201805.08
Off
0

Sukcesorze, czy od 1 lipca wybierzesz „split payment” w VAT?

Od 1 lipca 2018 roku przedsiębiorcy będą mogli dobrowolnie stosować system podzielonej płatności. Jest to rozwiązanie, które ma służyć uszczelnieniu systemu poboru podatku VAT oraz zapobiegać uchylaniu się od płacenia podatku.

Podzielona płatność

Instytucja podzielonej płatności polega na rozdzieleniu przez bank wpłaty od kontrahenta na dwa konta – konto netto oraz konto VAT. Z konta VAT podatnik będzie mógł wyłącznie opłacać podatek VAT z faktur swoich kontrahentów oraz regulować podatek VAT na rzecz Urzędu Skarbowego.

Przygotowanie podatnika

Podatnik, który zacznie stosować „split payment” musi otworzyć w banku rachunki bankowe z dwoma subkontami: netto oraz VAT. Ponadto musi zweryfikować czy jego kontrahenci stosują podzieloną płatność i czy założyli już odpowiednie konta.

Bez zgody Urzędu Skarbowego podatnik nie może dysponować środkami zgromadzonymi na koncie VAT w innym celu niż zapłata podatku. Może jednak wystąpić o zgodę na takie działanie do Naczelnika Urzędu Skarbowego. Na rozpatrzenie wniosku Urząd Skarbowy ma 60 dni.

Korzyści

Stosowanie systemu podzielonej płatności ma na celu ograniczenie możliwości dysponowania środkami finansowymi z podatku VAT, jakie wpływają na rachunek bankowy podatnika. Podatnicy często korzystali ze środków gotówkowych stanowiących podatek VAT – od dnia otrzymania płatności od kontrahenta – do dnia wpłaty podatku VAT do Urzędu Skarbowego. Wprowadzenie podzielonej płatności uniemożliwi takie zachowanie.

Wnioski

Podjęcie decyzji o zastosowaniu podzielonej płatności powinno być dokonane bardzo rozważnie. Należy jednak pamiętać, że dobrowolność stosowania „split payment” się skończy i z czasem będzie ono obowiązkowe.

Podobne wpisy / similar posts:
Konstytucja Biznesu – uwagi ważne również w sukces... Najważniejszą ustawą, wśród przedstawionych przez Premiera Mateusza Morawieckiego w ramach pakietu Konstytucja Biznesu, jest ustawa Prawo przedsiębior...
Założenia do ustawy o sukcesji przedsiębiorstwa os... Będą zmiany w prawie sukcesji przedsiębiorstwa osoby fizycznej! Ministerstwo Rozwoju opublikowało 23 czerwca 2016 r. założenia do projektu ustawy doty...
Sukcesor (administrator) ma obowiązek zgłosić naru... Tak jak opisywaliśmy tutaj RODO obowiązuje również firmy rodzinne. Dlatego przybliżamy teraz obowiązek administratora danych osobowych dotyczący zgłos...
Prokurent mortis causa – propozycja w sukcesji Pisaliśmy już wcześniej, że Ministerstwo Rozwoju przygotowało założenia do sukcesji przedsiębiorstwa osoby fizycznej (więcej przeczytasz TUTAJ). Jedny...