201608.25
0
0

Rozszerzająca umowa małżeńska w sukcesji a podatek PIT

Jak pisałem ostatnio TUTAJ, umowa małżeńska zwana potocznie intercyzą jest potrzebna również w sukcesji. Ciekawe orzeczenie, dotyczące rozszerzającej umowy małżeńskiej zapadło przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Szczecinie.


Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej

W przedmiotowej sprawie małżonkowie rozszerzyli umową małżeńską majątek wspólny o nieruchomości nabyte wcześniej do odrębnego majątku jednego z małżonków.

Dyrektor Izby Skarbowej, działając z upoważnienia Ministra Finansów, udzielił indywidualnej interpretacji przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych. W dokumencie z 16 lutego 2016 r., stwierdził, że dodanie do majątku wspólnego nieruchomości jednego z małżonków, stanowi podstawę do opodatkowania podatkiem dochodowym drugiego z nich. Według tej oceny, małżonek „nabywający” nieruchomość musiałby zapłacić podatek w przypadku jej sprzedaży.


Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Nie zgadzając się z interpretacją Dyrektora Izby Skarbowej, małżonkowie złożyli skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie.

W wyroku z 11 sierpnia 2016 r. Sąd orzekł, że „umowa majątkowa rozszerzająca wspólność ustawową jest czynnością prawną organizacyjną, której przedmiotem jest regulacja majątkowoprawnych stosunków małżonków. Włączenie do majątku małżonków, w drodze umowy rozszerzającej ustawową wspólność majątkową, nieruchomości stanowiącej majątek odrębny jednego małżonka nie jest nabyciem tej nieruchomości w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przez drugiego małżonka. Zatem, umowy majątkowej nie można utożsamiać ze zbyciem ani z nabyciem poszczególnych składników majątku, ani z nabyciem udziałów w tym majątku.”


Intercyza czynnością prawną organizacyjną

Zdaniem Kancelarii Szołajski Legal Group powyższe orzeczenie jest bardzo ważne dla instytucji „intercyzy”, ponieważ jednoznacznie interpretuje jej charakter prawny. Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł jednoznacznie, że umowa małżeńska to czynność prawna organizacyjna i nie jest umową sprzedaży czy też umową darowizny!

Wyrok ten potwierdza również, iż rozszerzająca umowa małżeńska może być zawarta bez jakiegokolwiek ryzyka podatkowego. Dlatego stosowanie „intercyzy” w sukcesji jest również bezpieczne, zarówno dla nestorów i sukcesorów.

Podobne wpisy / similar posts:
Sukcesorze, kara umowna jest kosztem uzyskania prz... Kary umowne można uznać za koszty uzyskania przychodu – potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 23 stycznia 2018 r. (sygn. akt II FSK 86/1...
Ważne w sukcesji zmiany w kontroli skarbowej Nowe, bardziej restrykcyjne przepisy o kontroli celno-skarbowej weszły w życie 1 marca 2017 r. na mocy ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Obec...
Od 2018 r. dziedziczenie przedsiębiorstwa osoby fi... Ministerstwo Rozwoju chce kompleksowo regulować zachowanie ciągłości przedsiębiorstwa osoby fizycznej po jej śmierci. W lipcu 2017 r. przedstawiło pro...
Jak przekazać rodzinie jednoosobową działalność go... Trudno jednoznacznie oszacować, ile jest osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Z pewnością jest to jednak bardzo duża grupa, według ...

Zostaw komentarz

Twój email nie będzie opublikowany. Pola wymagane są oznaczone. *