201712.13
Off
0

Sukcesorze, czy wiesz jakie obowiązki ma Inspektor Ochrony Danych?

W poprzednim artykule, który znajdziesz tutaj pisaliśmy, kiedy należy powołać Inspektora Ochrony Danych na gruncie nowego Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Dzisiaj skupimy się na obowiązkach Inspektora Ochrony Danych, które istotnie odbiegają od aktualnych rozwiązań prawnych. Należy podkreślić, że obowiązki Inspektora Ochrony Danych są znacznie większe niż obowiązki dotychczasowego Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI).

Pozycja Inspektora

Tak jak wcześniej ABI, tak również Inspektor Ochrony Danych będzie podlegać bezpośrednio najwyższemu kierownictwu administratora. Za prawidłowe wypełnianie swoich zadań inspektor nie będzie mógł być karany ani odwołany przez administratora. Co ważne, administrator będzie zobowiązany do terminowego i właściwego angażowania inspektora we wszystkie sprawy dotyczące ochrony danych osobowych!

Obowiązki Inspektora Ochrony Danych

Zgodnie z RODO Inspektor zobowiązany będzie m.in. do:

  1. informowania administratora oraz pracowników o obowiązkach spoczywających na nich na mocy Rozporządzenia oraz innych przepisów,
  2. monitorowania przestrzegania Rozporządzenia oraz innych przepisów Unii i państw członkowskich oraz polityk administratora lub procesora,
  3. szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania,
  4. przeprowadzania systematycznych audytów w organizacji, w której został powołany,
  5. udzielania wskazówek administratorowi w przedmiocie wdrożenia odpowiednich i skutecznych środków technicznych jak również organizacyjnych mających zabezpieczyć dane osobowe; oraz informacji jak wykazać przestrzeganie prawa przez administratora lub podmiot przetwarzający dane w szczególności jeżeli chodzi o identyfikowanie ryzyka związanego z przetwarzaniem, o jego ocenę pod kątem źródła, charakteru, prawdopodobieństwa i wagi zagrożenia oraz o najlepsze praktyki pozwalające zminimalizować to ryzyko,
  6. udzielania na żądanie zaleceń, co do oceny skutków oraz monitorowanie ich wykonania w przypadku, gdy administrator danych przed rozpoczęciem przetwarzania zobowiązany jest do przeprowadzenia oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych.

Wnioski

Sukcesorze szykuj się do wdrożenia RODO w swojej firmie. Jeżeli potrzebujesz pomocy kancelaria Szołajski Legal Group chętnie Ci pomoże!

Podobne wpisy / similar posts:
Wynajem domu dla własnej spółki – korzystne rozwią... Opublikowano ciekawą interpretację podatkową potwierdzającą oszczędności podatkowe przy wynajmie domu dla własnej spółki przez jednego ze wspólników (...
Spółka akcyjna optymalna w sukcesji Wielu przedsiębiorców, chcących przekazać firmę sukcesorom, podchodzi z obawą do spółki akcyjnej, jako docelowego rozwiązania w procesie sukcesji. Rów...
Kaucja rejestracyjna w podatku VAT – nowe regulacj... Istotnym rozwiązaniem prawnym, które wejdzie w życie od 1 stycznia 2017 r. jest tzw. „kaucja rejestracyjna”. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku...
Firma rodzinna w mieszkaniu: czy czynsz i media st... Wiele firm rodzinnych jest zarejestrowanych na prywatne mieszkania czy domy przedsiębiorców. Najnowsze interpretacje podatkowe wykluczają z kosztów uz...