201706.13
Off
0

Ważne w sukcesji: dział spadku przez umowę sprzedaży nieruchomości podlega PIT

Umowa sprzedaży udziałów w nieruchomości – chociażby jej celem był dział spadku między bratem a siostrą – podlega podatkowi dochodowemu od osób fizycznych. Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (sygn. akt III Sa/Wa 1984/16) taka umowa PIT traktowana jest jako przychód z odpłatnego zbycia udziałów w nieruchomości przed upływem 5 lat od ich nabycia.

Stan faktyczny

Przywołana sprawa dotyczyła nabycia przez rodzeństwo udziałów w nieruchomościach po śmierci ich ojca. Aktem poświadczenia dziedziczenia stwierdzono nabycie tych udziałów po połowie przez córkę i syna spadkodawcy.

Następnie spadkobierca zgłosił nabycie spadku do Urzędu Skarbowego, a naczelnik potwierdził, że jest on zwolniony z podatku od spadków i darowizn.

Spadkobierca sprzedał odziedziczone udziały w nieruchomości swojej siostrze w formie umowy sprzedaży sporządzonej w akcie notarialnym.

Zdaniem spadkobiercy sprzedaż udziałów miała charakter działu spadku i wzajemnych rozliczeń między spadkobiercami. Nie podlegała zatem przepisom o podatku PIT, a jedynie przepisom o podatku od spadków i darowizn.

Z tą interpretacją nie zgodziła się Izba Skarbowa w Warszawie, a sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Orzeczenie Sądu

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zgodził się „fiskusem” stwierdzając, że podatnik zawarł umowę sprzedaży udziału w nieruchomości. Tym samym błędnie utożsamia skutki takiej umowy z działem spadku. Podatnik otrzymał za sprzedaż cenę, która nie jest spłatą od innego spadkobiercy.

Sąd potwierdził, że to podatnik sam wybrał umowę sprzedaży udziałów, a nie inną umowę. W związku z tym przeprowadzona transakcja podlega podatkowi dochodowemu od osób fizycznych.

Uwagi w sukcesji

Powyższy wyrok jest bardzo ważny w procesie sukcesji. Dokonując działu spadku poprzez umowy sprzedaży obdarowany Sukcesor będzie zobowiązany zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych PIT.

Sukcesorzy powinni dokonywać podziału spadku poprzez umowę o dział spadku a nie umowę sprzedaży!

Podobne wpisy / similar posts:
Powierzenie przetwarzania danych osobowych – Proce... Przypominamy, że już 25 maja 2018 r. wchodzi w życie RODO. Chcąc przygotować przedsiębiorców do realizacji obowiązków wynikających z rozporządzenia ko...
Połączenie spółki kapitałowej z osobową jest neutr... Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie potwierdził w wyroku z 21 grudnia 2017 r., że połączenie spółki kapitałowej ze spółką osobową jest neutraln...
Prawo pierwokupu przedsiębiorstwa osobowy fizyczne... W kolejnych artykułach analizuję założenia Ministra Rozwoju w sprawie sukcesji jednoosobowej działalności gospodarczej. Dzisiaj zajmę się propozycją z...
Wrogie przejęcie spółki zagrożeniem dla sukcesorów... W Polsce, w sektorze firm rodzinnych, najbardziej znane jest wrogie przejęcie akcji Spółki W. Kruk S.A. przez Spółkę Vistula&Wólczanka S.A. Na cz...