201805.08
Off
0

Sukcesorze, czy od 1 lipca wybierzesz „split payment” w VAT?

Od 1 lipca 2018 roku przedsiębiorcy będą mogli dobrowolnie stosować system podzielonej płatności. Jest to rozwiązanie, które ma służyć uszczelnieniu systemu poboru podatku VAT oraz zapobiegać uchylaniu się od płacenia podatku.

Podzielona płatność

Instytucja podzielonej płatności polega na rozdzieleniu przez bank wpłaty od kontrahenta na dwa konta – konto netto oraz konto VAT. Z konta VAT podatnik będzie mógł wyłącznie opłacać podatek VAT z faktur swoich kontrahentów oraz regulować podatek VAT na rzecz Urzędu Skarbowego.

Przygotowanie podatnika

Podatnik, który zacznie stosować „split payment” musi otworzyć w banku rachunki bankowe z dwoma subkontami: netto oraz VAT. Ponadto musi zweryfikować czy jego kontrahenci stosują podzieloną płatność i czy założyli już odpowiednie konta.

Bez zgody Urzędu Skarbowego podatnik nie może dysponować środkami zgromadzonymi na koncie VAT w innym celu niż zapłata podatku. Może jednak wystąpić o zgodę na takie działanie do Naczelnika Urzędu Skarbowego. Na rozpatrzenie wniosku Urząd Skarbowy ma 60 dni.

Korzyści

Stosowanie systemu podzielonej płatności ma na celu ograniczenie możliwości dysponowania środkami finansowymi z podatku VAT, jakie wpływają na rachunek bankowy podatnika. Podatnicy często korzystali ze środków gotówkowych stanowiących podatek VAT – od dnia otrzymania płatności od kontrahenta – do dnia wpłaty podatku VAT do Urzędu Skarbowego. Wprowadzenie podzielonej płatności uniemożliwi takie zachowanie.

Wnioski

Podjęcie decyzji o zastosowaniu podzielonej płatności powinno być dokonane bardzo rozważnie. Należy jednak pamiętać, że dobrowolność stosowania „split payment” się skończy i z czasem będzie ono obowiązkowe.

Podobne wpisy / similar posts:
Przedsiębiorstwo w spadku podatnikiem podatku VAT ... W kolejnym artykule dotyczącym zmian wprowadzanych projektowaną ustawą o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej omówię kwestię kontyn...
Prawo do przenoszenia danych osobowych. Czy jesteś... Prawo do przenoszenia danych pozwala osobie, której dane dotyczą otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu ...
Jakie kary przewiduje RODO? Wielkimi krokami zbliża się dzień wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony...
Przekształcenie jedno-osobowej działalności gospod... Postanowieniem z 29 stycznia 2016 r. Sąd Najwyższy potwierdził, że „wskutek przekształcenia przedsiębiorcy jednoosobowego w spółkę z ograniczoną odpow...