201606.16
Off
1

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania. Uwaga również w sukcesji!

Nowe przepisy ordynacji podatkowej, wprowadzające „klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania”, wchodzą w życie już 15 lipca 2016 r. Klauzula ta uniemożliwia podatnikom prowadzenie działań, które zmierzają tylko do obniżenia opodatkowania.

Zgodnie z zasadą, że prawo nie działa wstecz, klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania ma zastosowanie tylko do korzyści podatkowej uzyskanej po dniu wejścia w życie ustawy.


GAAR – co to jest?

Zadaniem General Anti-Avoidance Rule, czyli tzw. GAAR jest uniemożliwienie podejmowania czynności sztucznych, nie mających uzasadnienia gospodarczego, za pomocą których podatnik próbowałyby ominąć przepisy i osiągnąć korzyści podatkowe.

GAAR obowiązuje już w kilku państwach Unii Europejskiej, m.in. we Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Włoszech czy Belgii. Z doświadczeń tych krajów możemy korzystać w celu określenia granic klauzuli i zdefiniowania dopuszczalności planowania podatkowego.


Opinia zabezpieczająca

Podatnik może zwrócić się do Ministra Finansów o wydanie opinii zabezpieczającej. Dokument taki jest wydawany, gdy Minister stwierdzi, że do przedstawionej czynności nie ma zastosowania klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania.

Minister właściwy ds. Finansów publicznych ma rozpatrzyć wniosek o wydanie opinii zabezpieczającej niezwłocznie, nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Wniosek jest jednak odpłatny, a opłata wynosi 20.000 zł.


Praktyczne zastosowanie klauzuli

Po pierwsze, postanowienia dotyczące klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania są mało precyzyjne i mogą pozwalać na nadinterpretację podejmowanych przez podatników czynności.

Po drugie, wprowadzono wyjątek dotyczący stosowania klauzuli wobec czynności, w których korzyść podatkowa nie przekracza 100.000 zł.

Po trzecie, rekomendowane dotychczas działania związane z „optymalizacją podatkową” winny zostać na nowo zweryfikowane pod kątem zgodności z klauzulą przeciwko unikaniu opodatkowania.


Zastosowani klauzuli w sukcesji

Również w procesie sukcesji wszelkie podejmowane czynności winny być dodatkowo weryfikowane pod względem możliwości ich zakwestionowania na podstawie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Dlatego też Kancelaria Szołajski Legal Group zapewnia pomoc prawną doradców podatkowych, którzy wspierają także proces sukcesji. Nasi doradcy szczegółowo zanalizują podejmowane czynności aby zabezpieczyć zarówno nestorów jak i sukcesorów. Zapraszamy do kontaktu.

Podobne wpisy / similar posts:
Firma rodzinna w mieszkaniu: czy czynsz i media st... Wiele firm rodzinnych jest zarejestrowanych na prywatne mieszkania czy domy przedsiębiorców. Najnowsze interpretacje podatkowe wykluczają z kosztów uz...
Wynagrodzenie artysty na firmowej konferencji nie ... W ramach działań marketingowych przedsiębiorcy wielokrotnie organizują spotkania dla klientów, które połączone są z występami artystów. Poniesione wyd...
Nestorze, Sukcesorze a może zagraniczna fundacja p... Coraz więcej nestorów i sukcesorów zastanawia się nad zastosowaniem w procesie sukcesji firmy rodzinnej instytucji fundacji prywatnej. Możliwość taka ...
Ciągłość decyzji administracyjnych – Założenia do ... To już kolejny artykuł, w którym chcę bliżej zanalizować proponowane przez Ministerstwo Rozwoju Założenia do zmian ustawowych w zakresie sukcesji jedn...