201706.13
Off
0

Ważne w sukcesji: dział spadku przez umowę sprzedaży nieruchomości podlega PIT

Umowa sprzedaży udziałów w nieruchomości – chociażby jej celem był dział spadku między bratem a siostrą – podlega podatkowi dochodowemu od osób fizycznych. Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (sygn. akt III Sa/Wa 1984/16) taka umowa PIT traktowana jest jako przychód z odpłatnego zbycia udziałów w nieruchomości przed upływem 5 lat od ich nabycia.

Stan faktyczny

Przywołana sprawa dotyczyła nabycia przez rodzeństwo udziałów w nieruchomościach po śmierci ich ojca. Aktem poświadczenia dziedziczenia stwierdzono nabycie tych udziałów po połowie przez córkę i syna spadkodawcy.

Następnie spadkobierca zgłosił nabycie spadku do Urzędu Skarbowego, a naczelnik potwierdził, że jest on zwolniony z podatku od spadków i darowizn.

Spadkobierca sprzedał odziedziczone udziały w nieruchomości swojej siostrze w formie umowy sprzedaży sporządzonej w akcie notarialnym.

Zdaniem spadkobiercy sprzedaż udziałów miała charakter działu spadku i wzajemnych rozliczeń między spadkobiercami. Nie podlegała zatem przepisom o podatku PIT, a jedynie przepisom o podatku od spadków i darowizn.

Z tą interpretacją nie zgodziła się Izba Skarbowa w Warszawie, a sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Orzeczenie Sądu

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zgodził się „fiskusem” stwierdzając, że podatnik zawarł umowę sprzedaży udziału w nieruchomości. Tym samym błędnie utożsamia skutki takiej umowy z działem spadku. Podatnik otrzymał za sprzedaż cenę, która nie jest spłatą od innego spadkobiercy.

Sąd potwierdził, że to podatnik sam wybrał umowę sprzedaży udziałów, a nie inną umowę. W związku z tym przeprowadzona transakcja podlega podatkowi dochodowemu od osób fizycznych.

Uwagi w sukcesji

Powyższy wyrok jest bardzo ważny w procesie sukcesji. Dokonując działu spadku poprzez umowy sprzedaży obdarowany Sukcesor będzie zobowiązany zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych PIT.

Sukcesorzy powinni dokonywać podziału spadku poprzez umowę o dział spadku a nie umowę sprzedaży!

Podobne wpisy / similar posts:
Założenia do ustawy o sukcesji przedsiębiorstwa os... Będą zmiany w prawie sukcesji przedsiębiorstwa osoby fizycznej! Ministerstwo Rozwoju opublikowało 23 czerwca 2016 r. założenia do projektu ustawy doty...
Interpretacja podatkowa ws. darowizn. Ważna w sukc... Indywidualną interpretację przepisów ustawy od spadków i darowizn w sprawie darowizny między najbliższymi członkami rodziny wydał 17 marca 2017 r. Dyr...
Sukcesor (administrator) ma obowiązek zgłosić naru... Tak jak opisywaliśmy tutaj RODO obowiązuje również firmy rodzinne. Dlatego przybliżamy teraz obowiązek administratora danych osobowych dotyczący zgłos...
Komisja rewizyjna w procesie sukcesji Organ nadzoru musi zostać powołany w spółce z o.o., której kapitał zakładowy wynosi więcej niż 500 000 zł i jednocześnie w spółce tej jest co najmniej...