201605.02
0
0

Komisja rewizyjna w procesie sukcesji

Organ nadzoru musi zostać powołany w spółce z o.o., której kapitał zakładowy wynosi więcej niż 500 000 zł i jednocześnie w spółce tej jest co najmniej 25 wspólników. W takiej sytuacji w spółce z o.o. organem nadzoru może zostać rada nadzorcza lub komisja rewizyjna. Jakie rozwiązanie jest lepsze dla nestora, który przeprowadza sukcesję w firmie?

Obowiązki komisji rewizyjnej

Jeżeli w spółce z o.o. nie powołano rady nadzorczej, uprawnienia te powierzane są komisji rewizyjnej. Natomiast w spółce akcyjnej nie ustanawia się komisji rewizyjnej. Komisja rewizyjna składa się co najmniej z 3 członków powoływanych i odwoływanych uchwałą wspólników. Do obowiązków komisji należą ocena sprawozdania zarządu i sprawozdania finansowego, a także wniosków zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty. Każdego roku członkowie komisji składają zgromadzeniu wspólników pisemne sprawozdanie z wyników tej oceny.

Uprawnienia komisji rewizyjnej

Uprawnienia komisji rewizyjnej mogą być rozszerzone, w szczególności w zakresie udzielania zgody na podejmowanie określonych czynności przez zarząd spółki.

Niestety, nawet przez postanowienie umowy spółki, komisji rewizyjnej nie można przyznać uprawnienia do reprezentacji spółki w umowie lub w sporze z członkiem zarządu. Takie uprawnienie wspólnicy spółki mogą przyznać jedynie radzie nadzorczej lub pełnomocnikowi wybranemu w drodze uchwały zgromadzenia wspólników.

Komisja rewizyjna a sukcesja przedsiębiorstwa

Sądzę, że komisja rewizyjna nie spełni oczekiwań nestorów, którzy przeprowadzając sukcesję nadal chcą sprawować kontrolę nad zarządem spółki. Uprawnienia ograniczające się do weryfikacji sprawozdań czy formułowania wniosków nie mogą być dla nestora wystarczające. Komisja rewizyjna nie sprawdza się w procesie sukcesji się również dlatego, że nie może reprezentować spółki ani w umowie ani w sporze z członkiem zarządu. Kancelaria Szołajski Legal Group nie zaleca powoływania komisji rewizyjnej w procesie sukcesji. W roli organu nadzorczego, zdecydowanie lepiej sprawdzi się rada nadzorcza, o której pisaliśmy tutaj.

Podobne wpisy / similar posts:
Przymusowe umorzenie udziałów w spółce z o.o. Jak ... Ostatnio pisałem o tzw. procedurze squeeze out, czyli wyciśnięciu mniejszych akcjonariuszy ze spółki akcyjnej. Teraz przedstawię jeden ze sposobów na ...
Dostęp do informacji publicznej nie jest zależny o... Nie można odmówić udzielenia informacji publicznej lub pozostawić wniosek o udzielenie informacji publicznej bez rozpoznania z powodu nieuiszczenia op...
Due diligence jako analiza sytuacji sukcesyjnej fi... Z prawnego punktu widzenia sukcesja w firmie rodzinnej to przekazanie zarządu czy własności firmy przez właściciela na swojego następcę. Sam proces ro...
Ograniczenie zbycia udziałów spółki skutecznie zab... Istnieje co najmniej kilka skutecznych sposobów ochrony własnego biznesu przed niebezpieczeństwami, które mogą narazić samego nestora, jak i jego pote...

Zostaw komentarz

Twój email nie będzie opublikowany. Pola wymagane są oznaczone. *