201806.26
Off
0

Elementy decyzji o pozwoleniu na budowę

Decyzja o pozwoleniu na budowę powinna być wydana przed rozpoczęciem robót budowlanych. Taka decyzja administracyjna zezwala właśnie na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.

Artykuł 36 prawa budowlanego wskazuje jakie elementy powinny znaleźć się w pozwoleniu na budowę.

Elementy nie zawsze są takie same

W pierwszej kolejności, za art. 36 ust. 1 należy wskazać, że w decyzji o pozwoleniu na budowę organ administracji architektoniczno-budowlanej „w razie potrzeby określa” konkretne warunki i terminy. Nie zawsze zatem pozwolenia na budowę będą składać się z tych samych elementów.

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 3 lipca 2012 r. (sygn. akt II OSK 632/11), przepis art. 36 p.b. wymienia elementy, jakie powinna zawierać decyzja o pozwoleniu na budowę, a których zamieszczenie może się okazać konieczne w danej sprawie, ze względu na rodzaj inwestycji.

„Nie można jednak uznać, aby określony w nim katalog był zamknięty i wyznaczał jedyne elementy takiej decyzji, bowiem tych należy poszukiwać również w innych przepisach p.b., a sam art. 36 p.b. uzależnia wprost zamieszczenie w decyzji o pozwoleniu na budowę określonych postanowień od zaistniałej w konkretnej sprawie potrzeby.” (II OSK 632/11)

Wspomniany przepis wskazuje, że w razie potrzeby, w decyzji o pozwoleniu na budowę organ:

  • określa szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych,
  • określa czas użytkowania tymczasowych obiektów budowlanych,
  • określa terminy rozbiórki:
  • istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania,
  • tymczasowych obiektów budowlanych,
  • określa szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie,
  • zamieszcza informację o obowiązkach i warunkach, wynikających z art. 54 lub art. 55.

„Są to elementy decyzji, których potrzeba może być ustalona dopiero w razie pozytywnego stanowiska co do wniosku o pozwolenie na budowę.” (II OSK 377/18)

Decyzja o pozwoleniu na budowę tymczasowego obiektu budowlanego

Ważne orzeczenie w kwestii pozwoleń na budowę tymczasowego obiektu budowlanego wydał Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie 28 czerwca 2016 r. (sygn. akt II OSK 2640/14). Sąd ten orzekł, że brak określenia w pozwoleniu na budowę czasu użytkowania i terminu rozbiórki tymczasowego obiektu budowlanego (bądź jednego z tych elementów) jest rażącym naruszeniem art. 36 ust. 1 pkt 1 lub też art. 36 ust. 1 pkt 3b p.b.

„Tymczasowy charakter obiektu budowlanego uniemożliwia uwzględnienie wniosku o przedłużenie określonego w decyzji o pozwoleniu na budowę czasu użytkowania takiego obiektu – na czas nieoznaczony” (II OSK 2640/16)

Podsumowanie

Pamiętajmy zatem, że decyzje o pozwolenie na budowę mogą się różnić, gdyż ich treść i elementy mogą być umieszczane w decyzji „w razie potrzeby”.

Podobne wpisy / similar posts:
Przedawnienie orzekania w sprawach odpowiedzialnoś... Osoba, która wykonuje samodzielne funkcje techniczne w budownictwie podlega odpowiedzialności zawodowej. Tym samym, za swoje decyzje i działania odpow...
Kontrola obiektu może odbyć się bez udziału właści... Nowe uprawnienia, pozwalające m.in. na kontrolowanie obiektów budowlanych bez udziału inwestora czy właściciela obiektu, uzyskały organy nadzoru budow...
Zagrożenie bezpieczeństwa a prawo dokonania rozbió... Co do zasady, rozbiórka obiektów budowlanych wymaga uzyskania pozwolenia lub zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej. Prawo budo...
Co musisz wiedzieć o planie bezpieczeństwa… Kwestia bezpieczeństwa na budowie jest niezwykle istotna. W określonych przypadkach prawo budowlane wymaga sporządzenia tzw. planu bezpieczeństwa i oc...