201808.22
Off
0

Inwestor w procesie budowlanym

W rozumieniu ustawy prawo budowlane uczestnikami procesu budowlanego są inwestor, inspektor nadzoru inwestorskiego, projektant oraz kierownik budowy lub kierownik robót (art. 17 p.b.). Jednak w całej ustawie nie znajdziemy definicji pojęcia „inwestor”, o którym wspomina art. 17 p.b. Jak zatem należy rozumieć to wyrażenie? Kogo należy traktować jako inwestora w prawie budowlanym?

Kluczowe jest orzecznictwo

Skoro – jak zostało to wskazane – prawo budowlane nie wyjaśnia wyrażenia „inwestor”, obowiązek ten przejęły sądy. W wydawanych orzeczeniach to one podejmują się próby wskazania, kogo należy uważać za inwestora.

Dobrym przykładem jest tutaj wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 14 maja 2018 r. (sygn. akt II OSK 2943/17). Jak wskazał Sąd, przyjmuje się, że inwestorem jest sprawca samowoli budowlanej, czyli podmiot, który we własnym imieniu i na własną rzecz prowadzi roboty budowlane.

Natomiast w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 8 listopada 2017 r. (sygn. akt II OSK 2870/16) Sąd podkreślił, że „nie powinno nasuwać większych wątpliwości – literalnie, a także wg słownika języka polskiego [inwestor – przyp. M. Szołajski] to osoba fizyczna lub prawna dokonująca inwestycji (czyli nakładów gospodarczych, których celem jest stworzenie nowych lub powiększenie istniejących obiektów majątku trwałego).” (II OSK 2870/16)

Podsumowanie

Definicji inwestora nie znajdziemy w prawie budowlanym, jednak jest ona stosunkowo dobrze rozwinięta i jednolita w orzecznictwie. Przytoczone orzeczenia potwierdzają ten stan rzeczy.

Podobne wpisy / similar posts:
Co jest przedmiotem pozwolenia na budowę? Pozwolenie na budowę dotyczy całego zamierzenia budowlanego, które chce zrealizować inwestor. Może więc dotyczyć więcej niż jednego obiektu. Jednak po...
Bez projektu budowlanego budowa się nie rozpocznie... Dużo już pisałem o warunkach, które należy spełnić rozpoczynając budowę (więcej przeczytasz TUTAJ). Przed rozpoczęciem robót należy dokonać zgłoszenia...
Co musisz wiedzieć o planie bezpieczeństwa… Kwestia bezpieczeństwa na budowie jest niezwykle istotna. W określonych przypadkach prawo budowlane wymaga sporządzenia tzw. planu bezpieczeństwa i oc...
Rejestracja urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjny... Niewiele czasu pozostało przedsiębiorcom na zgłaszanie posiadanych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych, pomp ciepła oraz systemów ochrony przeciwp...