowego stosowania to konieczne przesłanki, które umożliwiają Urzędowi Patentowemu udz...
Sąd Najwyższy w interesie twórców! W jednej z najnowszych uchwał – z 15 marca 2018 r. – Sąd Najwyższy wypowiedział się w kwestii art. 70 pr.aut. (sygn. akt III CZP 105/17) oraz zasad re...
Jak udowodnić, że jako pierwsi użyliśmy wzoru prze... Jak stanowi art. 102 p.w.p. wzorem przemysłowym jest nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególnoś...