201607.22
0
0

Co musisz wiedzieć o tymczasowym obiekcie budowlanym?

Roboty budowlane poprzedza podjęcie prac przygotowawczych, a wśród nich budowa tymczasowych obiektów budowlanych. Jakie cechy musi spełniać obiekt budowlany, aby mógł być uznany za tymczasowy? Czy na budowę takiego obiektu potrzeba pozwolenia? I czy budowla taka podlega podatkowi od nieruchomości? Takie tematy poruszę w dzisiejszym artykule…

Jeżeli chcesz wiedzieć, o czym należy pamiętać rozpoczynając budowę? Zajrzyj TUTAJ, ponieważ na naszym blogu już o tym pisaliśmy.


Co to jest tymczasowy obiekt budowlany?

Prawo budowlane wskazuje dwie przesłanki, które pozwalają uznać obiekt budowlany za tymczasowy. Pierwszą jest właśnie przesłanka tymczasowości: budowla taka musi być przeznaczona tylko do czasowego użytkowania. Po drugie, obiekt nie może być połączony trwale z gruntem.

Tymczasowy charakter obiektu wynika z zamiaru inwestora. Decydujący jest zatem cel, dla którego obiekt został umieszczony. Zamiar, co do użytkowania musi dać się sprawdzić w sposób obiektywny np. badając projekt obiektu (II OSK 1432/14). Jednocześnie, obiektu niepołączonego trwale z gruntem nie można uznać za stabilnego i zdolnego do przeciwdziałania siłom przyrody, które mogłyby go uszkodzić, zniszczyć albo spowodować jego przesunięcie (VII SA/Wa 2775/13).

Poza opisem koniecznych przesłanek, do uznania obiektu za tymczasowy, w prawie budowlanym znajdujemy otwarty katalog przykładów tymczasowych obiektów budowlanych. Wśród nich znalazły się m.in. kioski, pawilony sprzedaży ulicznej czy też barakowozy (art. 3 ust. 5 pr.bud.).


Czy pozwolenie na budowę jest konieczne?

Roboty budowlane mogą się rozpocząć tylko na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę (poza wskazanymi w prawie wyjątkami). Pozwolenie takie jest wymagane także w przypadku budowy tymczasowych obiektów budowlanych. Zgodnie ze stanowiskiem Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie (II OSK 486/14), pomimo, że dany obiekt, w świetle art. 3 pkt 5 pr.bud. zaliczany jest do tymczasowych obiektów budowlanych, to z przepisu tego nie wynika, że obiekty tam wymienione nie wymagają pozwolenia na budowę.

Tymczasowy obiekt budowlany nie wymaga jednak pozwolenia w dwóch przypadkach:

  • jeśli jest przewidziany do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce, nie później niż przed upływem 120 dni od dnia rozpoczęcia budowy (art. 29 ust. 1 pkt. 12 pr.bud.),
  • jeśli stanowi on wyłącznie eksponat wystawowy, niepełniący jakichkolwiek funkcji użytkowych, usytuowany na terenach przeznaczonych na ten cel.

Tymczasowy obiekt budowlany a podatek

Orzecznictwo w sprawie obłożenia podatkiem od nieruchomości tymczasowych obiektów budowlanych jest jednoznaczne. Sądy stoją na stanowisku, że obiekt tymczasowy nie jest budowlą, co wyklucza jej opodatkowanie podatkiem od nieruchomości (np. I SA/Ol 911/14).

Dobrym przykładem jest wyrok w sprawie o sygn. I SA/Łd 954/14 w którym Sąd przypomniał, że przyczepa handlowa (…) nie jest trwale związana z gruntem. W konsekwencji nie podlega ona, na mocy art. 2 ust 1 u.p.o.l., opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Stanowi zatem obiekt tymczasowy, który określa w sposób odrębny art. 3 pkt 5 p.b.


O czym warto pamiętać…

Przypomnę raz jeszcze kluczowe informacje z dzisiejszego artykułu, o których warto pamiętać.

  1. Czasowe używanie obiektu oraz brak trwałego połączenia z gruntem to dwie przesłanki stanowiące o tymczasowości obiektu budowlanego.
  2. Także na budowę obiektów tymczasowych musisz uzyskać pozwolenie.
  3. Nie zapłacisz natomiast podatku od nieruchomości, gdyż obiekt tymczasowy nie jest budowlą.
Podobne wpisy / similar posts:
Co musisz wiedzieć o planie bezpieczeństwa… Kwestia bezpieczeństwa na budowie jest niezwykle istotna. W określonych przypadkach prawo budowlane wymaga sporządzenia tzw. planu bezpieczeństwa i oc...
Dokumentacja obiektu budowlanego: książka obiektu ... O obowiązkach zarządcy obiektu budowlanego – utrzymaniu budynku i jego okresowych kontrolach już pisałem. W tym artykule przedstawiam czym jest książk...
Który ze współwłaścicieli odpowiada za usunięcie n... Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest zobowiązany utrzymywać i użytkować go zgodnie z zasadami – w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wy...
Skuteczne przeniesienie decyzji o pozwoleniu na bu... Powszechnym zjawiskiem w obrocie gospodarczym jest nieustanne dokonywanie transakcji. Przedmiotem umowy pomiędzy dwoma podmiotami może być również pra...

Zostaw komentarz

Twój email nie będzie opublikowany. Pola wymagane są oznaczone. *