201803.13
Off
0

Jak kontynuować działalność po śmierci przedsiębiorcy?

W Polsce prowadzonych jest około 3 000 000 jednoosobowych działalności gospodarczych. Zasadnie zatem budzi zainteresowanie kwestia kontynuacji prowadzenia przedsiębiorstwa po śmierci przedsiębiorcy oraz koniecznego do przeprowadzenia postępowania spadkowego.

Ważne orzeczenie w tej kwestii wydał 2 czerwca 2017 r. Sąd Najwyższy (II CSK 722/16). Tezy sformułowane przez Sąd Najwyższy 13mogą pomóc niejednemu przedsiębiorcy i jego potencjalnym spadkobiercom sprawnie przejąć przedsiębiorstwo.

Ustalenie definicji przedsiębiorstwa

Sąd Najwyższy przytoczył art. 551 k.c., zgodnie z którym przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej.

„Dla zidentyfikowania przedsiębiorstwa jako szczególnego rodzaju rzeczy w obrocie nie mają znaczenia okoliczności podmiotowe, a mianowicie to, że wszystkie prawa do wchodzących w jego skład elementów należy przypisać jednej osobie fizycznej lub prawnej, lecz wspomniane już takie ich zespolenie, że wszystkie one używane są w celu prowadzenia działalności, którą cechuje fachowość, podporządkowanie regułom opłacalności lub zasadzie racjonalnego gospodarowania.” (II CSK 722/16)

Zdaniem Sądu Najwyższego czynnikiem, który konstytuuje przedsiębiorstwo w znaczeniu przedmiotowym, jest fakt występowania elementu organizacji oraz funkcjonalnego powiązania różnorodnych jego składników.

Śmierć przedsiębiorcy a jego działalność gospodarcza

W pierwszej kolejności Sąd Najwyższy podkreślił, że śmierć przedsiębiorcy, który prowadził jednoosobową działalność gospodarczą nie musi oznaczać dezintegracji przedsiębiorstwa.

„Wygaszenie bytu przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 k.c. będzie konsekwencją zaprzestania z chwilą otwarcia spadku działalności gospodarczej na bazie składników wyodrębnionych i dotychczas w tym celu używanych przez spadkodawcę oraz braku woli jej kontynuowania przez spadkobierców, czy to osobiście, czy przez inne osoby.” (II CSK 722/16)

Jak uznał Sąd, jeżeli zgodną wolą spadkobierców będzie zachowanie integralności jaką posiada przedsiębiorstwo oraz wyrażą oni wolę dalszego jego prowadzenia i wykorzystywania w celach gospodarczych, to przedmiotem działu spadku mogą oni uczynić nie poszczególne elementy przedsiębiorstwa, lecz przedsiębiorstwo jako całość.

Podsumowanie

Orzeczenie wydane przez Sąd Najwyższy jest z pewnością pomocne. Warto zwrócić uwagę, że tezy tam zawarte znajdą praktyczne zastosowanie, jeśli przedsiębiorca zawczasu nie pomyśli o przeprowadzeniu sukcesji swojego biznesu.

Dokonanie sukcesji prowadzonego przedsiębiorstwa i jego przekazanie sukcesorom, jeszcze za życia przedsiębiorcy pomoże jednak uniknąć niepotrzebnych stresów i nerwów podczas postępowania spadkowego. Nestorowi zaś umożliwi branie aktywnego udziału w procesie zmiany pokoleniowej jaka dokona się w jego firmie.

Kancelaria Szołajski Legal Group z powodzeniem pomaga przedsiębiorcom – także prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą – dokonać sukcesji firmy na rzecz młodszego pokolenia.

Zainteresował cię ten artykuł? Masz dodatkowe pytania? Zapoznaj się z innymi moimi artykułami na temat sukcesji dostępnymi na stronie. Zapisz się do Newslettera, aby nie ominęły Cię nowe artykuły lub napisz do mnie tutaj!

Podobne wpisy / similar posts:
Komisja rewizyjna w procesie sukcesji Organ nadzoru musi zostać powołany w spółce z o.o., której kapitał zakładowy wynosi więcej niż 500 000 zł i jednocześnie w spółce tej jest co najmniej...
Planujesz startup? Prosta spółka akcyjna jest dla ... Z danych opublikowanych przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, aż 71% startupów jako formę prowadzenia działalności wybiera spółkę z ogr...
Due diligence jako analiza sytuacji sukcesyjnej fi... Z prawnego punktu widzenia sukcesja w firmie rodzinnej to przekazanie zarządu czy własności firmy przez właściciela na swojego następcę. Sam proces ro...
Prawo do przenoszenia danych osobowych. Czy jesteś... Prawo do przenoszenia danych pozwala osobie, której dane dotyczą otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu ...