201607.11
0
0

Jednolity Plik Kontrolny – ważny również w sukcesji

Organy podatkowe mogą żądać od przedsiębiorstw przedstawienia tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego. Zawiera on dane z ksiąg podatkowych w ujednoliconej formie elektronicznej.

Nowa metoda kontroli skarbowej, od 1 lipca 2016 r., obowiązuje największe przedsiębiorstwa w Polsce. Mikro oraz małe i średnie przedsiębiorstwa mają obowiązek dostosować się do tych wymogów do końca czerwca 2018 r. Zatem, mniejsze firmy będą zobowiązane do przedstawienia JPK od początku lipca 2018 r.

W ocenie Kancelarii Szołajski Legal Group, ta data jest szczególnie ważna w sektorze przedsiębiorstw rodzinnych. Biznes rodzinny powinien być dobrze przygotowany do wdrożenia JPK.


Na czym polega obowiązek JPK?

Obowiązkiem raportowania danych w formacie JPK zostali objęci wszyscy podatnicy prowadzący swoją księgowość dla celów podatkowych przy użyciu programów komputerowych.

Urzędnik skarbowy może żądać od podatnika przekazania całości lub części ksiąg rachunkowych oraz dowodów księgowych, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych. Przekazywane dane mają mieć postać elektroniczną odpowiadającą określonej strukturze logicznej. Obecnie na stronie Ministerstwa Finansów znajduje się projekt struktury JPK (zobacz tutaj). 

Ministerstwo Finansów stawia tezę, iż wprowadzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego powinno być postrzegane jako nowy format uporządkowania danych przetwarzanych przez podatników na potrzeby sprawozdawczości podatkowej i rachunkowej, z zastosowaniem użytkowanego oprogramowania finansowo-księgowego.


Warto się przygotować na JPK

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą spokojnie się przyglądać wdrożeniu JPK w Polsce, które na razie objęło największe przedsiębiorstwa.

Czy tak, jak zakłada Ministerstwo Finansów, w ciągu najbliższych dwóch lat dojdzie do ujednolicenia i uporządkowania formatu przetwarzania danych na potrzeby sprawozdawczości podatkowej i rachunkowej dzięki JPK? Czas pokaże…

W ocenie Kancelarii Szołajski Legal Group firmy rodzinne powinny przygotować się do wdrożenia JPK. Wprowadzą tym samym oprogramowanie finansowo-księgowe, zgodne ze strukturą JPK opublikowaną na stronach Ministerstwa Finansów. Może okazać się, że JPK ułatwi wypełnianie obowiązków rachunkowo-podatkowych przez przedsiębiorstwa rodzinne…

Kancelaria Szołajski Legal Group wspierając firmy rodzinne w procesie sukcesji, udziela również doradztwa podatkowego w zakresie wdrożenia JPK.

Podobne wpisy / similar posts:
Sukcesorze, czy musisz powołać Inspektora Ochrony ... Kontynuujemy cykl artykułów o nowym Rozporządzeniu ogólnym o ochronie danych osobowych. Wcześniej pisaliśmy już o RODO (artykuł znajdziesz tutaj ). Dz...
Projekt Ustawy o zarządzie sukcesyjnym przyjęty pr... Rząd przyjął projekt Ustawy o zarządzie sukcesyjnym 6 lutego 2018 r. Projekt przygotowany przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii umożliwi...
Garnitur z logo firmy kosztem uzyskania przychodu! Najnowsza interpretacja podatkowa Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej  (nr 0114-KDIP3-1.4011.235.2017.2.IF) z 28 września 2017 r. potwierdza, iż w...
Sukcesorze, kara umowna jest kosztem uzyskania prz... Kary umowne można uznać za koszty uzyskania przychodu – potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 23 stycznia 2018 r. (sygn. akt II FSK 86/1...

Zostaw komentarz

Twój email nie będzie opublikowany. Pola wymagane są oznaczone. *