201802.06
Off
0

Nestorze, Sukcesorze a może zagraniczna fundacja prywatna?

Coraz więcej nestorów i sukcesorów zastanawia się nad zastosowaniem w procesie sukcesji firmy rodzinnej instytucji fundacji prywatnej. Możliwość taka nie jest jednak znana prawu polskiemu i fundacja prywatna może być założona wyłącznie zagranicą.

Odpowiadając na potrzeby rynku przedstawiamy zwięzłą informację o zagranicznych fundacjach prywatnych.

Pojęcie fundacji prywatnej

Fundacja prywatna jest osobą prawną, której celem jest zarządzanie majątkiem przekazanym przez fundatora i w sposób przez niego określony.

Fundacja prywatna dysponuje przekazanym majątkiem na rzecz beneficjentów fundacji, zgodnie z zasadami określonymi przez fundatora.

W odróżnieniu od fundacji utworzonej zgodnie z prawem polskim, fundacja prywatna nie musi posiadać żadnych celów użyteczności publicznej. Jej dokumenty fundacyjne (w szczególności statut) mogą wskazywać, że wyłącznym celem fundacji jest zarządzanie majątkiem konkretnych osób – beneficjentów.

Gdzie można założyć fundację prywatną?

Najbardziej klasyczne fundacje prywatne są zakładane w:

  • Księstwie Liechtensteinu – fundacja prywatna zgodna z prawem Liechtensteinu zwana STIFTUNG;
  • Republice Panamy – fundacja prywatna zgodna z prawem Panamy zwana FUNDACIÓN DE INTERES PRIVADO.

Podmioty podobne do klasycznych fundacji prywatnych można założyć również:

  • w Austrii – fundacja PRIVATSTIFTUNG
  • w Holandii – fundacja STICHTING
  • na Antylach Holenderskich – fundacja STICHTING PARTICULIER FONDS
  • na Malcie – fundacja PRIVATE FOUNDATIONS

Wady i zalety fundacji prywatnej

Główną wadą fundacji prywatnej jest fakt, że nie można jej założyć w Polsce. Podmiot ten będzie podlegał prawu państwa obcego, a środki finansowe będą wniesione do majątku zagranicznego podmiotu prawnego oraz zarządzane przez podmiot zagraniczny.

Wśród najważniejszych zalet należy wskazać ochronę majątku złożonego w fundacji prywatnej przed ewentualną windykacją od osobistych wierzycieli beneficjentów oraz fundatora.

Wnioski

Zdaniem Szołajski Legal Group koniecznym jest wprowadzenie do obrotu prawnego polskiej fundacji prywatnej. Uzasadnieniem takich działań jest duże zainteresowanie nestorów i sukcesorów tym rozwiązaniem prawnym w procesie sukcesji.

Podobne wpisy / similar posts:
Due diligence jako analiza sytuacji sukcesyjnej fi... Z prawnego punktu widzenia sukcesja w firmie rodzinnej to przekazanie zarządu czy własności firmy przez właściciela na swojego następcę. Sam proces ro...
Po śmierci przedsiębiorcy nie wygasną decyzje admi... Obecnie decyzje administracyjne – takie jak pozwolenia, koncesje, licencje czy zezwolenia – wygasają z chwilą śmierci jednoosobowego przedsiębiorcy. ...
Konwersja długu na kapitał zakładowy spółki w sukc... W jednym z ostatnich artykułów pisałem o sposobach podwyższenia kapitału zakładowego w spółce. Jako możliwości wskazywałem wtedy podwyższenie wartości...
Ważne w sukcesji wyjaśnienia Ministra Finansów w s... Po podziale spółki kapitałowej przez wydzielenie, podatek od nieruchomości, do którego zapłaty była zobowiązana spółka dzielona, nie staje się przedmi...