201711.15
Off
0

Sukcesorze, RODO Cię obowiązuje!

RODO, czyli Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych wchodzi w życie 25 maja 2018 r. Będzie obowiązywać wszystkich przedsiębiorców, którzy gromadzą i wykorzystują dane dotyczące osób fizycznych. Są to zarówno duże korporacje np. firmy ubezpieczeniowe czy instytucje finansowe, oraz niewielkie rodzinne przedsiębiorstwa, jak sklep internetowy czy salon kosmetyczny…

Po co RODO?

Rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych (General Data Protection Regulation – GPRD) przyjęte zostało przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej w kwietniu 2016 r. Ma ono unowocześnić dotychczasowe regulacje o ochronie danych osobowych (w Polsce obowiązujące od 1998 r.).

Nowe Rozporządzenie RODO zostało stworzone tak, aby było „technologicznie neutralne”. Ma zatem być aktualne dla ochrony danych osobowych niezależnie od rozwoju technologii.

Wdrożenie RODO

Ochrona danych osobowych na podstawie nowych przepisów nie będzie łatwa dla przedsiębiorcy. Obowiązkiem podmiotu gromadzącego i przetwarzającego dane będzie nie tylko stworzenie Polityki Bezpieczeństwa czy Instrukcji Przetwarzania Danych.

Przedsiębiorca będzie musiał zaprojektować system ochrony danych osobowych i ustawić procedury osobno pod wszystkie procesy, jakie dzieją się w firmie i uwzględniają wykorzystanie danych osobowych.

Wielkość tego systemu oraz zakres procedur będzie oczywiście zależał od skali przedsiębiorstwa oraz ilości procesów przetwarzania danych osobowych.

Nowe przepisy wprowadzą dwa trudne dla przedsiębiorców uprawnienia konsumenta. Po pierwsze konsument będzie mógł zażądać udostępnienia mu informacji o danych osobowych przetwarzanych przez danego przedsiębiorcę. Po drugie będzie miał prawo żądać usunięcia jego danych osobowych z bazy danej instytucji (prawo do bycia zapomnianym).

Unijne Rozporządzenie zaostrza kary dla przedsiębiorców za nieprzestrzeganie nowych obowiązków dotyczących przetwarzania danych osobowych. Niedopilnowanie właściwej ochrony danych osobowych może kosztować przedsiębiorcę nawet do 20 mln euro lub 4 proc. rocznego obrotu firmy – w zależności od tego, która kwota jest wyższa. Na szczęście kary będą miarkowane proporcjonalnie do skali naruszenia przepisów.

Wnioski

Zdaniem Szołajski Legal Group, również firmy rodzinne muszą przygotować się do wdrożenia nowych przepisów przed 25 maja 2018 r. RODO dotyczy wszystkich przedsiębiorców, którzy przetwarzają dane osobowe, a do nich zaliczamy chociażby adresy e-mail swoich klientów (sic)!

Podobne wpisy / similar posts:
Dostęp do informacji publicznej nie jest zależny o... Nie można odmówić udzielenia informacji publicznej lub pozostawić wniosek o udzielenie informacji publicznej bez rozpoznania z powodu nieuiszczenia op...
Intercyza potrzebna również w sukcesji! Wiele osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz osób, które wchodzą w skład zarządów spółek zabezpiecza swoich małżonków podpisując ...
NSA: brak podatku od zbycia odziedziczonej nieruch... Bardzo korzystną dla podatników uchwałę podjął Naczelny Sąd Administracyjny 15 maja 2017 r. (sygn. akt II FPS 2/17). Zgodnie z nią, za właściwy dzień ...
Sukcesorze, czy od 1 lipca wybierzesz „split payme... Od 1 lipca 2018 roku przedsiębiorcy będą mogli dobrowolnie stosować system podzielonej płatności. Jest to rozwiązanie, które ma służyć uszczelnieniu s...