201711.15
Off
0

Sukcesorze, RODO Cię obowiązuje!

RODO, czyli Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych wchodzi w życie 25 maja 2018 r. Będzie obowiązywać wszystkich przedsiębiorców, którzy gromadzą i wykorzystują dane dotyczące osób fizycznych. Są to zarówno duże korporacje np. firmy ubezpieczeniowe czy instytucje finansowe, oraz niewielkie rodzinne przedsiębiorstwa, jak sklep internetowy czy salon kosmetyczny…

Po co RODO?

Rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych (General Data Protection Regulation – GPRD) przyjęte zostało przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej w kwietniu 2016 r. Ma ono unowocześnić dotychczasowe regulacje o ochronie danych osobowych (w Polsce obowiązujące od 1998 r.).

Nowe Rozporządzenie RODO zostało stworzone tak, aby było „technologicznie neutralne”. Ma zatem być aktualne dla ochrony danych osobowych niezależnie od rozwoju technologii.

Wdrożenie RODO

Ochrona danych osobowych na podstawie nowych przepisów nie będzie łatwa dla przedsiębiorcy. Obowiązkiem podmiotu gromadzącego i przetwarzającego dane będzie nie tylko stworzenie Polityki Bezpieczeństwa czy Instrukcji Przetwarzania Danych.

Przedsiębiorca będzie musiał zaprojektować system ochrony danych osobowych i ustawić procedury osobno pod wszystkie procesy, jakie dzieją się w firmie i uwzględniają wykorzystanie danych osobowych.

Wielkość tego systemu oraz zakres procedur będzie oczywiście zależał od skali przedsiębiorstwa oraz ilości procesów przetwarzania danych osobowych.

Nowe przepisy wprowadzą dwa trudne dla przedsiębiorców uprawnienia konsumenta. Po pierwsze konsument będzie mógł zażądać udostępnienia mu informacji o danych osobowych przetwarzanych przez danego przedsiębiorcę. Po drugie będzie miał prawo żądać usunięcia jego danych osobowych z bazy danej instytucji (prawo do bycia zapomnianym).

Unijne Rozporządzenie zaostrza kary dla przedsiębiorców za nieprzestrzeganie nowych obowiązków dotyczących przetwarzania danych osobowych. Niedopilnowanie właściwej ochrony danych osobowych może kosztować przedsiębiorcę nawet do 20 mln euro lub 4 proc. rocznego obrotu firmy – w zależności od tego, która kwota jest wyższa. Na szczęście kary będą miarkowane proporcjonalnie do skali naruszenia przepisów.

Wnioski

Zdaniem Szołajski Legal Group, również firmy rodzinne muszą przygotować się do wdrożenia nowych przepisów przed 25 maja 2018 r. RODO dotyczy wszystkich przedsiębiorców, którzy przetwarzają dane osobowe, a do nich zaliczamy chociażby adresy e-mail swoich klientów (sic)!

Podobne wpisy / similar posts:
Ugoda u notariusza podlega PIT, inaczej niż ugoda ... Zasadą jest, że odszkodowanie uzyskane na podstawie ugody sądowej, zawartej w toku zawisłego procesu, podlega zwolnieniu z podatku dochodowego. Podsta...
Due diligence jako analiza sytuacji sukcesyjnej fi... Z prawnego punktu widzenia sukcesja w firmie rodzinnej to przekazanie zarządu czy własności firmy przez właściciela na swojego następcę. Sam proces ro...
Kontynuacja umów o pracę po śmierci pracodawcy Zgodnie z obowiązującymi przepisami, umowa o pracę wygasa z dniem śmierci pracodawcy (art. 632 § 1 kodeksu pracy), chyba że pracownicy zostaną przejęc...
Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania. Uwaga r... Nowe przepisy ordynacji podatkowej, wprowadzające „klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania”, wchodzą w życie już 15 lipca 2016 r. Klauzula ta uniemo...