201802.06
Off
0

Nestorze, Sukcesorze a może zagraniczna fundacja prywatna?

Coraz więcej nestorów i sukcesorów zastanawia się nad zastosowaniem w procesie sukcesji firmy rodzinnej instytucji fundacji prywatnej. Możliwość taka nie jest jednak znana prawu polskiemu i fundacja prywatna może być założona wyłącznie zagranicą.

Odpowiadając na potrzeby rynku przedstawiamy zwięzłą informację o zagranicznych fundacjach prywatnych.

Pojęcie fundacji prywatnej

Fundacja prywatna jest osobą prawną, której celem jest zarządzanie majątkiem przekazanym przez fundatora i w sposób przez niego określony.

Fundacja prywatna dysponuje przekazanym majątkiem na rzecz beneficjentów fundacji, zgodnie z zasadami określonymi przez fundatora.

W odróżnieniu od fundacji utworzonej zgodnie z prawem polskim, fundacja prywatna nie musi posiadać żadnych celów użyteczności publicznej. Jej dokumenty fundacyjne (w szczególności statut) mogą wskazywać, że wyłącznym celem fundacji jest zarządzanie majątkiem konkretnych osób – beneficjentów.

Gdzie można założyć fundację prywatną?

Najbardziej klasyczne fundacje prywatne są zakładane w:

  • Księstwie Liechtensteinu – fundacja prywatna zgodna z prawem Liechtensteinu zwana STIFTUNG;
  • Republice Panamy – fundacja prywatna zgodna z prawem Panamy zwana FUNDACIÓN DE INTERES PRIVADO.

Podmioty podobne do klasycznych fundacji prywatnych można założyć również:

  • w Austrii – fundacja PRIVATSTIFTUNG
  • w Holandii – fundacja STICHTING
  • na Antylach Holenderskich – fundacja STICHTING PARTICULIER FONDS
  • na Malcie – fundacja PRIVATE FOUNDATIONS

Wady i zalety fundacji prywatnej

Główną wadą fundacji prywatnej jest fakt, że nie można jej założyć w Polsce. Podmiot ten będzie podlegał prawu państwa obcego, a środki finansowe będą wniesione do majątku zagranicznego podmiotu prawnego oraz zarządzane przez podmiot zagraniczny.

Wśród najważniejszych zalet należy wskazać ochronę majątku złożonego w fundacji prywatnej przed ewentualną windykacją od osobistych wierzycieli beneficjentów oraz fundatora.

Wnioski

Zdaniem Szołajski Legal Group koniecznym jest wprowadzenie do obrotu prawnego polskiej fundacji prywatnej. Uzasadnieniem takich działań jest duże zainteresowanie nestorów i sukcesorów tym rozwiązaniem prawnym w procesie sukcesji.

Podobne wpisy / similar posts:
Sukcesorze, czy samozatrudniony przedsiębiorca jes... Sąd Najwyższy, 20 lutego 2018 r. wydał bardzo ważny wyrok w sprawie samozatrudnionych jednoosobowych przedsiębiorców świadczących usługi tylko na rzec...
Podwyższenie kapitału zakładowego sposobem na sukc... Wielu nestorów proces sukcesji rozpoczyna od klasycznego podwyższenia kapitału zakładowego swojej spółki, gdzie udziały w podwyższonym kapitale obejmu...
Intercyza potrzebna również w sukcesji! Wiele osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz osób, które wchodzą w skład zarządów spółek zabezpiecza swoich małżonków podpisując ...
Zapis windykacyjny jako forma sukcesji Sposobów dokonania sukcesji jest co najmniej kilka. Każdy z nich niesie ze sobą zarówno korzyści jak i zagrożenia (o czym pisaliśmy we wcześniejszych ...