201607.11
Off
0

Jednolity Plik Kontrolny – ważny również w sukcesji

Organy podatkowe mogą żądać od przedsiębiorstw przedstawienia tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego. Zawiera on dane z ksiąg podatkowych w ujednoliconej formie elektronicznej.

Nowa metoda kontroli skarbowej, od 1 lipca 2016 r., obowiązuje największe przedsiębiorstwa w Polsce. Mikro oraz małe i średnie przedsiębiorstwa mają obowiązek dostosować się do tych wymogów do końca czerwca 2018 r. Zatem, mniejsze firmy będą zobowiązane do przedstawienia JPK od początku lipca 2018 r.

W ocenie Kancelarii Szołajski Legal Group, ta data jest szczególnie ważna w sektorze przedsiębiorstw rodzinnych. Biznes rodzinny powinien być dobrze przygotowany do wdrożenia JPK.


Na czym polega obowiązek JPK?

Obowiązkiem raportowania danych w formacie JPK zostali objęci wszyscy podatnicy prowadzący swoją księgowość dla celów podatkowych przy użyciu programów komputerowych.

Urzędnik skarbowy może żądać od podatnika przekazania całości lub części ksiąg rachunkowych oraz dowodów księgowych, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych. Przekazywane dane mają mieć postać elektroniczną odpowiadającą określonej strukturze logicznej. Obecnie na stronie Ministerstwa Finansów znajduje się projekt struktury JPK (zobacz tutaj). 

Ministerstwo Finansów stawia tezę, iż wprowadzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego powinno być postrzegane jako nowy format uporządkowania danych przetwarzanych przez podatników na potrzeby sprawozdawczości podatkowej i rachunkowej, z zastosowaniem użytkowanego oprogramowania finansowo-księgowego.


Warto się przygotować na JPK

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą spokojnie się przyglądać wdrożeniu JPK w Polsce, które na razie objęło największe przedsiębiorstwa.

Czy tak, jak zakłada Ministerstwo Finansów, w ciągu najbliższych dwóch lat dojdzie do ujednolicenia i uporządkowania formatu przetwarzania danych na potrzeby sprawozdawczości podatkowej i rachunkowej dzięki JPK? Czas pokaże…

W ocenie Kancelarii Szołajski Legal Group firmy rodzinne powinny przygotować się do wdrożenia JPK. Wprowadzą tym samym oprogramowanie finansowo-księgowe, zgodne ze strukturą JPK opublikowaną na stronach Ministerstwa Finansów. Może okazać się, że JPK ułatwi wypełnianie obowiązków rachunkowo-podatkowych przez przedsiębiorstwa rodzinne…

Kancelaria Szołajski Legal Group wspierając firmy rodzinne w procesie sukcesji, udziela również doradztwa podatkowego w zakresie wdrożenia JPK.

Podobne wpisy / similar posts:
Obowiązek informacyjny RODO – czy jesteś gotowy?... Już 25 maja 2018 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych, czyli tzw. RODO. Pisałem już o tym tutaj. Od tego dnia na ...
Założenia do ustawy o sukcesji przedsiębiorstwa os... Będą zmiany w prawie sukcesji przedsiębiorstwa osoby fizycznej! Ministerstwo Rozwoju opublikowało 23 czerwca 2016 r. założenia do projektu ustawy doty...
Grupa kapitałowa w procesie sukcesji Sposobów na dokonanie sukcesji jest wiele, o czym szeroko pisałem w swoich cotygodniowych artykułach. Jednym z ciekawszych, a nie poruszanych przeze m...
Konwersja długu na kapitał zakładowy spółki w sukc... W jednym z ostatnich artykułów pisałem o sposobach podwyższenia kapitału zakładowego w spółce. Jako możliwości wskazywałem wtedy podwyższenie wartości...