201712.13
Off
0

Sukcesorze, czy wiesz jakie obowiązki ma Inspektor Ochrony Danych?

W poprzednim artykule, który znajdziesz tutaj pisaliśmy, kiedy należy powołać Inspektora Ochrony Danych na gruncie nowego Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Dzisiaj skupimy się na obowiązkach Inspektora Ochrony Danych, które istotnie odbiegają od aktualnych rozwiązań prawnych. Należy podkreślić, że obowiązki Inspektora Ochrony Danych są znacznie większe niż obowiązki dotychczasowego Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI).

Pozycja Inspektora

Tak jak wcześniej ABI, tak również Inspektor Ochrony Danych będzie podlegać bezpośrednio najwyższemu kierownictwu administratora. Za prawidłowe wypełnianie swoich zadań inspektor nie będzie mógł być karany ani odwołany przez administratora. Co ważne, administrator będzie zobowiązany do terminowego i właściwego angażowania inspektora we wszystkie sprawy dotyczące ochrony danych osobowych!

Obowiązki Inspektora Ochrony Danych

Zgodnie z RODO Inspektor zobowiązany będzie m.in. do:

  1. informowania administratora oraz pracowników o obowiązkach spoczywających na nich na mocy Rozporządzenia oraz innych przepisów,
  2. monitorowania przestrzegania Rozporządzenia oraz innych przepisów Unii i państw członkowskich oraz polityk administratora lub procesora,
  3. szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania,
  4. przeprowadzania systematycznych audytów w organizacji, w której został powołany,
  5. udzielania wskazówek administratorowi w przedmiocie wdrożenia odpowiednich i skutecznych środków technicznych jak również organizacyjnych mających zabezpieczyć dane osobowe; oraz informacji jak wykazać przestrzeganie prawa przez administratora lub podmiot przetwarzający dane w szczególności jeżeli chodzi o identyfikowanie ryzyka związanego z przetwarzaniem, o jego ocenę pod kątem źródła, charakteru, prawdopodobieństwa i wagi zagrożenia oraz o najlepsze praktyki pozwalające zminimalizować to ryzyko,
  6. udzielania na żądanie zaleceń, co do oceny skutków oraz monitorowanie ich wykonania w przypadku, gdy administrator danych przed rozpoczęciem przetwarzania zobowiązany jest do przeprowadzenia oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych.

Wnioski

Sukcesorze szykuj się do wdrożenia RODO w swojej firmie. Jeżeli potrzebujesz pomocy kancelaria Szołajski Legal Group chętnie Ci pomoże!

Podobne wpisy / similar posts:
Ograniczenie zbycia udziałów spółki skutecznie zab... Istnieje co najmniej kilka skutecznych sposobów ochrony własnego biznesu przed niebezpieczeństwami, które mogą narazić samego nestora, jak i jego pote...
Nestorze, Sukcesorze a może zagraniczna fundacja p... Coraz więcej nestorów i sukcesorów zastanawia się nad zastosowaniem w procesie sukcesji firmy rodzinnej instytucji fundacji prywatnej. Możliwość taka ...
Wykreślenie z rejestru VAT – porządki fiskusa ważn... Od stycznia 2017 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego ma nowe uprawnienia, zgodnie z którymi z urzędu wykreśla podatnika z rejestru jako podatnika VAT. Co i...
Kontynuacja umów o pracę po śmierci pracodawcy Zgodnie z obowiązującymi przepisami, umowa o pracę wygasa z dniem śmierci pracodawcy (art. 632 § 1 kodeksu pracy), chyba że pracownicy zostaną przejęc...