201608.25
Off
0

Rozszerzająca umowa małżeńska w sukcesji a podatek PIT

Jak pisałem ostatnio TUTAJ, umowa małżeńska zwana potocznie intercyzą jest potrzebna również w sukcesji. Ciekawe orzeczenie, dotyczące rozszerzającej umowy małżeńskiej zapadło przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Szczecinie.


Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej

W przedmiotowej sprawie małżonkowie rozszerzyli umową małżeńską majątek wspólny o nieruchomości nabyte wcześniej do odrębnego majątku jednego z małżonków.

Dyrektor Izby Skarbowej, działając z upoważnienia Ministra Finansów, udzielił indywidualnej interpretacji przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych. W dokumencie z 16 lutego 2016 r., stwierdził, że dodanie do majątku wspólnego nieruchomości jednego z małżonków, stanowi podstawę do opodatkowania podatkiem dochodowym drugiego z nich. Według tej oceny, małżonek „nabywający” nieruchomość musiałby zapłacić podatek w przypadku jej sprzedaży.


Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Nie zgadzając się z interpretacją Dyrektora Izby Skarbowej, małżonkowie złożyli skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie.

W wyroku z 11 sierpnia 2016 r. Sąd orzekł, że „umowa majątkowa rozszerzająca wspólność ustawową jest czynnością prawną organizacyjną, której przedmiotem jest regulacja majątkowoprawnych stosunków małżonków. Włączenie do majątku małżonków, w drodze umowy rozszerzającej ustawową wspólność majątkową, nieruchomości stanowiącej majątek odrębny jednego małżonka nie jest nabyciem tej nieruchomości w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przez drugiego małżonka. Zatem, umowy majątkowej nie można utożsamiać ze zbyciem ani z nabyciem poszczególnych składników majątku, ani z nabyciem udziałów w tym majątku.”


Intercyza czynnością prawną organizacyjną

Zdaniem Kancelarii Szołajski Legal Group powyższe orzeczenie jest bardzo ważne dla instytucji „intercyzy”, ponieważ jednoznacznie interpretuje jej charakter prawny. Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł jednoznacznie, że umowa małżeńska to czynność prawna organizacyjna i nie jest umową sprzedaży czy też umową darowizny!

Wyrok ten potwierdza również, iż rozszerzająca umowa małżeńska może być zawarta bez jakiegokolwiek ryzyka podatkowego. Dlatego stosowanie „intercyzy” w sukcesji jest również bezpieczne, zarówno dla nestorów i sukcesorów.

Podobne wpisy / similar posts:
Dostęp do informacji publicznej nie jest zależny o... Nie można odmówić udzielenia informacji publicznej lub pozostawić wniosek o udzielenie informacji publicznej bez rozpoznania z powodu nieuiszczenia op...
Spadkobiercy mogą odetchnąć. Prawo zmienia się na ... Z dniem 18 października 2015 roku weszła w życie Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2015.539) w zakresie doty...
Wniosek o indywidualną interpretację – prawo przed... Przedsiębiorcy przyzwyczaili się do wniosków o indywidualną interpretację podatkową składanych do Ministra Finansów. Praktyka ta zostaje podtrzymana w...
Ważne w sukcesji wyjaśnienia Ministra Finansów w s... Po podziale spółki kapitałowej przez wydzielenie, podatek od nieruchomości, do którego zapłaty była zobowiązana spółka dzielona, nie staje się przedmi...