201803.13
Off
0

Jak kontynuować działalność po śmierci przedsiębiorcy?

W Polsce prowadzonych jest około 3 000 000 jednoosobowych działalności gospodarczych. Zasadnie zatem budzi zainteresowanie kwestia kontynuacji prowadzenia przedsiębiorstwa po śmierci przedsiębiorcy oraz koniecznego do przeprowadzenia postępowania spadkowego.

Ważne orzeczenie w tej kwestii wydał 2 czerwca 2017 r. Sąd Najwyższy (II CSK 722/16). Tezy sformułowane przez Sąd Najwyższy 13mogą pomóc niejednemu przedsiębiorcy i jego potencjalnym spadkobiercom sprawnie przejąć przedsiębiorstwo.

Ustalenie definicji przedsiębiorstwa

Sąd Najwyższy przytoczył art. 551 k.c., zgodnie z którym przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej.

„Dla zidentyfikowania przedsiębiorstwa jako szczególnego rodzaju rzeczy w obrocie nie mają znaczenia okoliczności podmiotowe, a mianowicie to, że wszystkie prawa do wchodzących w jego skład elementów należy przypisać jednej osobie fizycznej lub prawnej, lecz wspomniane już takie ich zespolenie, że wszystkie one używane są w celu prowadzenia działalności, którą cechuje fachowość, podporządkowanie regułom opłacalności lub zasadzie racjonalnego gospodarowania.” (II CSK 722/16)

Zdaniem Sądu Najwyższego czynnikiem, który konstytuuje przedsiębiorstwo w znaczeniu przedmiotowym, jest fakt występowania elementu organizacji oraz funkcjonalnego powiązania różnorodnych jego składników.

Śmierć przedsiębiorcy a jego działalność gospodarcza

W pierwszej kolejności Sąd Najwyższy podkreślił, że śmierć przedsiębiorcy, który prowadził jednoosobową działalność gospodarczą nie musi oznaczać dezintegracji przedsiębiorstwa.

„Wygaszenie bytu przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 k.c. będzie konsekwencją zaprzestania z chwilą otwarcia spadku działalności gospodarczej na bazie składników wyodrębnionych i dotychczas w tym celu używanych przez spadkodawcę oraz braku woli jej kontynuowania przez spadkobierców, czy to osobiście, czy przez inne osoby.” (II CSK 722/16)

Jak uznał Sąd, jeżeli zgodną wolą spadkobierców będzie zachowanie integralności jaką posiada przedsiębiorstwo oraz wyrażą oni wolę dalszego jego prowadzenia i wykorzystywania w celach gospodarczych, to przedmiotem działu spadku mogą oni uczynić nie poszczególne elementy przedsiębiorstwa, lecz przedsiębiorstwo jako całość.

Podsumowanie

Orzeczenie wydane przez Sąd Najwyższy jest z pewnością pomocne. Warto zwrócić uwagę, że tezy tam zawarte znajdą praktyczne zastosowanie, jeśli przedsiębiorca zawczasu nie pomyśli o przeprowadzeniu sukcesji swojego biznesu.

Dokonanie sukcesji prowadzonego przedsiębiorstwa i jego przekazanie sukcesorom, jeszcze za życia przedsiębiorcy pomoże jednak uniknąć niepotrzebnych stresów i nerwów podczas postępowania spadkowego. Nestorowi zaś umożliwi branie aktywnego udziału w procesie zmiany pokoleniowej jaka dokona się w jego firmie.

Kancelaria Szołajski Legal Group z powodzeniem pomaga przedsiębiorcom – także prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą – dokonać sukcesji firmy na rzecz młodszego pokolenia.

Zainteresował cię ten artykuł? Masz dodatkowe pytania? Zapoznaj się z innymi moimi artykułami na temat sukcesji dostępnymi na stronie. Zapisz się do Newslettera, aby nie ominęły Cię nowe artykuły lub napisz do mnie tutaj!

Podobne wpisy / similar posts:
Wynajem domu dla własnej spółki – korzystne rozwią... Opublikowano ciekawą interpretację podatkową potwierdzającą oszczędności podatkowe przy wynajmie domu dla własnej spółki przez jednego ze wspólników (...
Przedawnienie roszczeń wobec konsumentów – nowe za... Znowelizowany 9 lipca 2018 r. kodeks cywilny, skracając okres przedawnienia roszczeń wprowadził szczegółowe przepisy dotyczące konsumentów. O noweliza...
Konwersja długu na kapitał zakładowy spółki w sukc... W jednym z ostatnich artykułów pisałem o sposobach podwyższenia kapitału zakładowego w spółce. Jako możliwości wskazywałem wtedy podwyższenie wartości...
Dział spadku – umowa, notariusz czy sąd? Instytucja działu spadku, sformułowana w artykule 1037 kodeksu cywilnego, umożliwia faktyczne podzielenie spadku między spadkobierców – sukcesorów. ...