201810.23
Off
0

Zmiana pozwolenia na budowę a ciągłość postępowania

W prawie budowlanym dopuszczalne jest istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę. Zachęcam do zapoznania się z moim artykułem na ten temat.

Istotne odstąpienie od projektu budowlanego

Zgodnie z art. 36a ust. 1 p.b., istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę wydanej przez organ administracji architektoniczno-budowlanej.

Warto wskazać, że prawo budowlane uznaje za istotne odstąpienie w zakresie m.in.:

  • projektu zagospodarowania działki lub terenu, z wyjątkiem urządzeń budowlanych oraz obiektów małej architektury,
  • charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji obiektu budowlanego, z zastrzeżeniem ust. 5a czy też
  • zmiany zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

O charakterze i skutkach istotnego odstąpienia wypowiedział się Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 27 sierpnia 2018 r. (sygn. akt II OSK 2226/18).

Stanowisko NSA

Kluczowa teza wynikająca z orzeczenia jest taka, że postępowanie w sprawie o zmianę pozwolenia na budowę w trybie art. 36a ust. 1 p.b. nie stanowi kontynuacji postępowania w sprawie o pozwolenie na budowę.

„Organ administracji publicznej wydający decyzję o zmianie pozwolenia na budowę musi m.in. ponownie określić krąg podmiotów legitymujących się przymiotem strony, co w istotny sposób wpływać może na legitymację strony wnioskującej o wznowienie postępowania z przyczyny określonej w art. 145 § 1 pkt 4 k.p.a.” (II OSK 2226/18)

Jak podkreślił Naczelny Sąd Administracyjny, decyzja zmieniająca pierwotne pozwolenie na budowę stanowi nowy akt administracyjny.

Podobne wpisy / similar posts:
Bez projektu budowlanego budowa się nie rozpocznie... Dużo już pisałem o warunkach, które należy spełnić rozpoczynając budowę (więcej przeczytasz TUTAJ). Przed rozpoczęciem robót należy dokonać zgłoszenia...
Planujesz roboty budowlane? Szukaj zabytków! Prowadzenie robót budowlanych przy obiekcie, który jest wpisany do rejestru zabytków lub wpisanym do rejestru zabytków obszarze, jest obwarowane dodat...
Dziennik budowy w procesie budowlanym Prowadzenie dziennika budowy jest obligatoryjnym elementem każdych robót budowlanych. Wyjątek stanowią przypadki, w których nie jest wymagane pozwolen...
Zdefiniowane pojęcia z prawa budowlanego pozwolą n... Legalną definicję pojęć budowlanych, które mają już znaczenie nieformalne wprowadziło znowelizowane Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietn...